IMG 0047 resize

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

IMG 0005 IMG 0047 resize IMG 0003 IMG 0036 IMG 0033 resize IMG 0034 resize IMG 0031 IMG 0001 IMG 0006 resize IMG 0002
doodee1
ในอัลบั้ม วัดสะแล่ง
  1. doodee1
    doodee1
    ของครูบาวิจิตรท่านั่งสมาธิ พระที่ไปคุยกับท่านบอกว่าอีกห้าปีละสังขาร

แชร์หน้านี้

Loading...