สมเด็จ ฯ โต

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ลป.หล้า เขมปตฺโต (มองตัวเองให้มาก) คาถาธรรมบท ลป.ดู่ (สมมุติและวิมุติ) ธ.จากต้นไม้ ใครจะรู้เวลาตาย 1190710637 35 7 สมเด็จ ฯ โต ลป.ฝั้น (ใส) พระอาจารย์บุญกู้ (กำลังใจ) ลพ.จรัญ 1 จิตกับธรรม ลป.สุวัจน์ บ้านธัมมะ.1 บ้านธัมมะ.(กลิ่นศีล) บ้านธัมมะ.(ไม่นานหนอ) บ้านธัมมะ.(ใจใส)

แชร์หน้านี้

Loading...