Album: Virtue is Knowledge

คุณธรรมคือความรู้ เป็นความรู้ชนิดที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นความรู้ที่สำคัญมาก ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เพราะหากไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่สามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คนเราไม่อาจจะทำอะไรให้ถูกต้อง จนกว่าจะมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเสียก่อน ในการทำหน้าที่เราก็ต้องทำด้วยความรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ในการทำชั่วเพราะคนเราไม่รู้ว่ามันชั่ว ทำไปเพราะความไม่รู้ คนที่มีความรู้จะไม่ทำความชั่ว ไม่ทำผิด

Virtue is Knowledge

อัปเดต 20 กันยายน 2008
เจ้าพ่อศรีเทพ ณ อุทยานศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  
อาจารย์แม่ชีกมลวรรณ ศรีสุพรรณ พุทธวิหาร นครนายก  
หลานชายบวช  
พระพยอมกัลยาโณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี  
Image 25  
นาค  
พระยศ  
พระครูอาทรประชานารถ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี  
น้องกาโม่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้แนะนำให้ครอบครัวเรารู้จักศุนย์ปฎิบัติธรรมพุทธวิหาร จ.นครนายก โดยมีพระอาจารย์ชัชวาล เป็นผู้สอน  
งานนี้ต้องขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆ ที่ได้ร่วมสร้างกุฎิกรรมฐานถวายให้ที่ศูนย์ปฎิบัติธรรมพุทธวิหาร จ.นครนายก ๑ ห้อง  
ทำบุญกฐินก้บพระอาจารย์ชัชวาล ที่ จ.นครนายก ทุกปี  
Loading Photos......
Loading Photos......
pppiak
คุณธรรมคือความรู้ เป็นความรู้ชนิดที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นความรู้ที่สำคัญมาก ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เพราะหากไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่สามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คนเราไม่อาจจะทำอะไรให้ถูกต้อง จนกว่าจะมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเสียก่อน ในการทำหน้าที่เราก็ต้องทำด้วยความรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ในการทำชั่วเพราะคนเราไม่รู้ว่ามันชั่ว ทำไปเพราะความไม่รู้ คนที่มีความรู้จะไม่ทำความชั่ว ไม่ทำผิด

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...