Share this photo with your friends.

วัดถ้ำผามอง ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ธรรมสถานที่หลายคนไม่รู้จัก เป็นวัดที่อยู่ในถ้ำ อยู่บนภูเขา และมีหินรูปร่างแปลกมากมาย มีพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระบรมสารีริกธาตุและเพชรพญานาค ซึ่งวันนี้ข้าพเจ้า...มีบุญแล้วที่ได้ไป ณ ที่นั้น

Loading...