20081019 5adc020508028305eef3EWwXXmmQQIMP

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

มอบให้เธอ แก้ว สวย..คงหอม อ่อนละมุนในท้องทุ่ง เหลืองรับแดด หัวใจนี้ให้เธอ 1234262581 20081019 5adc020508028305eef3EWwXXmmQQIMP 1246024265 ช่วงปลายมีนาที่ทางเข้าบ้าน นิ่ง..พอใจ แปลกตา อ่อนละมุน รักเธอคนเดียว ให้เธอ ละมุลอย่างไรก็ไม่เที่ยง

แชร์หน้านี้

Loading...