Album: โอมมณีปัทเมหุมอัปปิกุ

โอมมณีปัทเมหุมอัปปิกุ <br /> หฤทัยบทนี้ผมได้มาจากนิตฝันครับ พระแม่กวนอิมประทานให้เองครับ <br /> (ถ้าผมใช้พาสาไทยผิดไป ผมขอโทษนะครับ เพราะผมเป็นคนลาว)

โอมมณีปัทเมหุมอัปปิกุ

อัปเดต 20 กรกฎาคม 2008
ครั้งนี้เป็นพระหยู่ไล พระองค์ลงมาจากสวรรค์ พระองค์บอกว่าต่อไปนี้โลกเราจะวุ้นวายทุกคนจะอยู่ในโลกนี้ลำบาก จงช่วยให้ทุกคนได้สวดพระคาถา โอมมณีปัทเมหุมอัป  
ข้าพะเจ้า ขอนำเอาพระคาถาหฤทัยพระแม่กวนอิมบทนี้ออกเผยแผ่ให้ทุกคนได้นำไปสวดปฎิบัติให้ถืงความดับทุกข์ มีอยู่ครั้งหนื่งในนิมิตฝัน ฝันว่าพระ อมิตาภะพุทธเจ  
โอมมณีปัทเมหุมอัปปิกุ เป็นคาถาหฤทัยพระอวโลกิเตศวรกวนอิม ที่พระองค์ทรง เมตตาให้พระคาถาหฤทัยบทนี้แก่ข้าพะเจ้าในนิตฝัน .ข้าพะเจ้าฝันเห็นพระแม่กวนอิมในเด  
23062008(003) 002  
Image07 dragon  
QUAN%20AM%2054  
4612.jpg  
Loading Photos......
Loading Photos......
นาย พรทิพย์
โอมมณีปัทเมหุมอัปปิกุ
หฤทัยบทนี้ผมได้มาจากนิตฝันครับ พระแม่กวนอิมประทานให้เองครับ
(ถ้าผมใช้พาสาไทยผิดไป ผมขอโทษนะครับ เพราะผมเป็นคนลาว)

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...