Share this photo with your friends.

วัดยังต้องการพัฒนาอีกเยอะ ชาวบ้านแถวนั้นประเภทหาเช้ากินค่ำน่าสงสารมากครับ ใครยินดีต้องการร่วมบุญในการสร้างศาลาเพื่อการปฏิบัติกิจพระพุทธศาสนา ติดต่อผมได้ครับ รายละเอียดวัดหัวฝาย - ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีดงเย็น อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่ - ก่อสร้าง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๙ โดยท่านหลวงพ่อบุญมา ปิยะวัณโน - เจ้าอาวาสปัจจุบัน หลวงพ่อสุเวส สุวรรณโน - ประชากรบริเวณวัดหัวฝาย มีประชากร ๘๐ ครัวเรือน อาชีพรับจ้างหาของป่า ส่วนมากเป็นคนเมือง และมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชาวเผ่าแม้วอยู่ด้วย

Loading...