Album: แมลงธรรมเดินตามทางพระนิพพาน

แมลงปั้นฝัน

แมลงธรรมเดินตามทางพระนิพพาน

อัปเดต 30 สิงหาคม 2010
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ในวัย 90 ปีนี้  
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ในวัย 90 ปี  
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ในวัย 90 ปี  
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ในวัย 90 ปี  
สามเณรีวิมาลา  
พระอริยะทั้งสอง  
พระอริยะ และผู้ติดตาม  
พระอริยะ และผู้ติดตาม  
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม  
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ไม่เคยยุ่งยากในเรื่องการนั่ง การเป็นอยู่ใด ๆ  
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ดูสถานที่ญาติธรรมนำที่ดินมาถวายเป็นสถานปฏิบัติธรรมอนัตตาอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ (แห่งที่ 5) จ.ชุมพร 28ก.พ.54 - 6มี.ค.54  
สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ (แห่งที่ 5) จ.ชุมพร 28ก.พ.54 - 6มี.ค.54  
สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ (แห่งที่ 5) จ.ชุมพร 28ก.พ.54 - 6มี.ค.54  
คุณวิชัย จารุมณี ดูแลถวายงานรับใช้ อำนวยความสะดวกแก่หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม  
แม่วิมาลา...ได้รับใช้ เมื่อมีงาน พลีอาสา  
พบครูบา อาจารย์ สานสายใย  
ร้านอาหารริมน้ำ-คลองสวัสดิ์ ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม รับภัตตาหารเพล นำความปีติแก่เจ้าของร้าน  
ศาลาธรรม ต.บ้านปทุม อ. สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นสาขาแห่งหนึ่งของการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอนัตตา โดย หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม  
แม่วิมาลา...ได้ติดตาม ดูแลขันธ์  
ศิษย์น้อมรับฟังครูบาอาจารย์  
แม่วิ หรือ มาลาธรรม ให้โอกาสแก่ศิษย์ได้สอบถามสภาวะธรรมที่ได้ปฏิบัติไป  
คอร์สปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนาอนัตตา วันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศาลาธรรม ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
ปิดคอร์ส วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ---> ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนาภาวนาอนัตตา อำนวยการสอนโดย หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม และวิปัสสนาจารย์โดย สามเณรีวิมา  
ซ้าย "สามเณรีวิมาลา" ขวา "หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม  
เห็นอะไร? เห็นสิ่งที่เรายึดมั่นว่านั่น นี่ คือเรา ทั้งที่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้น พอมาเห็นความจริงของอนัตตาแล้ว ไม่มีอะไรน่าเอา น่าจับน่าต้องเลย จึงถอนจิ  
หาอะไร? หาใจที่มันทุกข์ทรมาน (ใจอัตตา) มั่นร่ำร้องอยากจะออกจากทุกข์ คือใจที่เป็นอนัตตานั่นเอง  
หา เห็น ตัด ถึง  
แม่วิ ได้ให้คำชี้แนะการปฏิบัติอนัตตาที่ถูกต้อง ตรงทาง  
เหล่าศิษย์ฟังอย่างไม่เบื่อหน่ายธรรมเลย "จิตตื่นรู้"  
"สงบเย็น ไร้ตัวตน บุคคล เราเขา ไม่มีรับรู้สึก ทุกข์ สุข มีแต่อุเบกขา เพราะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาอันเห็นชอบ จึงไม่ทุกข์อีกแล้ว" ไม่ประกอบทุกข  
ถึงอะไร? ถึงมรรคญาณ ผลญาณที่เกิดที่ใจ  
บางอ้อกันเป็นแถว (เข้าแถวกันรู้เลย...!)  
อ๋อ...! เป็นเช่นนี้หรือคะ/คับ  
ตัดอะไร? ตัดอัตตา เพราะอัตตาดับ ผลทุกก็ดับ ผลสุขก็เกิด  
งานที่ทำก็ได้เห็นใจทรมาน ใจทุรนทุราย ใจทุกข์ ทั้งนั้นแหล่ะมีแต่ทุกข์ หาสุขแท้ไม่เจอจริง ๆ  
ฝึกการทำงาน หา เห็น ตัด ถึง  
ทุกข์ดับ ผลสุขก็เกิด อัตตาพาให้เกิดทุกข์ อัตตาดับ ผลทุกข์ก็ดับ มรรคผลก็เกิด  
ปฏิบัติแล้วเห็นเหตุเกิดทุกข์ ปฏิบัติแล้วเห็นเหตุทุกข์เกิดขึ้นจริง นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นแจ้ง ปฏิบัติแล้วดับเหตุทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ ตามที่ท่า  
แม่วิ อยู่เคียบค้างเป็นกำลังใจแก่ศิษย์ที่กำลังทำงานต่อสู้กับอัตตาของตนอยู่  
นายเกษม ศรีชมภู นำคณะเข้าพบพระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...