5.ด้ามพระขรรค์ ประกอบด้วย - พระจักรพรรดิ (พระโพธิสัตว์) - พรหม 4 หน้า (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

แชร์หน้านี้

Loading...