รตนหทัย's Recent Activity

 1. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เหรียญอริยโสฬสฯหนุนหมอน+พระผงเลี่ยมแร่โคตรศฐ.พิธีหลวงพ่อเล็ก.

  เหลืออีก ๑๐ ชุดสุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  49139E6B-C5ED-473F-AAA7-D225D9C40198.jpeg 7029174E-9C10-4C5C-9791-8AD14FFD3332.jpeg 742E749D-A026-45E3-A5B7-618BE56BD002.jpeg F73B66FB-749E-41F0-9DD6-A8C853E2BA95.jpeg 3592F422-EC4E-4F54-BA46-B501754C25D1.jpeg C246CB53-5447-4E98-8FB7-D4C3C59A892C.jpeg EA861B86-8BA0-41A1-A05B-DAB9AE5B845A.jpeg 20 ตุลาคม 2019 at 09:40
 2. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลือ ๗ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  C97944E4-AE32-40C9-B3C0-00596CB33B47.jpeg 9966FEC7-4C11-409C-954F-0035FC4AF8D0.jpeg 4E0D661A-C172-4598-9CBD-0988BB933DE4.jpeg A8C9BCB0-996F-4301-842F-D5B8C8D68161.jpeg 20 ตุลาคม 2019 at 08:44
 3. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ พระแร่โคตรเศรษฐีรุ่น ๑ สำนักแม่ชีประทุมฯ ในตำนาน.

  มีให้ร่วมบุญ ๑ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH]

  CE03F99E-E334-44F9-B679-10B99D53D85B.jpeg 20 ตุลาคม 2019 at 07:15
 4. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท้าวมหาราชทรงพระราหูบนขนาด ๕ ซม งานพุทธศิลป์สวยงามมาก.

  ทองทิพย์เหลือ ๕ องค์ แบะผิวรุ้ง ๓๘ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH]

  61ECEA69-5ADE-416D-B17E-E42ED4FC7721.jpeg C7165F60-A6E4-4D14-BCC5-7AA2CD65D593.jpeg 20 ตุลาคม 2019 at 07:13
 5. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปู่พระอินทร์ ทรงพระราหูสีผิวรุ้ง.

  เหลือ ๓๘ องค์ครับ[ATTACH]

  48A599C8-2922-4EDD-9295-7F97A3D819F5.jpeg 19 ตุลาคม 2019 at 20:11
 6. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลืออีก ๘ องค์ สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  35E70455-D0E1-4FB9-BCEF-8BE40F1AAAD6.jpeg FD20D948-C8A8-45AF-9D4B-59EAB4F9AC7C.jpeg 950CCBFE-8EFA-41D0-8706-F308DA44D940.jpeg 732A198C-1DD4-4247-A4EF-1C08A65DC44F.jpeg 19 ตุลาคม 2019 at 20:11
 7. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปู่พระอินทร์ ทรงพระราหูสีผิวรุ้ง.

  เหลือ ๓๙ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH]

  DDEA04EE-8A54-4FDF-92AF-6E3CFF5506FF.jpeg 714EF56C-FEBF-44D1-AD59-C52FB9E9D04C.jpeg 19 ตุลาคม 2019 at 07:19
 8. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลือ ๙ องค์สุดท้าย[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  041FBDB1-FEF0-4089-B778-DDF9DFFCD802.jpeg 669FFADB-3029-46D5-90D5-FF5F8FF788DE.jpeg 8E5C2B79-BB29-4578-AC2B-DDDB4358761F.jpeg 19 ตุลาคม 2019 at 07:18
 9. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท้าวมหาราชทรงพระราหูบนขนาด ๕ ซม งานพุทธศิลป์สวยงามมาก.

  ทองทิพย์เหลือ ๕ องค์ // ผิวรุ้งเหลือ ๓๙ องค์สุดท้าย[ATTACH]

  029C4260-6F26-44C1-9B35-EE06C39D10D9.jpeg 18 ตุลาคม 2019 at 07:03
 10. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลืออีก ๙ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  378B3061-B74F-4CA2-81F4-A1AACC3F61A6.jpeg 1A5C0D05-C1AD-49FC-93B8-3ED8BE99F539.jpeg 1E602623-AA52-436C-8D40-598914B06F24.jpeg 3ABBC713-D1B5-4966-957D-B000195902BA.jpeg 18 ตุลาคม 2019 at 07:02
 11. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ พระแร่โคตรเศรษฐีรุ่น ๑ สำนักแม่ชีประทุมฯ ในตำนาน.

  ยังมีให้ร่วมบูชากันครับ ๑ องค์[ATTACH]

  E3C99A4F-6199-48B7-A355-B1C723BEF21E.jpeg 18 ตุลาคม 2019 at 06:54
 12. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปู่พระอินทร์ ทรงพระราหูสีผิวรุ้ง.

  เหลือ ๓๙ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH]

  9BDC5CF7-B026-4E4B-A7EF-F95452D9F4D1.jpeg 17 ตุลาคม 2019 at 19:12
 13. รตนหทัย ตอบกระทู้ พระแร่โคตรเศรษฐีรุ่น ๑ สำนักแม่ชีประทุมฯ ในตำนาน.

  ยังมีให้ร่วมบุญครับ

  17 ตุลาคม 2019 at 06:43
 14. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปู่พระอินทร์ ทรงพระราหูสีผิวรุ้ง.

  เหลืออีก ๔๐ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  D43905EB-770B-4EA3-9FEF-662DB13BC479.jpeg F947DB1F-7553-46CB-B0EF-CEBE6B99171D.jpeg 3FEA4ED1-3D73-45CC-AB15-CC8C7D0D0968.jpeg 17 ตุลาคม 2019 at 06:43
 15. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลืออีก ๙ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  49E7493A-54E1-4FC4-9982-3DA443BBFC5B.jpeg AAC5A781-5E68-4938-B632-0A3C7F95586F.jpeg 89EE129C-08A8-446A-9ABF-8D943D6E2947.jpeg 17 ตุลาคม 2019 at 06:41
 16. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท้าวมหาราชทรงพระราหูบนขนาด ๕ ซม งานพุทธศิลป์สวยงามมาก.

  ยังร่วมจองกันได้ครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  9E443A6B-312F-4491-B6E5-01A4E8C24E2E.jpeg E04DCE75-807F-43F9-B7D7-1522FD6EF687.jpeg 59C45EF4-EDAD-474D-82A0-CB0EB46B2A8F.jpeg 16 ตุลาคม 2019 at 07:18
 17. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลืออีก ๙ องค์สุดท้าย[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  007A9DCD-CB10-40AB-AB84-C185D80D6EE9.jpeg A4DE35D9-FCD4-4840-9F9C-CED117760BB4.jpeg 65F93BCA-CEBE-4031-9A65-45D071C3FDDC.jpeg 16 ตุลาคม 2019 at 07:17
 18. รตนหทัย ตั้งกระทู้ใหม่

  พระแร่โคตรเศรษฐีรุ่น ๑ สำนักแม่ชีประทุมฯ ในตำนาน

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] <<<เปิดบูชาพระที่เป็นตำนานเรื่องลาภผลและขอความสำเร็จ>>> องค์ที่ 1 :...

  304E5C02-CBFB-430F-8542-837614F6AFA3.jpeg 60162D56-CD1D-43C2-AE44-6B35DB1CC1F0.jpeg E51C01D1-547B-4E02-AFE6-CC421FD5FC45.jpeg 3C343FD5-8AE8-4450-90AA-F4F498A3C31C.jpeg 675E6280-C1B7-4F54-B71C-D611A0B6FC73.jpeg

  Forum: พระเครื่อง วัตถุมงคล

  15 ตุลาคม 2019 at 07:45
 19. รตนหทัย ตอบกระทู้ ท้าวมหาราชทรงพระราหูบนขนาด ๕ ซม งานพุทธศิลป์สวยงามมาก.

  ยังร่วมจองกันได้ครับ

  15 ตุลาคม 2019 at 07:11
 20. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปู่พระอินทร์ ทรงพระราหูสีผิวรุ้ง.

  เหลืออีก ๔๐ องค์สุดท้าย[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  29359324-0138-4ACA-BA6F-44B84499E20D.jpeg 09709101-AE34-45D8-A501-8A7430A285B7.jpeg 8C3C5EC6-134C-4ECE-8311-4CDFBC6E6DD3.jpeg 15 ตุลาคม 2019 at 07:11
 21. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลือ ๙ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  13CAF277-8D80-4600-8EC0-8E0EAB50ED49.jpeg 1B625367-B84F-4C88-BB8D-FCDBF9ED6D4D.jpeg EDFE3AA1-47A1-437C-B933-9A83858BD18C.jpeg 15 ตุลาคม 2019 at 07:10
 22. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ สมเด็จองค์ปฐมผิวสีรุ้งเนื้อรวมแร่ พระแร่โคตรเศรษฐี หลวงพ่อหนุน.

  เหลือ ๙ องค์สุดท้าย[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  4FB20462-F023-4B24-BC07-6F918F86CAC6.jpeg EA244CDF-1C82-483F-AB15-678161BAC04F.jpeg 3F05C76C-8AC2-4390-AB78-7FFDAA1D0F66.jpeg 14 ตุลาคม 2019 at 06:57
 23. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปู่พระอินทร์ ทรงพระราหูสีผิวรุ้ง.

  เหลืออีก ๔๐ องค์สุดท้ายครับ[ATTACH][ATTACH]

  D3C6DFDF-E8E5-4D2E-B36A-18905DF07A30.jpeg 851F1455-3988-496B-8766-5997D9A069C9.jpeg 14 ตุลาคม 2019 at 06:56
 24. รตนหทัย ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ท้าวมหาราชทรงพระราหูบนขนาด ๕ ซม งานพุทธศิลป์สวยงามมาก.

  ทองทิพย์เหลือ ๒๓ องค์//ผิวรุ้งเหลือ ๔๐ องค์ครับ[ATTACH][ATTACH][ATTACH]

  34960431-215D-4964-840B-ED8A56C31A0A.jpeg 7937CFFE-E93F-4F2F-8B21-094795C68B82.jpeg CB89B324-852B-4720-BF9E-E8CF5B4741B0.jpeg 13 ตุลาคม 2019
Loading...