evatranse
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
28 พฤศจิกายน 2015
วันที่สมัครสมาชิก:
11 กันยายน 2006
โพสต์:
182
พลัง:
571
อัลบั้ม:
1
Photos:
29

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 569 126
อนุโมทนา 2 0
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0
โฮมเพจ:
ที่ตั้ง:
Nürnberg, Deutschland
อาชีพ:
ศิษย์ตถาคต

แชร์หน้านี้

evatranse

เป็นที่รู้จักกันดี, จาก Nürnberg, Deutschland

evatranse เห็นครั้งสุดท้าย:
28 พฤศจิกายน 2015
  1. evatranse
   evatranse
   พุทธวจน : วัดนาป่าพง
  2. evatranse
  3. evatranse
   evatranse
   vivienne เชิญชวนคุณให้เข้าชม สุขาปฏิปทา
  4. evatranse
   evatranse
   "เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ" "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราถือเจตนาเป็นตัวกรรม"
  5. evatranse
   evatranse
   สำนึกเสมอว่า ตนเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
   ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
  6. evatranse
   evatranse
   พุทธวจน ธรรมะจากพระโอษฐ์

   "ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว... "
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  โฮมเพจ:
  http://www.watnapp.com/
  ที่ตั้ง:
  Nürnberg, Deutschland
  อาชีพ:
  ศิษย์ตถาคต
  ชื่อและนามสกุล:
  Vivienne Schreiber
  แนะนำตัวเอง:
  (พระสูตร ๗) อย่าหลง
  ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
  ได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้
  คนรู้ ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกัน
  แล้ว ตถาคตเป็นมัคคัญญู (รู้มรรค) เป็นมัคควิทู (รู้แจ้ง
  มรรค) เป็นมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค). ภิกษุทั้งหลาย !
  ส่วนสาวกทั้งหลายในกาลนี้เป็นมัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรค)
  เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
  ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
  เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทำให้แตกต่าง
  กัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุ
  ผู้ปัญญาวิมุตต์.
  (อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๗ ๒๑,
  พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ๑๗/๘๑/๑๒๕)
  เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้า

  -ทำอย่างไรถึงจะเป็นพระโสดาบัน
  -ปฏิจจสมุปบาท

  ปฏิสัมพันธ์

  ลายเซ็น

  "สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา"
 • Loading...
Loading...