DSC 2824

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

แท่งเงินแท่งทองในหลุมศิลาฤกษ์ DSC 2796 DSC 2824 DSC 2828 เรียงจากซ้ายไปขวา
ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิกิตติสาร (ศรี) รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
พระครูวิเวกสีลคุณ  เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๑ วัดป่าคำบง  จังหวั DSC 2884 DSC 2766 DSC 2797 DSC 2825 DSC 2842 DSC 2928 DSC 2768 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระครูวิชัยธัมสิริ  เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย นั่งปรกอธิษฐานจิต DSC 2841 DSC 2930

แชร์หน้านี้

Loading...