สมาชิกเด่น

 1. aemie

  เป็นที่รู้จักกันดี
  โพสต์:
  241
  ค่าพลัง:
  +29,790
 2. DITCE

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  1,270
  ค่าพลัง:
  +11,469
 3. Falkman

  พลังจิตนานาชาติ
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,761
 4. HONGTAY

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, จาก OBEC
  โพสต์:
  36,548
  ค่าพลัง:
  +147,501
 5. iamfu

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  939
  ค่าพลัง:
  +1,694
 6. joni_buddhist

  โพสต์:
  13,369
  ค่าพลัง:
  +63,152
 7. KeLBeRoS

  Moderator
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +6,339
 8. Komodo

  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์, ชาย, จาก Motanaboon.com
  โพสต์:
  11,629
  ค่าพลัง:
  +104,503
 9. makigochan

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, จาก 埼玉県 日本
  โพสต์:
  5,605
  ค่าพลัง:
  +53,180
 10. MBNY

  Administrator
  โพสต์:
  6,814
  ค่าพลัง:
  +22,351
 11. Nakamura

  Moderator, ชาย, จาก 127.0.0.1
  โพสต์:
  2,002
  ค่าพลัง:
  +17,588
 12. Neutral

  ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด, ชาย
  โพสต์:
  1,170
  ค่าพลัง:
  +285
 13. NoOTa

  Super Moderator, หญิง
  โพสต์:
  19,958
  ค่าพลัง:
  +63,356
 14. Pinit

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  2,737
  ค่าพลัง:
  +7,913
 15. Specialized

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, ชาย, จาก เชียงราย
  โพสต์:
  20,045
  ค่าพลัง:
  +83,045
 16. Sucharat

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +0
 17. suthamma

  ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  1,154
  ค่าพลัง:
  +29,972
 18. tamsak

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, จาก Bangkhen, Bangkok
  โพสต์:
  7,855
  ค่าพลัง:
  +161,090
 19. wara43

  ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  9,135
  ค่าพลัง:
  +16,185
 20. WebSnow

  ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต, ชาย
  โพสต์:
  8,506
  ค่าพลัง:
  +62,030
 21. ชนะ สิริไพโรจน์

  โพสต์:
  5,893
  ค่าพลัง:
  +35,177
 22. ชนินทร

  พลังจิตนานาชาติ
  โพสต์:
  1,724
  ค่าพลัง:
  +6,363
 23. ญ.ผู้หญิง

  ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด, จาก แดนพระนิพพาน
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
 24. ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  Super Moderator
  โพสต์:
  3,280
  ค่าพลัง:
  +6,478
 25. พลังจิต Palungjit.org พุทธศาสนาและธรรมะ

  สมาชิกใหม่
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
 26. พุทโธอวโลกิเตศวร

  ทีม ธรรมทาน
  โพสต์:
  15,946
  ค่าพลัง:
  +59,053
 27. วิญญาณนิพพาน

  ทีมงานอาสาฯ
  โพสต์:
  17,847
  ค่าพลัง:
  +20,856
 28. วีระชัย

  ทีม ธรรมทาน
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +1
 29. ศิษย์วัดท่าขนุน

  ทีม ธรรมทาน
  โพสต์:
  2,509
  ค่าพลัง:
  +2,852
 30. สถานอมตะธรรม

  ทีม ธรรมทาน, หญิง
  โพสต์:
  17
  ค่าพลัง:
  +115
 31. เอกกร

  ศีล สมาธิ ปัญญา, ชาย
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +10
Loading...