สมเด็จองค์ปฐมปางค์จักรพรรดิ์4

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ท้าวมหาราชทั้ง4 สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธชินราช พระตรีมูรติ 3 พระธาตุสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธชินราช สมเด็จองค์ปฐมปางค์จักรพรรดิ์4 พระวิสุทธิเทพ  ปางนิพพาน 1 2 1 พระ ภปร.2508 สมเด็จองค์ปฐมปางค์จักรพรรดิ์3 พระศรีอาริย์ปางค์จีน สมเด็จองค์ปฐมปางค์นิพพาน

แชร์หน้านี้

Loading...