Album: โครงการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก ๒๙ นิ้ว ๙ องค์

ผมนาย บรรณารักษ์ เจ้าของศูนย์พระเครื่องพุทธชินราชเรือนแก้ว อันเป็นมงคลนามที่ได้รับใช้พระพุทธศาสนาและเผยแพร่เกรียติประวัติพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และ พระพุทธศาสนา ผมได้มีโครงการจัดสร้างพระพุทธชินราช หน้าตกกว้าง ๒๙ นิ้ว จำนวน ๙ องค์ ในปี ๒๕๕๕ เพื่อมอบให้กับวัดในต่างจังหวัดทั่วประเทศที่มีความประสงค์ขอรับพระพุทธชินราช แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างอีกจำนวนมาก จึงแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์บริจาคปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นศิริมงคล ผู้บริจาคทุกท่าน จะได้จารึกชื่อใต้ฐานหลวงพ่อพระพุทธชินราช ครับ สทา.พุทธชินราชา.อภิปาเลตุ.

โครงการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก ๒๙ นิ้ว ๙ องค์

อัปเดต 10 มีนาคม 2012
พระพุทธชินราช เนื้อโลหะ ทองเหลือง ปิดทองคำแท้  
Loading Photos......
Loading Photos......
บรรณารักษ์
ผมนาย บรรณารักษ์ เจ้าของศูนย์พระเครื่องพุทธชินราชเรือนแก้ว อันเป็นมงคลนามที่ได้รับใช้พระพุทธศาสนาและเผยแพร่เกรียติประวัติพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และ พระพุทธศาสนา ผมได้มีโครงการจัดสร้างพระพุทธชินราช หน้าตกกว้าง ๒๙ นิ้ว จำนวน ๙ องค์ ในปี ๒๕๕๕ เพื่อมอบให้กับวัดในต่างจังหวัดทั่วประเทศที่มีความประสงค์ขอรับพระพุทธชินราช แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างอีกจำนวนมาก จึงแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์บริจาคปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นศิริมงคล ผู้บริจาคทุกท่าน จะได้จารึกชื่อใต้ฐานหลวงพ่อพระพุทธชินราช ครับ สทา.พุทธชินราชา.อภิปาเลตุ.

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...