พระชมพูองค์ใหญ่

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

รวมเพชรพญานาค นาคคดสีเหลืองตองอ่อน หลังนาคปรค นาคคดเหลือง สร้อยคอ สิบแปดนิ้ว นาคปรคชมพู สร้อยยี่สิบสามนิ้ว พระชมพูองค์ใหญ่ สิบแปดซมสอง นาคคดสีเหลืองตองอ่อน สิบแปดซมหนึ่ง นาคคดเหลือง สิบหก ซม หนึ่ง นาคปรคชมพู แหวนนาค สิบหกซมสอง

แชร์หน้านี้

Loading...