โพธิสัตว์ ชาวพุทธ's Recent Activity

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  พระปางลีลา ศิลปะสุโขทัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.ศรีสัชนาลัย : คติสัญลักษณ์สถาปัตยกรรม

  [ATTACH] พระปางลีลา – พระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลา (อุเทสิกเจดีย์) ที่สวยงามองค์หนึ่งของศิลปะสุโขทัย ที่ประดิษฐานอยู่ ณ มณฑปพระสี่อิริยาบถ...

  0b8a5e0b8b5e0b8a5e0b8b2-e0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b8b0e0b8aae0b8b8e0b982e0b882e0b897e0b8b1e0b8a2.jpg 8a5e0b8b5e0b8a5e0b8b2-e0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b8b0e0b8aae0b8b8e0b982e0b882e0b897e0b8b1e0b8a2-1.jpg

  Forum: วัดและศาสนสถาน

  22 กันยายน 2019 at 01:42
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  มจร.จัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากลเรื่องสติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2562 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง...

  e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2e0b8a7.jpg b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2e0b8a7-1.jpg b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2e0b8a7-2.jpg b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2e0b8a7-3.jpg e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2e0b8a7.png

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  22 กันยายน 2019 at 00:12
Loading...