100 3904 อีกมุมหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุ ในภาชนะบาตรทองคำ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

tn 100 1811
พระพุทธศากยมุนี ศรีประทุม tn PICT0215
ผู้สร้างบาตรทองคำ เพื่อปรารถนา พระนิพาน tn 102 0545
พระเดชพระคุณหลวงปู่เจือ กำลังจาร แผ่นเงิน 100 9550
พระเดชพระคุณพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู นั่งปรก ในพิธี 100 1898
อีกมุมหนึ่ง 100 3914
 ท่านนายอำเภอ....ประธานกำลังปิดพระเกศ เมื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว tn 100 3911
  นายอำเภอ ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 100 3904
อีกมุมหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุ ในภาชนะบาตรทองคำ tn 100 9578
ขณะเททองหล่อ เมื่อวันวิสาขบูชา 2552 tn 100 3901
บรรดาญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบพระบรมสารีริกธาติ
มาทั่วทุกสารทิศ ขออนุโมทนาบุญ...สาธุ 100 9566
ขณะหล่อพระพุทธศากยมุนี ศรีประทุม tn 100 1905
การอัญเชิญุพระบรมสารีริกธาติในบาตรทองคำ บรรจุลง
ในพระเศียรของ พระพุทธศากยมุนี ศรีประทุม tn 100 1767
พระบรมสารีริกธาตุ สันฐานต่าง ๆ tn 100 1920
พระพุทธศากยมุนี ศรีประทุม พระประธานประจำพระอุโบสถ
วัด...........พระอารามหลวง tn 100 9633 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เป็นเรียวแรงสำคัญในการหล่อ 100 1780
พระบรมสารีริกธาตุ สันฐานต่าง ๆ ที่อัญเชิญบรรจุลง
ในบาตรทองคำ

แชร์หน้านี้

Loading...