Album: แนะนำพระดี คัดลองจาก พี่หนุ่มเมืองแกลง

ธาตุพื้นฐานทั้งหมดมี 4 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ<br /> <br /> 1 ผู้ที่เป็นคนธาตุดิน คือ ผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม กันยายน มกราคม <br /> 2 ผู้ที่เป็นคนธาตุน้ำ คือ ผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม พฤศจิกายน มีนาคม <br /> 3 ผู้ที่เป็นคนธาตุลม คือ ผู้ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน ตุลาคม <br /> 4 ผู้ที่เป็นคนธาตุไฟ คือ ผู้ที่เกิดเดือน เมษายน สิงหาคม ธันวาคม <br /> <br /> ธาตุดิน ชอบทำอะไรช้าๆ คิดมาก ต้องการความแน่นอน ทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากได้<br /> ควรแขวนพระ เครื่องที่สร้างจากดิน โลหะหรือไม้ แต่หลีกเลี่ยงพระเครื่องที่แช่น้ำมนตร์<br /> <br /> ธาตุน้ำ ชอบคิดอะไรเกินตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ชอบทำอะไรหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน<br /> ควรแขวนพระเครื่องที่สร้างจากดิน หรือพระเนื้อผงและต้องไม่ผ่านความร้อน ไม่ถูกเผา<br /> <br /> ธาตุลม ตัดสินใจไม่เด็ดขาด เปลี่ยนไปมาง่าย ขี้กังวล และมักชอบลืมง่าย<br /> ควรแขวนพระ เครื่องที่สร้างจากโลหะหรือดิน ไม่ควรบูชาพระเนื้อผง<br /> <br /> ธาตุไฟ ชอบคิดมาก ใจร้อน แต่ต้องการให้ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์ <br /> ควรแขวนพระเครื่องเนื้อดินเผา ซึ่งเป็นพระที่ทำแล้วใช้การเผาด้วยความร้อน<br /> <br /> ธาตุดิน..... พค. กย. มค. วันจันทร์ วันพฤหัส <br /> ธาตุน้ำ..... กค. พย. มีค. วัน พุธ วันศุกร์<br /> ธาตุลม..... กพ. มิย. ตค. วันอังคาร<br /> ธาตุ ไฟ.....เมย. สค. ธค.วันอาทิตย์วันเสาร์<br /> <br /> 1. คนปีชวด ธาตุน้ำ<br /> 2. คนปีฉลู ธาตุดิน<br /> 3. คนปีขาล ธาตุไม้<br /> 4. คนปีเถาะ ธาตุไม้<br /> 5. คนปีมะโรง ธาตุทอง<br /> 6. คนปีมะเส็ง ธาตุไฟ<br /> 7. คนปีมะเมีย ธาตุไฟ<br /> 8. คนปีมะแม ธาตุทอง<br /> 9. คนปีวอก ธาตุเหล็ก<br /> 10. คนปีระกา ธาตุเหล็ก<br /> 11. คนปีจอ ธาตุดิน<br /> 12. คนปีกุน ธาตุน้ำ<br /> <br /> ธาตุที่ส่งเสริมเกื้อกูลหนุนกัน<br /> &quot;ดินเป็นแม่ของทอง ทองเป็นแม่ของน้ำ น้ำให้ชีวิตแก่ไม้ ไม้เป็นแม่ของไฟ ไฟเป็นแม่ของดิน&quot;<br /> <br /> ( ดิน --&gt; ทอง --&gt; น้ำ --&gt; ไม้ --&gt; ไฟ --&gt; ดิน )<br /> <br /> ธาตุน้ำ รวมกับ ธาตุน้ำ ดีมาก<br /> ธาตุดิน รวมกับ ธาตุไฟ ดีมาก<br /> ธาตุดิน รวมกับ ธาตุดิน ดีมาก<br /> ธาตุลม รวมกับ ธาตุไฟ ดี<br /> ธาตุดิน รวมกับ ธาตุเหล็ก ดี<br /> ธาตุดิน รวมกับ ธาตุไม้ ดี<br /> ธาตุดิน รวมกับ ธาตุน้ำ ดี<br /> <br /> ธาตุทอง รวมกับอะไรก็ดี<br /> ธาตุอื่นๆนอกนั้นรวมกัน ไม่ดี<br /> <br /> ธาตุที่ขัดขวางทำลายกันให้ขัดแย้ง เสียหาย สูญสิ้น คือ<br /> ธาตุไม้ จะแทรก ธาตุดิน<br /> ธาตุดิน จะปิดกั้น ธาตุน้ำ<br /> ธาตุน้ำ จะดับ ธาตุไฟ<br /> ธาตุไฟ จะเผา ธาตุทอง<br /> ธาตุทอง จะตัด ธาตุไม้<br /> <br /> วิธีการแก้ไข เพื่อสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี <br /> <br /> (( หรือ

แนะนำพระดี คัดลองจาก พี่หนุ่มเมืองแกลง

อัปเดต 21 พฤศจิกายน 2012
3  
4  
1  
2  
Loading Photos......
Loading Photos......
auto1471
ธาตุพื้นฐานทั้งหมดมี 4 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

1 ผู้ที่เป็นคนธาตุดิน คือ ผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม กันยายน มกราคม
2 ผู้ที่เป็นคนธาตุน้ำ คือ ผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม พฤศจิกายน มีนาคม
3 ผู้ที่เป็นคนธาตุลม คือ ผู้ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน ตุลาคม
4 ผู้ที่เป็นคนธาตุไฟ คือ ผู้ที่เกิดเดือน เมษายน สิงหาคม ธันวาคม

ธาตุดิน ชอบทำอะไรช้าๆ คิดมาก ต้องการความแน่นอน ทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากได้
ควรแขวนพระ เครื่องที่สร้างจากดิน โลหะหรือไม้ แต่หลีกเลี่ยงพระเครื่องที่แช่น้ำมนตร์

ธาตุน้ำ ชอบคิดอะไรเกินตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ชอบทำอะไรหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
ควรแขวนพระเครื่องที่สร้างจากดิน หรือพระเนื้อผงและต้องไม่ผ่านความร้อน ไม่ถูกเผา

ธาตุลม ตัดสินใจไม่เด็ดขาด เปลี่ยนไปมาง่าย ขี้กังวล และมักชอบลืมง่าย
ควรแขวนพระ เครื่องที่สร้างจากโลหะหรือดิน ไม่ควรบูชาพระเนื้อผง

ธาตุไฟ ชอบคิดมาก ใจร้อน แต่ต้องการให้ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์
ควรแขวนพระเครื่องเนื้อดินเผา ซึ่งเป็นพระที่ทำแล้วใช้การเผาด้วยความร้อน

ธาตุดิน..... พค. กย. มค. วันจันทร์ วันพฤหัส
ธาตุน้ำ..... กค. พย. มีค. วัน พุธ วันศุกร์
ธาตุลม..... กพ. มิย. ตค. วันอังคาร
ธาตุ ไฟ.....เมย. สค. ธค.วันอาทิตย์วันเสาร์

1. คนปีชวด ธาตุน้ำ
2. คนปีฉลู ธาตุดิน
3. คนปีขาล ธาตุไม้
4. คนปีเถาะ ธาตุไม้
5. คนปีมะโรง ธาตุทอง
6. คนปีมะเส็ง ธาตุไฟ
7. คนปีมะเมีย ธาตุไฟ
8. คนปีมะแม ธาตุทอง
9. คนปีวอก ธาตุเหล็ก
10. คนปีระกา ธาตุเหล็ก
11. คนปีจอ ธาตุดิน
12. คนปีกุน ธาตุน้ำ

ธาตุที่ส่งเสริมเกื้อกูลหนุนกัน
"ดินเป็นแม่ของทอง ทองเป็นแม่ของน้ำ น้ำให้ชีวิตแก่ไม้ ไม้เป็นแม่ของไฟ ไฟเป็นแม่ของดิน"

( ดิน --> ทอง --> น้ำ --> ไม้ --> ไฟ --> ดิน )

ธาตุน้ำ รวมกับ ธาตุน้ำ ดีมาก
ธาตุดิน รวมกับ ธาตุไฟ ดีมาก
ธาตุดิน รวมกับ ธาตุดิน ดีมาก
ธาตุลม รวมกับ ธาตุไฟ ดี
ธาตุดิน รวมกับ ธาตุเหล็ก ดี
ธาตุดิน รวมกับ ธาตุไม้ ดี
ธาตุดิน รวมกับ ธาตุน้ำ ดี

ธาตุทอง รวมกับอะไรก็ดี
ธาตุอื่นๆนอกนั้นรวมกัน ไม่ดี

ธาตุที่ขัดขวางทำลายกันให้ขัดแย้ง เสียหาย สูญสิ้น คือ
ธาตุไม้ จะแทรก ธาตุดิน
ธาตุดิน จะปิดกั้น ธาตุน้ำ
ธาตุน้ำ จะดับ ธาตุไฟ
ธาตุไฟ จะเผา ธาตุทอง
ธาตุทอง จะตัด ธาตุไม้

วิธีการแก้ไข เพื่อสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี

(( หรือ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...