สายหลวงปู่มั่น's Recent Activity

 1. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “หลงตนว่าดีเมื่อไร ลงนรกเมื่อนั้น” (โอวาทธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) (จากหนังสือ พ่อสอนลูก หน้า ๒-๓) คนเจริญกรรมฐานนี้...

  -หลงตนว่าดีเมื่อไ.jpg 24 สิงหาคม 2019 at 10:42
 2. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 24 สิงหาคม 2019 at 01:22
 3. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 24 สิงหาคม 2019 at 00:22
 4. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 23:52
 5. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 22:32
 6. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 21:32
 7. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “…เหตุที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไม่ให้พระลูกศิษย์บางรูปญัตติเป็นธรรมยุต…” (พระธรรมเทศนาโดยองค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)...

  -ภูร.jpg -ภูร.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 20:22
 8. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “…แกคิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงแก แกไม่คิดถึงข้า ข้าก็ยังคิดถึงแก…” หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ...

  -ข้าก็คิดถึ.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 19:22
 9. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 18:22
 10. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  ” ใจ…เหงา เรา ก็เอาธรรมปลอบ ความเหงาเศร้าหมอง เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ของกิเลส ที่มาป่วน…จิต ให้เสียใจ เราชอบอยู่…คนเดียว...

  -เหงา.jpg 23 สิงหาคม 2019 at 15:22
 11. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  พระอาจารย์ปสันโน [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  .jpg 23 สิงหาคม 2019 at 10:33
 12. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 22 สิงหาคม 2019 at 23:03
 13. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  ข้าวสาร๑เมล็ด จุเทวดาได้ ๑๓,๔๓๖,๘๒๘ องค์ [IMG] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  22 สิงหาคม 2019 at 22:02
 14. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 22 สิงหาคม 2019 at 21:02
 15. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 22 สิงหาคม 2019 at 13:52
 16. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 21 สิงหาคม 2019 at 21:32
 17. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 21 สิงหาคม 2019 at 21:02
 18. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 21 สิงหาคม 2019 at 11:23
 19. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 สิงหาคม 2019 at 21:32
 20. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 สิงหาคม 2019 at 20:32
 21. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 สิงหาคม 2019 at 16:23
 22. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง หลวงปู่มั่นพบพระพุทธเจ้าในพระนิพพาน (จากหนังสือ แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐) (โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ ๑๙)...

  -หลวงปู่มั่นพบพระ.jpg 20 สิงหาคม 2019 at 11:12
 23. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “ชาวบ้านที่ขับไล่หลวงปู่เปลี่ยน อดีตชาติเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตกลับชาติมาเกิด จึงได้รับกรรม” (ปกิณกธรรม หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)...

  19 สิงหาคม 2019 at 22:52
 24. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “หลวงตารักเทิดทูนบูชาหลวงปู่มั่นเหนือชีวิต” (ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) (เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ๐...

  19 สิงหาคม 2019 at 21:42
 25. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 สิงหาคม 2019 at 18:42
 26. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 สิงหาคม 2019 at 14:12
 27. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 18 สิงหาคม 2019
Loading...