เครื่องกรองน้ำในปัจจุบัน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

สงบเงียบ พระประธานในโบถส์ กุฎิเจ้าอาวาส กุฏิที่สร้างเร็จแล้ว หลักกิโลเมตรตรงปากทางเข้าวัด ต่อท่อน้ำประปาขึ้นเขา ลานวัดมีที่จอดรถ เครื่องกรองน้ำในปัจจุบัน บ่อน้ำฝายข้างวัด พระอาจารย์ สำเริง ปัญญาภรโณ บนยอดเขาน่านั่งวิปัฏสนา กุฎิที่กำลังสร้างใหม่ ด้านหลังวัด พระครูฯ บริเวณหล้งวัด หินรางของหมู่บ้าน

แชร์หน้านี้

Loading...