สายหลวงปู่มั่น's Recent Activity

 1. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 23 พฤษภาคม 2019 at 08:52
 2. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “รอยพระบาทในหลวง ร.๙ นำสันติสุขสู่ชาติ” รอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.๙ หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่ จ.เชียงราย...

  22 พฤษภาคม 2019 at 12:52
 3. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “หลวงปู่ขาว มีใจปฏิพัทธ์เมื่อแรกเห็นคู่บารมี” (จากธรรมประวัติ หลวงปู่ขาว อนาลโย) ในพรรษาแรกที่อยู่กับหลวงปู่มั่น...

  22 พฤษภาคม 2019 at 00:42
 4. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 21 พฤษภาคม 2019 at 23:42
 5. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “ที่มันหนัก.. เพราะเรากำเอาไว้ ไอ้นี่..ก็ของข้า ไอ้นั่น..ก็ของข้า เจ้าด่าแม่ข้า เจ้าว่าพ่อข้า มีแต่..ข้าๆ” – หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล...

  .jpg 21 พฤษภาคม 2019 at 08:12
 6. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 พฤษภาคม 2019 at 23:32
 7. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “อดีตชาติพระบรมมหาโพธิสัตว์ ในหลวง ร.๙” (เทศนาธรรมโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ในหลวง เคยเกิดเป็น พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และ...

  20 พฤษภาคม 2019 at 22:12
 8. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “ในหลวง ร.๙ ทรงอรูปฌานขั้นสูง” (ในหลวง ร.๙ สนทนาธรรมกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ๐ เรื่องการปฏิบัติธรรม และกสิณวิญญาณ...

  19 พฤษภาคม 2019 at 22:02
 9. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 พฤษภาคม 2019 at 20:52
 10. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 พฤษภาคม 2019 at 18:42
 11. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] พระพุทธพจน์ [ATTACH] สตรีเป็นมลทินของพรหมจรรย์ “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค!...

  1f341.png 1f341.png .jpg 19 พฤษภาคม 2019 at 16:32
 12. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 พฤษภาคม 2019 at 10:22
 13. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 18 พฤษภาคม 2019 at 23:22
 14. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] [ATTACH] “วันวิสาขบูชา” หรือวันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา...

  -หรือวันเ.jpg 1f33b.png 18 พฤษภาคม 2019 at 22:52
 15. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 17 พฤษภาคม 2019 at 23:02
 16. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง ประสูติ ตรัสรู้...

  -2562-ตรงกับวัน.jpg 17 พฤษภาคม 2019 at 21:12
 17. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 17 พฤษภาคม 2019 at 13:32
 18. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “ร่างกายคือต้นศาสนา กว้างศอกยาววาหนาคืบนี่แหละตู้พระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็อยู่ในตู้นี้แหละ” หลวงปู่ฝั้น อาจาโร [ATTACH]...

  -กว้า.jpg 17 พฤษภาคม 2019 at 08:52
 19. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปศูนย์ประชุมสหประชาชาติ...

  1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png -ที่-๑๖-พ.jpg 17 พฤษภาคม 2019 at 07:32
 20. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  ธรรมะที่ควรนำมาพิจารณา พระกรรมฐานทุกวันนี้มันมีมากมาย พระกรรมฐานเล่นแต่โทรศัพท์ ไปหาเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆ ถือเงิน จับเงิน ฉันเพล...

  .jpg 17 พฤษภาคม 2019 at 06:32
 21. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง “การคิดก่อนพูด” (พระบรมราโชวาท ในหลวง ร.๙) หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทําสิ่งไร...

  16 พฤษภาคม 2019
 22. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค. ขอให้ตั้งอยู่ใน “ความไม่ประมาท”...

  -ประทาน.jpg 16 พฤษภาคม 2019
 23. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 16 พฤษภาคม 2019
Loading...