ธรรมวิวัฒน์'s Recent Activity

 1. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ wanwi อนุโมทนา ในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  คุณ"พรพรหม"หรือ คุณjityim ร่วมบริจาคค่าเซิร์ฟเวอร์เว็ป โดยการบริจาคพระเครื่องวัตถุมงคลผ่านกระทู้"เรื่องเล่า-นักขุดกรุฯ"คุณ WANWI...

  20190121_155006.jpg 21 มกราคม 2019 at 17:19
 2. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  [ATTACH] หล่อพระ 3 พระองค์เสร็จประมาณบ่าย2โมงกว่าๆ ที่บ้านกล้วย 11 ม.1 ต.วังยาว อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี

  14458.jpg 14460.jpg 14462.jpg 14464.jpg 14467.jpg 14468.jpg 14469.jpg 14472.jpg 14559.jpg 14570.jpg 14571.jpg 14572.jpg 14573.jpg 14574.jpg 21 มกราคม 2019 at 17:19
 3. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Asepso123 อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ทำบุญค่า Hosting 20 บาท ขออุทิศบุญกุศลนี้แก่สัมมาอาชีพของข้าพเจ้า ขอให้การงานเจริญรุ่งเรือง

  20190120_192658.jpg 20 มกราคม 2019 at 19:44
 4. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ shaj อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  ขอแจ้งร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และพระปัจเจกพุทธเจ้า รวม3องค์ ร่วมบุญ303บาทครับ...

  TXN_2019012032UbWZ3L99LTC4CIn_1547950923058.jpg 20 มกราคม 2019 at 10:26
 5. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] คืนนี้ทำบายศรีเสร็จเกือบตี3

  13615.jpg 13619.jpg 13622.jpg 13627.jpg 13632.jpg 13633.jpg 13634.jpg 13637.jpg 13644.jpg 14016.jpg 20 มกราคม 2019 at 10:26
 6. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ อานิสงส์มหาศาล.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019020020321505110.jpeg 20 มกราคม 2019 at 02:17
 7. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Wheeler990 อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์.

  ผมพร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระพุทธรูป พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ฯ ณ วัดนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง...

  20 มกราคม 2019 at 02:16
 8. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วัง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์.

  โมทนา สาธุครับ

  20 มกราคม 2019 at 02:16
 9. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดนานอน จ.ตรังจำนวน 100 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ...

  BBl-Screenshot-1547647731119.png 20 มกราคม 2019 at 02:16
 10. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วัง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] #ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดนานอน จ.ตรัง เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดนานอน...

  145667.jpg 49192866_270459763651074_3808037988839981056_n.jpg 1547522698475.jpg 1547522720913.jpg IMG_0927.JPG 20 มกราคม 2019 at 02:16
 11. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วัง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์.

  ✨ #ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดนานอน จ.ตรัง เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดนานอน ดำริจะสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์...

  49192866_270459763651074_3808037988839981056_n.jpg IMG_0927.JPG 145667.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:15
 12. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  [ATTACH]

  +2.jpg ?temp_hash=2153d6ce8078c7236d1b7fdfd85c3dd9.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:13
 13. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  [ATTACH]

  +5.jpg ?temp_hash=2153d6ce8078c7236d1b7fdfd85c3dd9.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:13
 14. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  [ATTACH]

  +6.jpg ?temp_hash=2153d6ce8078c7236d1b7fdfd85c3dd9.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:13
 15. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  พระอาจารย์นพดล สิริวฑฺฒโณ แจ้งว่า พระธาตุเจดีย์หินนี้ อาตมาสร้างมาเป็นเวลา ๓๐ ปี โดยครูบาวงศ์ ได้มอบหมายให้อาตมาเป็นผู้สร้าง...

  20 มกราคม 2019 at 02:13
 16. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  [ATTACH]

  +4.jpg ?temp_hash=4916423c4282a8afd5c0b223d5e74f84.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:13
 17. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  [ATTACH]

  +1.jpg ?temp_hash=34c601e86f749fd655b0f233fd94279e.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:13
 18. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  [ATTACH]

  +1.jpg ?temp_hash=2153d6ce8078c7236d1b7fdfd85c3dd9.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:12
 19. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  องค์พระเจดีย์สร้างสำเร็จแล้ว ใช้เวลาสร้าง ๓๐ ปี จะทำการฉลองในวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ATTACH]

  +10.jpg ?temp_hash=2153d6ce8078c7236d1b7fdfd85c3dd9.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:12
 20. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เตอร์ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญพระเจดีย์ ๓ ครูบา (ปิดรับ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒).

  ความสำเร็จ....นั้นเพราะเหตุไร เมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง จะให้ประสบความสำเร็จนั้นควรทำเช่นไร???? อาตมาทำพระเจดีย์หิน ๓ ครูบา...

  20 มกราคม 2019 at 02:12
 21. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ poysian อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  โมทนาบุญกันเอานะ ขอลงภาพงานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ในส่วนงานสร้างหอระฆังและชั้นน้ำตกที่วัดเพิ่มเติมจ้าาา /ราคาปูน ราคาเหล็กปรับขึ้นอีก...

  jedi1216.jpg jedi1217.jpg jedi1218.jpg jedi1219.jpg jedi1220.jpg jedi1221.jpg jedi1222.jpg jedi1223.jpg jedi1224.jpg jedi1225.jpg jedi1226.jpg jedi1227.jpg jedi1228.jpg jedi1229.jpg jedi1230.jpg jedi1231.jpg jedi1232.jpg jedi1233.jpg jedi1234.jpg jedi1235.jpg jedi1236.jpg jedi1237.jpg jedi1238.jpg jedi1239.jpg jedi1240.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:11
 22. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ poysian อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  โมทนาบุญกันเอานะ .อัพเดทภาพงานก่อสร้างในส่วนหอระฆังและชั้นน้ำตกของทางวัดมาให้ชมและร่วมโมทนาบุญกันเอานะ...

  jedi1241.jpg jedi1242.jpg jedi1243.jpg jedi1244.jpg jedi1245.jpg jedi1246.jpg jedi1247.jpg jedi1248.jpg jedi1249.jpg jedi1250.jpg jedi1251.jpg jedi1252.jpg jedi1253.jpg jedi1254.jpg jedi1255.jpg jedi1256.jpg jedi1257.jpg jedi1258.jpg jedi1259.jpg jedi1260.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:11
 23. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ poysian อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  โมทนาบุญกันเอานะ อัพเดทภาพงานก่อสร้างในส่วนหอระฆังและชั้นน้ำตกเพิ่มเติมจ้า และอัพเดทยอดบุญสร้างเจดีย์ในวันนี้ได้ยอด 28,204บาทจ้า...

  jedi1261.jpg jedi1262.jpg jedi1263.jpg jedi1264.jpg jedi1265.jpg jedi1266.jpg jedi1267.jpg jedi1268.jpg jedi1269.jpg jedi1270.jpg jedi1271.jpg jedi1272.jpg jedi1273.jpg jedi1274.jpg jedi1275.jpg jedi1276.jpg jedi1277.jpg jedi1278.jpg jedi1279.jpg jedi1280.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:11
 24. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  ขออ้างอิงขอบารมีองค์สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริสงฆ์ทั้งหลายอดีดถึงปัจจุบัน พรหม...

  20 มกราคม 2019 at 02:11
 25. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  พอดีใบสลิบในโทรศัพท์ ข้อมูลหายนะครับ โอนไปตอน 05:22 น. วันนี้ครับ วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ร่วมทำบุญสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ...

  20 มกราคม 2019 at 02:10
 26. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  13361.jpg 13424.jpg 13425.jpg 13426.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:10
 27. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  12143-jpg.jpg 12211-jpg.jpg 12212-jpg.jpg 12213-jpg.jpg 12219-jpg.jpg 20 มกราคม 2019 at 02:10
 28. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  ขออ้างอิงขอบารมีองค์สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริสงฆ์ทั้งหลายอดีดถึงปัจจุบัน พรหม...

  20 มกราคม 2019 at 02:10
 29. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ direct อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  ผม นายวชิระ วัชรไกร และครอบครัว ขอร่วมทำบุญด้วยครับ จำนวน 1000 บาทครับ

  โอนเงินสร้างพระ.png 20 มกราคม 2019 at 02:10
 30. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ บุญทรงพระเครื่อง อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม และ สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงชินราช.

  ขออ้างอิงขอบารมีองค์สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริสงฆ์ทั้งหลายอดีดถึงปัจจุบัน พรหม...

  20 มกราคม 2019 at 02:10
Loading...