DSC 2928

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC 2828 เรียงจากซ้ายไปขวา
ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิกิตติสาร (ศรี) รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
พระครูวิเวกสีลคุณ  เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๑ วัดป่าคำบง  จังหวั DSC 2884 DSC 2766 DSC 2797 DSC 2825 DSC 2842 DSC 2928 DSC 2768 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระครูวิชัยธัมสิริ  เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย นั่งปรกอธิษฐานจิต DSC 2841 DSC 2930 DSC 2769 ท่านเจ้าคุณวิสุทธิกิตติสาร แสดงพระธรรมเทศนา DSC 2829

แชร์หน้านี้

Loading...