มุมนี้ดูเป็นธรรมชาติวัดป่ากุง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระธาตุพนม วัดป่ามัชฌิมวาส อาจารย์เมือง สมเด็จพระพุทธเจ้าใหญ่ไตรโลกนาถ วัดภูสูง เทียนอุบล 11 มหาเจดีย์ชัยมงคล งดงามและยิ่งใหญ่...วัดโสธร อุโบสถกลางน้ำ วัดป่ามัชฌิมวาส สารีริกธาตุ บนยอดมณฑป พระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล นกยูงบนลานธรรม วัดป่ามัชฌิมวาส ภายใน มหาชัยมงคลเจดีย์ สลิปโอนเงิน เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง มุมนี้ดูเป็นธรรมชาติวัดป่ากุง คติธรรมบนภูสูง ลานหินโค้ง วัดป่านาคำ

แชร์หน้านี้

Loading...