อนัตตา's Recent Activity

 1. อนัตตา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  เรานะบริกรรมไม่ขึ้นมานานแล้ว ถ้าไปกำหนดปุ๊บลงภวังค์หลับทันที จิตไม่สนใจว่าฌานอะไร ยังไง แต่เวลาวิจยธรรม...

  FB_IMG_1611803988532.jpg 28 มกราคม 2021 at 10:25
 2. อนัตตา ได้เรต โพสต์ของ hastin อนุโมทนา ในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  ฝากนิทานสักเรื่องครับ นิทาน เมื่อสิ่งวิเศษปรากฎ นิมิตรไปว่า ตะบองใหญ่มาก ยาวประมาณ 218 กิโลเมตร ปรากฎบนฟากฟ้า ถึง 8 ตะบอง...

  28 มกราคม 2021 at 10:22
 3. อนัตตา ตอบกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  รอชมค่ะ

  26 มกราคม 2021 at 20:03
 4. อนัตตา ได้เรต โพสต์ของ hastin อนุโมทนา ในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  ขออนุญาติฝากนิทานกลางวันสักเรื่องครับ นิทาน เมื่อรัตนะปรากฎ เคยได้ยินมาว่า เมื่ใดที่ถึงยุคของ จักรพรรดิ์ จะมี สิ่งวิเศษ ทั้ง 7...

  26 มกราคม 2021 at 20:02
 5. อนัตตา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  เมื่อเราตั้งสติกำหนดรู้ อยู่กับการเคลื่อนไหว มิได้ขาดระยะ จิตเราก็จดจ่ออยู่ในปัจจุบันเป็นเวลานาน ก็เกิดองค์ฌานตามลำดับ...

  FB_IMG_1611638253172.jpg 26 มกราคม 2021 at 12:29
 6. อนัตตา ตอบกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  สติมีหลายระดับ สติเบื้องต้น เราเรียกว่า ศีล สติเบื้องกลาง เราเรียกว่า สมาธิ สติเบื้องสูง เราเรียกว่า ปัญญา สติเบื้องบน เราเรียกว่า ญาณ...

  26 มกราคม 2021 at 12:28
 7. อนัตตา ตอบกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  สติสัญชาตญาณ-สติปัญญาญาน สติสัมปชัญญะตามสัญชาตญาณ จะใส่ใจในสิ่งรอบตัวและสิ่งกำลังมากระทบตัว แต่สติสัมปชัญญะที่เป็นวิปัสสนา...

  26 มกราคม 2021 at 12:27
 8. อนัตตา ตอบกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  จากสติสู่วิปัสสนาญาณ เราจะตามรู้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วยสติ สติมีหลายชั้น ชั้นศีล ชั้นสมาธิ ชั้นปัญญา...

  26 มกราคม 2021 at 12:26
 9. อนัตตา ตอบกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  ปีติแบบสมถะ ต่างกับ ปีติแบบวิปัสสนา เมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์สมบูรณ์แล้ว ตัวนิวรณ์ก็หมดไป เพราะกำลังของสติมากขึ้นก็จะรู้สึกเบา...

  26 มกราคม 2021 at 12:26
 10. อนัตตา ตอบกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  เอาเรื่อง"สติ" มาฝากค่ะ สติมีหลายระดับ สติสัมปชัญญะก่อให้เกิดสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่ ก่อให้เกิดสติสัมโพชฌงค์...

  26 มกราคม 2021 at 12:25
 11. อนัตตา ได้เรต โพสต์ของ hastin อนุโมทนา ในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  ปีนี้ว่าจะลองปฎิบัติ แบบปัญญา ครูก็ให้เห็น สัมปชัญญะ ของกาย แสดงว่าต้องใช้การฝึกสติเป็น ฐานกำลัง เลยจะทบทวนหมวดกายทั้งหมด คุณ...

  26 มกราคม 2021 at 12:23
 12. อนัตตา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  ขึ้นชื่อว่าคน จะมียศตำแหน่งอะไร ก็คน คำว่า"คน" ก็คือ...คน จะเอาอะไรกับคน ดีก็คน ชั่วก็คน สุดท้าย...ดีก็ตาย ชั่วก็ตาย คนทุกข์...

  FB_IMG_1611486870831.jpg 24 มกราคม 2021 at 18:17
 13. อนัตตา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ไม่รู้จักกัน.

  [ATTACH]

  65R2uFBN.jpg 24 มกราคม 2021 at 11:25
Loading...