Album: แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

ครบรอบ 11 ปี 2551-2562<br /> แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด<br /> วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง<br /> จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง<br /> <br /> โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่ <br /> http://korn-free-cd.blogspot.com/<br /> (แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น<br /> ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)<br /> <br /> แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ<br /> อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น <br /> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน<br /> และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม<br /> ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ <br /> สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง<br /> เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ<br /> ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต<br /> <br /> กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,<br /> วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข<br /> กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น<br /> โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน <br /> เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

อัปเดต 8 กุมภาพันธ์ 2020
168255  
168256  
168257  
168258  
168259  
168260  
168261  
168262  
168263  
168264  
168233  
168234  
168235  
168236  
168237  
168238  
168239  
168240  
168241  
168242  
168243  
168244  
168245  
168246  
168204  
168205  
168206  
168207  
168208  
168209  
168210  
168211  
168212  
168213  
168214  
168215  
168216  
168217  
168218  
168219  
Loading Photos......
Loading Photos......
kittikorn
ครบรอบ 11 ปี 2551-2562
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด
วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง
จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง

โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่
http://korn-free-cd.blogspot.com/
(แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ
อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม
ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ
สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,
วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข
กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น
โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน
เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...