WAC (Work All Continent) เป็นรางวัลสำหรับการติดต่อด้วย รหัสมอร์ส(CW) ได้ครบทั้ง 6 ทวีป NA SA EU AS AF and Oceannia เป็นรางวัลแรกของประเทศไทย(ถ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

กับ ผู้เข้าร่วม และเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ศรีราชา กับนาย โกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ศรีราชา DXCC Award เป็นรางวัลสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่สามารถติดต่อได้เกินกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  ได้รับเป็นคนที่ 6054 ของโลกแต่เป็น รางวัลแรก ของประเทศไทย(ถู เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันวิทยุสมัครเล่นโลกประจำปี ณ สถานี HS0AC ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รางวัลนี้เป็นแบบ Mixed Mode ผสมกันทั้งแบบ พูดและส่งรหัสมอร์ส เป็นพนักงานวิทยุต่างประเทศ ในงานฉลอง 50 ปีครองราชย์ในหลวง ณ  ชั้น 23 โรงแรม ดิเอมเพรส เชียงใหม่ WAC  (Work All Continent)  เป็นรางวัลสำหรับการติดต่อด้วย รหัสมอร์ส(CW) ได้ครบทั้ง  6 ทวีป NA  SA  EU  AS AF and  Oceannia
เป็นรางวัลแรกของประเทศไทย(ถ ในตำแหน่งผู้จัดการร่วมฝ่ายไทย สถานีวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ HS0AC  ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ในงานสังสรรค์ประจำเดือน ณ เบียร์สิงห์เฮ้าส์ ซอยอโศก ไปร่วมประชุมวิทยุสมัครเล่นอาเซี่ยน ณ มะละกา มาเลย์เซีย จากการอาสาไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงพายุเกย์ จังหวัดชุมพร นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง(ระหว่างประเทศ) รุ่นแรกของประเทศไทย 15 คน ได้จากการสอบจริง 1 ครั้ง สอบซ่อมอีก 2 ครั้งจากนักวิทยุสมัครเล่นขุั้นต้น 470 ท่าน งานประชุมวิทยุสมัครเล่นอาเชี่ยน ไทยเป็นเจ้าภาพ ณ สมุยออร์คิด รีสอร์ท เกาะสมุย ช่วงเข้าอาสาเป็นพนักงานวิทยุในงานวิ่ง กรุงเทพมาราธอน รับประกาศณีบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นกลางกับ นายสมบัติ อุทัยสาง อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรลข สาธิตการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ให้ลูกเสือที่มาร่วมงานชม

แชร์หน้านี้

Loading...