พระป่า

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่คำแสน คุณาลํกาโร หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม หลวงปู่สนั่น จนฺทปชฺโชโต หลวงปู่บุญ ชินวํโส หลวงปู่หลอด ปโมทิโต 68 พระป่า หลวงปู่มหาพิมพ์ ธมฺมธโร หลวงปู่จันทร์ เขมปตฺโต หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก 69 หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท หลวงปู่ทอง อโสโก
  1. สัณหวัช
    สัณหวัช
    ภาพสวยเหมาะแก่การบูชามากครับ
  2. wiraj
    wiraj
    ภาพนี้ก่อให้เกิดศรัทธาดีครับ

แชร์หน้านี้

Loading...