การฆ่ากิเลส พระอ.ชยสาโร

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พุทธทาส 4คูณ3 ท่านพ่อเฟื่อง (ปิติ) ลป.ดู่ (กิเลส) บ้านธัมมะ บ้านธัมมะ.(บุตร) สงกรานต์.. การไปหลายสำนัก การฆ่ากิเลส พระอ.ชยสาโร คติธรรม.1 มรณกรรมฐาน ลป.สิม หลวงปู่หล้า ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ดู่ (ดูจิต) T & E บ้านธัมมะ.(เราจะไม่ประมาท) บ้านธัมมะ.(สำคัญที่การปฏิบัติ)

แชร์หน้านี้

Loading...