Album: แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

ครบรอบ 11 ปี 2551-2562<br /> แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด<br /> วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง<br /> จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง<br /> <br /> โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่ <br /> http://korn-free-cd.blogspot.com/<br /> (แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น<br /> ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)<br /> <br /> แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ<br /> อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น <br /> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน<br /> และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม<br /> ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ <br /> สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง<br /> เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ<br /> ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต<br /> <br /> กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,<br /> วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข<br /> กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น<br /> โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน <br /> เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

อัปเดต 14 สิงหาคม 2020
169247  
169248  
169249  
169250  
169251  
169252  
169253  
169254  
169255  
169256  
169257  
169258  
169259  
169260  
169261  
169262  
169263  
169264  
169265  
169266  
169267  
169268  
169269  
168993  
168994  
168995  
168996  
168997  
168998  
168999  
169000  
169001  
169002  
169003  
169004  
169005  
169006  
169007  
169008  
169009  
Loading Photos......
Loading Photos......
kittikorn
ครบรอบ 11 ปี 2551-2562
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด
วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง
จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง

โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่
http://korn-free-cd.blogspot.com/
(แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ
อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม
ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ
สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,
วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข
กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น
โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน
เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...