พระประธานวัดพระธาตุจอมแจ้ง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระพุทธรูปปางประทานพรคู่พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมแจ้ง 2 ป้ายวัดพระธาตุจอมแจ้ง พระเจ้าทันใจ พระธาตุจอมแจ้ง 1 พระพุทธรูปหน้าซากเจดีย์โบราณ พระประธานวัดพระธาตุจอมแจ้ง ซากพระเจดีย์โบราณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง พระนอน วัดพระธาตุจอมแจ้ง ร่วมมือร่วมใจกันหมุนธรรมจักร ข้อมูลวัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.เมือง จ.แพร่ พระประธาน วัดพระธาตุจอมแจ้ง 2 ซากเจดีย์โบราณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง 2 บ่อน้ำทิพย์โบราณ พระนอน วัดพระธาตุจอมแจ้ง 2
  1. Mr.Kim
    Mr.Kim
    [I]พระประธานวัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.เมือง จ.แพร่[/I]

แชร์หน้านี้

Loading...