48 พระอมิตา

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน สามอริยะแห่งแดนสุขาวดี พระไภษชยคุรุพุทธเจ้า chinese buddha 48 พระอมิตา amitrabuddha1 มหาฉัตร พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน พุทธเกษตรแดนสุขาวดี waterlily พระศากยฯ amitrabuddha2 มหาธงแห่งชัยชนะ พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า

แชร์หน้านี้

Loading...