ธรรมวิวัฒน์'s Recent Activity

 1. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019263073507231101.jpeg 20 กันยายน 2019 at 07:44
 2. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019263073444606917.jpeg 20 กันยายน 2019 at 07:43
 3. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ mam7734 อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ร่วมกองบุญบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิตด้วยค่ะ วันนี้ 09.58 น.ได้โอน เข้า ธ.ไทยพาณิช 100.01 บาท ขอกระแสแห่งบุญกุศลนี้...

  20 กันยายน 2019 at 07:41
 4. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ nane อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ร่วมบุญ100บาทครับ[ATTACH]

  NEXT201981513459.png 20 กันยายน 2019 at 07:41
 5. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ กันตสีโล อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ร่วมกองบุญบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต จำนวน 200 บาท ด้วยครับ[ATTACH]

  601404.jpg 20 กันยายน 2019 at 07:41
 6. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี.

  ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎก 9 ชุด และสร้างโรงพยาบาล จำนวน 20 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019262211041681704.jpeg 19 กันยายน 2019 at 21:12
 7. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019262205751618210.jpeg 19 กันยายน 2019 at 21:01
 8. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019262193959676361.jpeg 19 กันยายน 2019 at 19:40
 9. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019262193642988117.jpeg 19 กันยายน 2019 at 19:38
 10. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Shoo-2561 อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ.

  ขอร่วมบุญในกิจกรรมงานบุญของสำนักสงฆ์ จำนวน 150 บาท _ขอถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา _ขออุทิศผลบุญ แก่ บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ มิตร...

  NEXT201981994048.png NEXT201981994324.png NEXT201981994616.png 19 กันยายน 2019 at 19:37
 11. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Fourthman อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมโมทนาหล่อ สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลบรมไตรโลกนาถ(สมเด็จองค์ปฐม) หน้าตัก 6 เมตร อ.ทรายมูล จ.ยโสธร.

  ผม นาย โอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลบรมไตรโลกนาถ(สมเด็จองค์ปฐม) ขนาดหน้าตัก 6 เมตร สูง 9.9 เมตร ณ...

  องค์ปฐมยโสธร.jpg 18 กันยายน 2019 at 21:32
 12. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ jeenus อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมโมทนาหล่อ สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลบรมไตรโลกนาถ(สมเด็จองค์ปฐม) หน้าตัก 6 เมตร อ.ทรายมูล จ.ยโสธร.

  ความคืบหน้า..การสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดดงมะไฟ (ภาพนี้ .. นายช่างผู้ถ่ายภาพ บอกว่า ไม่ใช้ ฟิวเตอร์หรือเอ๊ฟเฟค)...

  70790677_688294441653735_1655264530269208576_n.jpg 71051940_2438294586413804_6258271789885947904_n.jpg 70790677_688294441653735_1655264530269208576_n-jpg.jpg 16 กันยายน 2019 at 18:57
 13. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019258200241702728.jpeg 15 กันยายน 2019 at 20:06
 14. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019258200305570367.jpeg 15 กันยายน 2019 at 20:04
 15. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Wickilish อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก.

  ร่วมสร้างมหาวิหารและพระพุทธรูปท่านสมเด็จค่ะ

  ADA830AB-4B54-49E3-90FE-D35590471CEA.jpeg 15 กันยายน 2019 at 19:59
 16. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก.

  อัพเดทการก่อสร้างวิหาร วัดจันทร์ตะวันตก ร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ ชื่อบัญชี พระอุบาลี อตุโล...

  70544849_2421160911306799_8666797253714771968_n.jpg 15 กันยายน 2019 at 17:16
 17. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ กันตสีโล อนุโมทนา ในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  ร่วมกองบุญบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา จำนวน 300 บาท ด้วยครับ[ATTACH]

  601401.jpg 15 กันยายน 2019 at 13:14
 18. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดจำปาสะเอิง จ.สุรินทร์.

  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ

  15 กันยายน 2019 at 13:13
 19. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Fourthman อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดจำปาสะเอิง จ.สุรินทร์.

  ผม นาย โอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก กว้าง 19 เมตร สูง 59 เมตร วัดจำปาสะเอิง ต.โพนครก...

  15 กันยายน 2019 at 13:13
 20. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หน้าตัก 65 เมตร จ.สุพรรณบุรี.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019257210750359724.jpeg 14 กันยายน 2019 at 21:11
 21. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี.

  ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎก 9 ชุด และสร้างโรงพยาบาล จำนวน 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019257210730368859.jpeg 14 กันยายน 2019 at 21:09
 22. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Eisara004 อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี.

  ร่วมทำบุญสร้างพระไตรปิฎก 9 ชุดฯ ครับ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาพ่อแม่ ครูบาอาจารย์...

  14 กันยายน 2019 at 21:04
 23. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ เพิ่มบุญ-สร้างบารมี เพื่อพระโพธิญาณ.

  วันที่ 14 ก.ย.62 1.ร่วมทำบุญออนไลน์ วัดท่าซุง 2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต 3.สวดคาถาเงินล้าน 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา...

  14 กันยายน 2019 at 19:06
 24. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019257120844611112.jpeg 14 กันยายน 2019 at 12:09
 25. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019257120500773291.jpeg 14 กันยายน 2019 at 12:07
 26. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอง เงิน นาก สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019257120535696664.jpeg 14 กันยายน 2019 at 12:06
Loading...