ครั้งที่ ๑ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ครั้งที่ ๑  จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท กริ่งชินบัญชร-สายครูบา ทำบุญกองทุนสงฆ์อาพาธ วัดโคกดอกไม้ 2600 วัดตะโก 6200 วัดท่าสมอ 2000 ถวายเครื่อง Laser Printer ไว้ ณ สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ มูลค่า ๑,๘๙๙ บาท วัดน้อยชมภู่ 3100 ถวายเครื่อง Laser Printer ไว้ ณ สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ มูลค่า ๑,๘๙๙ บาท วัดหัวเด่น 2000 ถวายเครื่อง Laser Printer ไว้ ณ สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ มูลค่า ๑,๘๙๙ บาท ตั้งกองทุนภัตตาหารคิลานเภสัช ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๕

แชร์หน้านี้

Loading...