Album: แนะนำที่กิน-ร้านอาหารจังหวัดสมุทรปราการ

==============================<br /> คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ<br /> <br /> ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง<br /> ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม<br /> ===============================<br /> * ตลาดบางพลีใหญ่<br /> ตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปี มีเรือนไม้สองชั้นหลายสิบคูหาเรียงรายกันไปตามลำคลอง<br /> *พระสมุทรเจดีย์<br /> องค์เจดีย์สีขาวทรงลังกา สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการ<br /> *พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ<br /> ประติมากรรมลอยตัวรูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณสูง 42 เมตร หรือเท่ากับตึก 42 ชั้น<br /> ตัวช้างทำด้วยโลหะทองแดง ภายในเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการและวัตถุโบราณ<br /> *พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ<br /> จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ของทหารเรือในอดีต ตั้งแต่ปืนจนถึงเรือดำน้ำ<br /> *ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ<br /> ฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ ที่มีจระเข้มากกว่าหกหมื่นตัว ชมการแสดงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่าและการแสดงของสัตว์นานาชนิด<br /> *เมืองโบราณ<br /> พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในเนื้อที่ <br /> 800 ไร่ จำลองโบราณสถาน และรวมศิลปกรรมชั้นเลิศ ตลอดจนวิธีชีวิตของชาวไทยจากทุกภาคมาไว้ที่เดียว<br /> *วัดกลางวรวิหาร<br /> มีโบสถ์หลังเก่า สร้างตามอิทธิพลศิลปจีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์<br /> *วัดทรงธรรมวรวิหาร<br /> วัดมอญเก่าแก่ที่ยังคงศิลปกรรมแบบมอญ โดยเฉพาะเจดีย์แบบมอญองค์ใหญ่<br /> *วัดบางพลีใหญ่กลาง<br /> มีวิหาร พระนอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่<br /> *วัดบางพลีใหญ่ใน<br /> เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย<br /> *วัดพิชัยสงคราม<br /> วัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์สีขาวทรงระฆัง และโบสถ์หลังเก่าสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา<br /> *วัดไพชยนต์พลเสพย์<br /> วัดถูกสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโบสถ์และวิหารจึงประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้น และ เครื่องถ้วยชามลายครามอย่างจีน<br /> *สถานตากอากาศบางปู<br /> สถานที่พักผ่อนริมทะเลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน มีสะพานสุขตายื่นออกไปในทะเลให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์<br /> และชมฝูงนกนางนวลที่บินอพยพมาอยู่ที่นี่ในช่วงฤดูหนาว<br /> *อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า <br /> จัดแสดงความเป็นมาและบทบาทในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยพร้อมทั้งจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ<br /> *ตลาดบางน้ำผึ้ง<br /> เป็นตลาดที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง มีขนมและอาหารไทย<br /> หากินยากขายอยู่มากมาย

แนะนำที่กิน-ร้านอาหารจังหวัดสมุทรปราการ

อัปเดต 11 กรกฎาคม 2009
There is no photo in this album yet.
tuaang
==============================
คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง
ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
===============================
* ตลาดบางพลีใหญ่
ตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปี มีเรือนไม้สองชั้นหลายสิบคูหาเรียงรายกันไปตามลำคลอง
*พระสมุทรเจดีย์
องค์เจดีย์สีขาวทรงลังกา สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการ
*พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
ประติมากรรมลอยตัวรูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณสูง 42 เมตร หรือเท่ากับตึก 42 ชั้น
ตัวช้างทำด้วยโลหะทองแดง ภายในเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการและวัตถุโบราณ
*พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ของทหารเรือในอดีต ตั้งแต่ปืนจนถึงเรือดำน้ำ
*ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
ฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ ที่มีจระเข้มากกว่าหกหมื่นตัว ชมการแสดงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่าและการแสดงของสัตว์นานาชนิด
*เมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในเนื้อที่
800 ไร่ จำลองโบราณสถาน และรวมศิลปกรรมชั้นเลิศ ตลอดจนวิธีชีวิตของชาวไทยจากทุกภาคมาไว้ที่เดียว
*วัดกลางวรวิหาร
มีโบสถ์หลังเก่า สร้างตามอิทธิพลศิลปจีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์
*วัดทรงธรรมวรวิหาร
วัดมอญเก่าแก่ที่ยังคงศิลปกรรมแบบมอญ โดยเฉพาะเจดีย์แบบมอญองค์ใหญ่
*วัดบางพลีใหญ่กลาง
มีวิหาร พระนอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่
*วัดบางพลีใหญ่ใน
เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย
*วัดพิชัยสงคราม
วัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์สีขาวทรงระฆัง และโบสถ์หลังเก่าสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา
*วัดไพชยนต์พลเสพย์
วัดถูกสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโบสถ์และวิหารจึงประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้น และ เครื่องถ้วยชามลายครามอย่างจีน
*สถานตากอากาศบางปู
สถานที่พักผ่อนริมทะเลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน มีสะพานสุขตายื่นออกไปในทะเลให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์
และชมฝูงนกนางนวลที่บินอพยพมาอยู่ที่นี่ในช่วงฤดูหนาว
*อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
จัดแสดงความเป็นมาและบทบาทในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยพร้อมทั้งจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ
*ตลาดบางน้ำผึ้ง
เป็นตลาดที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง มีขนมและอาหารไทย
หากินยากขายอยู่มากมาย

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...