Album: แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

ครบรอบ 11 ปี 2551-2562<br /> แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด<br /> วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง<br /> จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง<br /> <br /> โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่ <br /> http://korn-free-cd.blogspot.com/<br /> (แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น<br /> ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)<br /> <br /> แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ<br /> อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น <br /> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน<br /> และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม<br /> ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ <br /> สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง<br /> เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ<br /> ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต<br /> <br /> กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,<br /> วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข<br /> กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น<br /> โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน <br /> เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

อัปเดต 3 กันยายน 2019
166440  
166441  
166442  
166443  
166444  
166445  
166446  
166447  
166448  
166449  
166450  
166451  
166452  
166453  
166454  
166455  
166456  
166457  
166458  
166459  
166460  
166461  
166462  
166463  
166464  
166465  
166466  
166467  
166468  
166469  
166470  
166471  
166472  
166473  
166474  
166475  
166476  
166477  
166478  
166479  
Loading Photos......
Loading Photos......
kittikorn
ครบรอบ 11 ปี 2551-2562
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด
วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง
จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง

โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่
http://korn-free-cd.blogspot.com/
(แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ
อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม
ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ
สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,
วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข
กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น
โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน
เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...