Album: ไม้เท้าเหลือง

ไม้เท้าเหลือง

อัปเดต 12 ธันวาคม 2012
พระขรรค์สีทอง  
เหล็กไหลจักรเงิน  
เหลืองพระขรรค์13 ซม  
หอยสังข์  
เหล็กไหลเงิน  
กริช15 ซม  
กริชตองอ่อน  
พระขรรค์ 15 ซม  
ไม้เท้านอน  
สีวลีชมพู  
สีวลีม่วงน้ำเงินนั้ง  
พระมุจรินทร์  
ไม้เท้าถือ  
พระพุทธนั้งแดง2  
พระพุทธนั้งสีม่วงน้ำเงิน  
พระพุทธม่วงยืน  
พระพุทธม่วงยืน2  
พระพุทธยืนแดง1  
พระขรรค์สีฟ้า  
พระขรรม่วงเล็ก  
พระพทธแดงนั้ง  
พระขรรค์แดง2  
พระขรรค์ยอดตอง  
ถ่ายรวม  
ถ่ายรวม2  
ถ่ายรวม3  
ถ่ายรวม4  
พระขรรค์แดง1  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...