Album: โปรดอ่านกันหน่อย

ครูบาเจ้าบุญเลิศ หรือพระครูปลัดมหาเถรานุวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาศวัดศิวิลัยบรรพต(เขาปกล้น)ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึงงท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ปลุกเสกมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศที่ไปปลุกเสกมากที่สุดคือประเทศสิงคโปร์ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตา วึ่งวัตถุมงคลของท่านอันโดดเด่นคือ ชูชก วึ่งในเว็บพลังจิตนี้ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดี กล่าวหาโจมตีว่าครูบาเจ้าบุญเลิศไม่ใช่พระ เป็นแค่ฤาษี ครูบาเจ้าบุญเลิศได้ตำแหน่งพระครูชั้นโท ซึ่งมีตราตั้งและพัดยศเป็นกันว่าเป็นความจริง ไม่ใช่พระเก๊ หรือฤาษีแต่อย่างใด ท่านถือสีลทั้งหมอ227ข้อครบทุกประการ พระสายล้านนาจะขนานนามของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้คำนำหน้าว่าครูบา ในการปฏิบัติกิจนั้นได้ทำอย่างครบถ้น และยังมีการมอบทุนแก่นักเรียนผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปี ผู้ที่ลงเนื้อหาภายในเว็บไซต์พลังจิตนั้น ซึ่งกล่าวหาว่าร้ายว่าท่านไม่ดีต่างๆนาๆนั้นว่าไม่เป็นความจริง ฟันธงได้เลยว่าเป็นการโจมตีให้เสื่ยมเสีย และเสียความน่าเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนมากกว่า เพราะว่ายังมีวัดที่ใกล้กันที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ผมก็ไม่กล้าวหาวัดนั้นแต่อย่างใด เพราะหลวงพ่อวัดนั้นคงไม่รู้กับกับกระบวนการอันอุบาทก์อย่างนี้หรอก คือหลวงพ่อเพี้ยนท่านเป็พระที่ดีเช่นกัน และผมก็นับถือท่านอีกรูปหนึ่ง แต่มีศิษย์ที่มีจิตอัปมงคล(บางคน)เท่านั้นครับ

โปรดอ่านกันหน่อย

อัปเดต 23 มิถุนายน 2010
DSC00146  
Loading Photos......
Loading Photos......
ธนินสา
ครูบาเจ้าบุญเลิศ หรือพระครูปลัดมหาเถรานุวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาศวัดศิวิลัยบรรพต(เขาปกล้น)ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึงงท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ปลุกเสกมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศที่ไปปลุกเสกมากที่สุดคือประเทศสิงคโปร์ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตา วึ่งวัตถุมงคลของท่านอันโดดเด่นคือ ชูชก วึ่งในเว็บพลังจิตนี้ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดี กล่าวหาโจมตีว่าครูบาเจ้าบุญเลิศไม่ใช่พระ เป็นแค่ฤาษี ครูบาเจ้าบุญเลิศได้ตำแหน่งพระครูชั้นโท ซึ่งมีตราตั้งและพัดยศเป็นกันว่าเป็นความจริง ไม่ใช่พระเก๊ หรือฤาษีแต่อย่างใด ท่านถือสีลทั้งหมอ227ข้อครบทุกประการ พระสายล้านนาจะขนานนามของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้คำนำหน้าว่าครูบา ในการปฏิบัติกิจนั้นได้ทำอย่างครบถ้น และยังมีการมอบทุนแก่นักเรียนผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปี ผู้ที่ลงเนื้อหาภายในเว็บไซต์พลังจิตนั้น ซึ่งกล่าวหาว่าร้ายว่าท่านไม่ดีต่างๆนาๆนั้นว่าไม่เป็นความจริง ฟันธงได้เลยว่าเป็นการโจมตีให้เสื่ยมเสีย และเสียความน่าเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนมากกว่า เพราะว่ายังมีวัดที่ใกล้กันที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ผมก็ไม่กล้าวหาวัดนั้นแต่อย่างใด เพราะหลวงพ่อวัดนั้นคงไม่รู้กับกับกระบวนการอันอุบาทก์อย่างนี้หรอก คือหลวงพ่อเพี้ยนท่านเป็พระที่ดีเช่นกัน และผมก็นับถือท่านอีกรูปหนึ่ง แต่มีศิษย์ที่มีจิตอัปมงคล(บางคน)เท่านั้นครับ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...