พระแม่อุมา

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ พระแม่กาลี พระแม่อุมา

แชร์หน้านี้

Loading...