สายหลวงปู่มั่น's Recent Activity

 1. สายหลวงปู่มั่น ตอบกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  เรื่อง ” ทาน ศีล ภาวนา คือหนทางสร้างบารมี” (คติธรรม หลวงปู่คำดี ปภาโส) (วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย) ๐ ถ้าไม่บริจาคทานไว้...

  25 มีนาคม 2019 at 23:53
 2. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  คนที่ฉลาดในทางโลก กลับกลายเป็นคนโง่ในทางธรรม เรื่อง “โลกุตรสุข เหนือ โลกียสุข” “ผู้มีปัญญา” ท่านมองเห็นว่า ความสุขทางโลกเป็น “ของต่ำ”...

  .jpg 25 มีนาคม 2019 at 09:52
 3. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 24 มีนาคม 2019 at 17:52
 4. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 24 มีนาคม 2019 at 16:42
 5. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  พึงส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  .jpg 24 มีนาคม 2019 at 10:12
 6. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH]“คนมีทิฐิมานะ ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเอง ทั้งๆ ที่กระทำไม่ถูกต้อง ก็จะคิดว่ากระทำถูกต้อง...

  1f340.png 1f340.png -ยึดมั่นถื.jpg 23 มีนาคม 2019 at 16:02
 7. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 23 มีนาคม 2019 at 13:52
 8. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  ….เกิดมานี้ก็เพื่อมาบำเพ็ญบุญบารมีของตนนะ ไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่น ให้ตั้งใจ ละเว้นบาปใด ๆ อันใดความดีให้ทำ ต้องรักษาตัวเองให้ดี...

  .jpg 22 มีนาคม 2019 at 17:52
 9. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “…เอาหยังไปบ่ได้จักอย่างดอก เงินทอง บ้านช่อง ลูกหลานเขากะช่วยบ่ได้เมื่อยามตายไป มีแต่บุญ กับ บาป นี้ละ ที่จะติดตามไปส่งผลในสวรรค์ ในนรก...

  .png .jpg .png .png .png .png .png 22 มีนาคม 2019 at 16:42
 10. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ สอนศิษย์..เรื่อง..”กรรมทางวาจา “- หลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติ คือ...

  -พฺรหฺมปัญโญ-ส.jpg 22 มีนาคม 2019 at 15:32
 11. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 21 มีนาคม 2019 at 21:22
 12. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “…คนมีศีลมีธรรมอยู่ไหนก็หอมไปด้วยศีลด้วยธรรม พวกเทวดาเขาก็มาอนุโมทนาบุญนำ ถ้าบ่มีศีลบ่มีธรรม เทวดาเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้ พวกมักผิดศีลข้อ ๔...

  .png 21 มีนาคม 2019 at 20:33
 13. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  “จิต” กับ “ใจ” ก่อนจะฝึกหัดสมาธิ พึงข้าใจถึง “จิต” กับ “ใจ” เสียก่อน ในที่นี้พึงเข้าใจกันเสียก่อนว่า “จิต” กับ “ใจ” มิใช่อันเดียวกัน...

  -กับ-ใจ.jpg 21 มีนาคม 2019 at 19:32
 14. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  …ก็เพราะมัวเมาเอาอัตตา เข้ามาปิดบังจิตนี้แล จึงไม่เห็นคุณค่าของใคร จึงไม่ฟังคำของใคร กูจึงเป็นใหญ่ของกูอยู่เรื่อยร่ำไป...

  .jpg 21 มีนาคม 2019 at 18:32
 15. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 21 มีนาคม 2019 at 12:22
 16. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  อะไรคือความสงบ การไม่ได้ยินเสียงนั่นหรือคือความสงบ…เราบอกไม่ใช่ เสียงมีอยู่ แต่ใจยังสงบ ก็แสดงว่าความสงบ...

  -การไม่ได.jpg 20 มีนาคม 2019 at 20:22
 17. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 09:02
 18. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น is with เรืองศักดิ์ แสนพวง. [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  -สายหลวงปู่มั.jpg 20 มีนาคม 2019 at 08:02
 19. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 06:53
 20. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 05:52
 21. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 04:52
 22. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 03:42
 23. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 02:42
 24. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 01:42
 25. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 20 มีนาคม 2019 at 00:42
 26. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 มีนาคม 2019
 27. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 มีนาคม 2019
 28. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 มีนาคม 2019
 29. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 มีนาคม 2019
 30. สายหลวงปู่มั่น ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น.

  [ATTACH] ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  notitle.jpg 19 มีนาคม 2019
Loading...