สมาชิกเด่น

 1. aemie

  เป็นที่รู้จักกันดี
  โพสต์:
  241
  ค่าพลัง:
  +29,790
 2. DITCE

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  1,285
  ค่าพลัง:
  +11,507
 3. Falkman

  พลังจิตนานาชาติ
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,761
 4. HONGTAY

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, จาก OBEC
  โพสต์:
  36,549
  ค่าพลัง:
  +147,543
 5. iamfu

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  1,944
  ค่าพลัง:
  +4,056
 6. joni_buddhist

  โพสต์:
  13,413
  ค่าพลัง:
  +63,248
 7. KeLBeRoS

  Moderator
  โพสต์:
  1,409
  ค่าพลัง:
  +6,332
 8. Komodo

  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์, ชาย, จาก Motanaboon.com
  โพสต์:
  11,628
  ค่าพลัง:
  +104,514
 9. makigochan

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, จาก 埼玉県 日本
  โพสต์:
  5,793
  ค่าพลัง:
  +57,270
 10. MBNY

  Administrator
  โพสต์:
  6,816
  ค่าพลัง:
  +22,368
 11. Nakamura

  Moderator, ชาย, จาก 127.0.0.1
  โพสต์:
  2,002
  ค่าพลัง:
  +17,588
 12. Neutral

  ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด, ชาย
  โพสต์:
  1,170
  ค่าพลัง:
  +285
 13. NoOTa

  Super Moderator, หญิง
  โพสต์:
  20,003
  ค่าพลัง:
  +63,522
 14. Pinit

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  2,737
  ค่าพลัง:
  +7,912
 15. Specialized

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, ชาย, จาก เชียงราย
  โพสต์:
  20,372
  ค่าพลัง:
  +83,103
 16. Sucharat

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +0
 17. suthamma

  ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  1,227
  ค่าพลัง:
  +31,272
 18. tamsak

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, จาก Bangkhen, Bangkok
  โพสต์:
  7,858
  ค่าพลัง:
  +161,118
 19. wara43

  ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  9,135
  ค่าพลัง:
  +16,185
 20. WebSnow

  ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต, ชาย
  โพสต์:
  8,543
  ค่าพลัง:
  +62,457
 21. ชนะ สิริไพโรจน์

  โพสต์:
  5,893
  ค่าพลัง:
  +35,184
 22. ชนินทร

  พลังจิตนานาชาติ
  โพสต์:
  1,724
  ค่าพลัง:
  +6,363
 23. ญ.ผู้หญิง

  ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด, จาก แดนพระนิพพาน
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
 24. ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  Super Moderator
  โพสต์:
  3,280
  ค่าพลัง:
  +6,481
 25. พลังจิต Palungjit.org พุทธศาสนาและธรรมะ

  สมาชิกใหม่
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
 26. พุทโธอวโลกิเตศวร

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  16,399
  ค่าพลัง:
  +59,859
 27. วิญญาณนิพพาน

  ทีมงานอาสาฯ
  โพสต์:
  18,843
  ค่าพลัง:
  +20,874
 28. วีระชัย

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +1
 29. ศิษย์วัดท่าขนุน

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
  โพสต์:
  2,509
  ค่าพลัง:
  +2,869
 30. สถานอมตะธรรม

  ผู้ดูแลเว็บบอร์ด, หญิง
  โพสต์:
  17
  ค่าพลัง:
  +120
 31. เอกกร

  ศีล สมาธิ ปัญญา, ชาย
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +22
Loading...