Album: โหราศาสตร์แนวพุทธ ตามหลักคัมภีร์สุวรรณโคมคำ

โหราศาสตร์แนวพุทธ ตามหลักคัมภีร์สุวรรณโคมคำ<br /> <br /> “ล่วงรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”<br /> “กุศลวิบาก(บุญ)และอกุศลวิบาก(บาป) จะส่งผลกับใคร เมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร”และ โหราศาสตร์รักษาโรคด้วย คำนวนยาเบญจกูลเป็นโหราศาตร์ที่เดียวของโลกที่เป็นโหราศาสตร์แนวพุทธ<br /> (เกษตรโพธิ์เพชร ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์ศรีสุวรรณโคมคำ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก...ผู้เรียบเรียงตำราคัมภีร์สุวรรณโคมคำ )<br /> <br /> เป้าหมาย เพื่อให้บุคคลดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท<br /> <br /> วัตถุประสงค์ ให้รู้ว่าชีวิตเป็นไปตามบุญกรรมอย่างไร <br /> <br /> ควรปรับพฤติกรรมอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จได้ในชาตินี้<br /> <br /> ระยะเวลา หลักสูตร ๓ เดือน เรียนอาทิตย์ละ ๑ วัน <br /> <br /> (สามารถเลือกเรียนเย็นวันธรรมดา และวันเสาร์ – อาทิตย์)<br /> <br /> เรียนแล้วจะได้อะไร<br /> <br /> - รู้ว่า มีกุศล (บุญ) และอกุศล (บาป) ในเรื่องใดติดตัวมา<br /> <br /> - รู้ว่า ควรกระทำพฤติกรรมใด ถึงจะส่งเสริมบุญเดิมที่ได้เคยสั่งสมมา<br /> <br /> - รู้ว่า ควรเรียนสาขาใด ทำอาชีพใดจึงจะเหมาะบุญเดิมที่เคยกระทำมา ฯลฯ<br /> <br /> - รู้ว่า ควรคบคนเช่นไรถึงจะให้คุณ และเว้นคนที่ให้โทษ ฯลฯ<br /> <br /> เรียนควบคู่กับ ปฐวีกสิณ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกกรรมฐาน จิตสงบเร็ว <br /> แน่นหนัก มั่นคง <br /> <br /> “ ปฎิบัติง่าย ได้ผลไว ใช้ประโยชน์จริง ”<br /> <br /> เพราะมาเรียน......โหราศาสตร์แนวพุทธ<br /> <br /> จึงรู้ ........ บุญ – กรรม ส่งผลต่อตนเองอย่างไร<br /> <br /> บทสรุป ....จะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่า<br /> <br /> <br /> <br /> สนใจสอบถามนดีต้อนรับสู่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ<br /> <br /> <br /> <br /> 33/12 ซอยสาธุประดิษฐ์ 33 ถนนนนทรี<br /> แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120<br /> โทร. 02-6812524 <br /> <br /> ใบสมัครสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (สำหรับผู้ใหม่โดยทั่วไป หรือผู้ที่สอบสัตตาภิธรรมเบื้องต้นผ่านแล้ว แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้) <br /> คลิ๊กดาวน์โหลด <br /> ใบสมัครกรรมจักรเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่สอบสัตตาภิธรรมเบื้องต้นผ่านแล้วเท่านั้น) <br /> คลิ๊กดาวน์โหลด<br /> ระเบียบการเรียนโหราศาสตร์คัมภีร์สุวรรณโคมคำ<br /> คลิ๊กดาวน์โหลด<br /> <br /> ให้นำใบสมัครมาส่งในวันไหว้ครูเท่านั้น พร้อมกับเข้าร่วมพิธีไหว้ พระบรมครูฯ <br /> ในวันพฤหัสบดี25 เดือน สิงหาคมนี้ 2554 ณ ชมรมศรีสุวรรณโคมคำ เวลา ๑๗.๓๐ น. <br /> (หากไม่ร่วมพิธีไหว้พระบรมครูฯ จะไม่ได้สิทธิ์ในการเรียน)

โหราศาสตร์แนวพุทธ ตามหลักคัมภีร์สุวรรณโคมคำ

อัปเดต 11 สิงหาคม 2011
There is no photo in this album yet.
อายุวัฒนนะ
โหราศาสตร์แนวพุทธ ตามหลักคัมภีร์สุวรรณโคมคำ

“ล่วงรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
“กุศลวิบาก(บุญ)และอกุศลวิบาก(บาป) จะส่งผลกับใคร เมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร”และ โหราศาสตร์รักษาโรคด้วย คำนวนยาเบญจกูลเป็นโหราศาตร์ที่เดียวของโลกที่เป็นโหราศาสตร์แนวพุทธ
(เกษตรโพธิ์เพชร ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์ศรีสุวรรณโคมคำ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก...ผู้เรียบเรียงตำราคัมภีร์สุวรรณโคมคำ )

เป้าหมาย เพื่อให้บุคคลดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท

วัตถุประสงค์ ให้รู้ว่าชีวิตเป็นไปตามบุญกรรมอย่างไร

ควรปรับพฤติกรรมอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จได้ในชาตินี้

ระยะเวลา หลักสูตร ๓ เดือน เรียนอาทิตย์ละ ๑ วัน

(สามารถเลือกเรียนเย็นวันธรรมดา และวันเสาร์ – อาทิตย์)

เรียนแล้วจะได้อะไร

- รู้ว่า มีกุศล (บุญ) และอกุศล (บาป) ในเรื่องใดติดตัวมา

- รู้ว่า ควรกระทำพฤติกรรมใด ถึงจะส่งเสริมบุญเดิมที่ได้เคยสั่งสมมา

- รู้ว่า ควรเรียนสาขาใด ทำอาชีพใดจึงจะเหมาะบุญเดิมที่เคยกระทำมา ฯลฯ

- รู้ว่า ควรคบคนเช่นไรถึงจะให้คุณ และเว้นคนที่ให้โทษ ฯลฯ

เรียนควบคู่กับ ปฐวีกสิณ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกกรรมฐาน จิตสงบเร็ว
แน่นหนัก มั่นคง

“ ปฎิบัติง่าย ได้ผลไว ใช้ประโยชน์จริง ”

เพราะมาเรียน......โหราศาสตร์แนวพุทธ

จึงรู้ ........ บุญ – กรรม ส่งผลต่อตนเองอย่างไร

บทสรุป ....จะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสนใจสอบถามนดีต้อนรับสู่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ33/12 ซอยสาธุประดิษฐ์ 33 ถนนนนทรี
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-6812524

ใบสมัครสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (สำหรับผู้ใหม่โดยทั่วไป หรือผู้ที่สอบสัตตาภิธรรมเบื้องต้นผ่านแล้ว แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้)
คลิ๊กดาวน์โหลด
ใบสมัครกรรมจักรเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่สอบสัตตาภิธรรมเบื้องต้นผ่านแล้วเท่านั้น)
คลิ๊กดาวน์โหลด
ระเบียบการเรียนโหราศาสตร์คัมภีร์สุวรรณโคมคำ
คลิ๊กดาวน์โหลด

ให้นำใบสมัครมาส่งในวันไหว้ครูเท่านั้น พร้อมกับเข้าร่วมพิธีไหว้ พระบรมครูฯ
ในวันพฤหัสบดี25 เดือน สิงหาคมนี้ 2554 ณ ชมรมศรีสุวรรณโคมคำ เวลา ๑๗.๓๐ น.
(หากไม่ร่วมพิธีไหว้พระบรมครูฯ จะไม่ได้สิทธิ์ในการเรียน)

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...