iamfu's Recent Activity

 1. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวรกาญจนโชติ...

  DC0685D3-8E48-466A-9694-1276D94934D7.jpeg CAF5E956-B16C-4B3E-82C8-4C5B865994FD.jpeg C60E031E-116B-431B-AC2A-1044E99B442B.jpeg 4E7FA10E-C619-43DB-A53D-BC62EB9BB336.jpeg 6390E4F4-1981-4AD6-BF00-6FD8FA689E6A.jpeg 46406A1A-FECA-4EC5-A902-73036B8B68F3.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2020 at 13:31
 2. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  การทำงานทุกอย่าง ถ้ามีสมาธิช่วย งานจะออกมาดี

  [ATTACH] การทำงานทุกอย่าง ถ้ามีสมาธิช่วย งานจะออกมาดี ถ้าไม่มีสมาธิช่วย ถึงจะมีผลงานออกมาก็ดีสู้เขาไม่ได้ สมัยที่อาตมาเรียนบาลีอยู่...

  lp006.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  18 กุมภาพันธ์ 2020 at 13:18
 3. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม,...

  8236105F-2E1C-4A2B-B23A-433C0BF59C2C.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2020 at 10:49
 4. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  D15AE7AC-3736-4617-BF5F-A61D655E91BE.jpeg 65BAA29B-5B6D-4E3F-B9D5-2309042E9C16.jpeg FAD687C8-06CB-44E7-98F2-40DAFA4EB1D7.jpeg 0B2603EB-90E6-40F1-920E-C1F16F54A08D.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2020 at 10:40
 5. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  การไปอยู่วัดอย่าไปตั้งความหวังไว้สูงว่าทุกอย่างต้องดี

  [ATTACH] การไปอยู่วัดอย่าไปตั้งความหวังไว้สูงว่าทุกอย่างต้องดี พระอาจารย์กล่าวว่า "เรื่องของการไปอยู่วัด ปฏิบัติที่วัด...

  35BB2692-9307-4B46-9FF2-C76F3CD2582D.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  18 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:53
 6. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  นักปฏิบัติต้องรักษากำลังใจของตนเองให้ทรงตัว

  [ATTACH] หลวงพ่อบอกว่า "พวกเราเป็นนักปฏิบัติ ให้ระวังเอาไว้ตรงจุดนี้ เพราะว่าเวลาหิวมาก ๆ เหนื่อยมาก ๆ เจ็บไข้ได้ป่วย ง่วงนอน...

  5AE11DDC-3002-41FF-B4EF-1FB58FAE4AE6.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  17 กุมภาพันธ์ 2020 at 19:31
 7. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  3D2F6B41-0407-4A26-9C38-6D7B57C0833C.jpeg 8B25C73A-DE10-4585-88CA-77E507DFFDB4.jpeg 083FDB62-461C-4C15-9C26-704DB223B2D9.jpeg C7EAE709-12DD-48C6-A234-CEB230A956C2.jpeg 17 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:56
 8. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  C21FFD90-9849-405A-8991-57F1D3B2B304.jpeg C5092CB2-EED5-4439-8BAC-1BD4220B4D67.jpeg 76640399-35EE-4F7E-88F1-992A546E721A.jpeg 952526D9-7DFD-45CA-8375-991284B9E008.jpeg 17 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:55
 9. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  ถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องทำให้จริง

  [ATTACH] ถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องทำให้จริง ส่วนใหญ่พวกเรายังทำกันไม่จริง เจออุปสรรคอะไรลำบากนิดหน่อยก็เลิกกันหมด ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ หรอก...

  C24F34A2-48C3-4D51-9F53-3A2CD84D112F.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  17 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:52
 10. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  B382D691-B38B-4A6B-B7D2-174732AE4DB0.jpeg 29D8EF8D-29F7-4873-B59B-9E418EAE9E7A.jpeg 74937C1D-1E38-4CEA-9183-D6224378A8E6.jpeg 357F2B26-3B1B-4607-BD0B-2E95544977C0.jpeg 16 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:13
 11. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  สังสารวัฏ

  [ATTACH] สังสารวัฏ พระอาจารย์กล่าวว่า "พ่อแม่ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้าไม่อยู่นาน จะพบจะพ้องพาน เพียงเสี้ยววารของคืนวัน ฉะนั้น.....

  lp001.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  16 กุมภาพันธ์ 2020 at 09:17
 12. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  F5C1014C-1659-41B1-89B6-9CFA9C00F78F.jpeg 759D6B7E-4ED8-4F66-84C9-EE296FBE6D6B.jpeg 2B6ED52D-5498-4817-9128-1DF01E59B2D4.jpeg 7C92A5FA-C362-449E-BA6D-CA5DBF7E6687.jpeg 16 กุมภาพันธ์ 2020 at 08:44
 13. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...

  428ADE8D-680E-41D7-BCA8-E8335758CA4B.jpeg 94EA4162-BC7B-4316-B6BE-E16EF3657C5C.jpeg E287F779-4FBE-46EC-B7BD-9A52614324AF.jpeg 15 กุมภาพันธ์ 2020 at 20:31
 14. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  การดำรงชีวิตอยู่ในโลก ต้องเจอแต่สิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งนั้น

  [ATTACH] พระอาจารย์กล่าวว่า "การดำรงชีวิตอยู่ในโลก ต้องเจอแต่สิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งนั้น ในเมื่อเป็นอย่างนั้น...

  732A5E27-A66E-43CA-978D-446F1AE1DF09.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  15 กุมภาพันธ์ 2020 at 08:03
 15. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  467DBAD8-D6DE-4C6B-9DD1-027B00639874.jpeg 0EC3D2AE-E547-45D7-BAC4-332D2986C361.jpeg 14 กุมภาพันธ์ 2020 at 20:03
 16. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  ทางสายกลางสามารถใช้ได้ทุกเรื่อง

  [ATTACH] ทางสายกลางสามารถใช้ได้ทุกเรื่อง กาเลนะ ธัมมัสสากัจฉา..การสนทนาธรรมในเวลาอันสมควร เอตัมมังคะละมุตตะมัง..จัดเป็นอุดมมงคล...

  lp005.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  14 กุมภาพันธ์ 2020 at 13:13
 17. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  ส่วนใหญ่คิดเป็นแต่หยุดคิดไม่เป็น

  [ATTACH] คนส่วนใหญ่คิดเป็นแต่หยุดคิดไม่เป็น ถาม : แล้วอย่างคนที่เขาไม่สามารถนอนหลับ เขาบอกว่าต้องพึ่งยานอนหลับไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับ ?...

  lp004.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  14 กุมภาพันธ์ 2020 at 08:53
 18. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เหตุของการเกิดมาเป็นคู่กัน

  [ATTACH] สมัยอาตมายังเด็กอยู่ ก็น่าจะสัก ๕๐ ปีที่แล้ว มีความเชื่อกันว่า คนที่จะแต่งงานกันได้ ต้องเคยทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขันกันมา...

  4EBCBCE8-738F-4834-8EB5-F68B287B3D43.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  14 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:53
 19. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เหตุของการเกิดมาเป็นคู่กัน

  [ATTACH] สมัยอาตมายังเด็กอยู่ ก็น่าจะสัก ๕๐ ปีที่แล้ว มีความเชื่อกันว่า คนที่จะแต่งงานกันได้ ต้องเคยทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขันกันมา...

  4EBCBCE8-738F-4834-8EB5-F68B287B3D43.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  14 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:52
 20. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  274DA554-FA5F-412A-A92A-EA447BDFFF1A.jpeg 5303391F-289E-4AAD-8303-10C90AFA69C1.jpeg A961EAF7-85D6-41E8-B492-0D85EDC8EF17.jpeg A82A3285-3BA7-457C-B28D-64A1EE797C88.jpeg 14 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:39
 21. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  57E63FDB-DB54-4A1C-84DF-9D2FA988F591.jpeg 1D2CCD4D-69C9-4251-B127-8645D8E62028.jpeg 365932DF-0A67-4F4C-8CFB-BA3CB6B6DA11.jpeg 69A2DE44-7DB8-40B1-9EE1-5544E8031570.jpeg 13 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:04
 22. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  00796BE0-DB0C-4F7F-8EB8-8E16432EC821.jpeg C0ADF42C-B372-4792-8A66-C3DB529A8786.jpeg 0E987FAB-30C0-4212-BDCA-C9B002950567.jpeg 408DEA60-EB92-4D5F-982F-AC5F0F559C98.jpeg 13 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:02
 23. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  035E19A4-7783-4B73-BD66-6872BE1FE8E7.jpeg 92B7BCB5-5B0C-40B9-B96C-A788B0450ED4.jpeg 5F9D3E79-71FD-4C7A-8A4A-3202D57AEC54.jpeg CAB8FA2B-85DB-4B74-858F-E7EBEC221921.jpeg 13 กุมภาพันธ์ 2020 at 09:50
 24. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ธรรมะก็ยังเหมือนเดิม

  [ATTACH] พระอาจารย์กล่าวว่า "แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ธรรมะก็ยังเหมือนเดิม เราก็เลือกทำดีเว้นชั่วไปเรื่อย ๆ...

  lp003.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  13 กุมภาพันธ์ 2020 at 09:24
 25. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  7F78ADA3-B05D-46F6-9BD2-2D1277DB627F.jpeg DF700AC1-E4A5-4E29-9D29-0B70406FF091.jpeg 13 กุมภาพันธ์ 2020 at 08:52
 26. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  จัดงานศพให้ผู้ตาย ผู้ตายได้บุญตอนไหน

  [ATTACH] จัดงานศพให้ผู้ตาย ผู้ตายได้บุญตอนไหน ถาม : เวลาเราจัดงานศพให้ผู้ตาย ผู้ตายได้บุญตอนไหน ตอนที่เราอุทิศ ? ตอบ :...

  6367433C-CB5A-44C3-A181-5DC1713AD8C6.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  13 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:58
 27. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  8C9A714B-673A-4E37-81DB-E77539AEFDDD.jpeg C8FBF45B-6DAC-4AC0-94FE-9003FFF04278.jpeg AD36FE69-2F87-443A-80AB-069AADEB7FFB.jpeg C8E008FD-00A2-4EC8-B044-BDF23B4E6DDA.jpeg 13 กุมภาพันธ์ 2020 at 07:54
 28. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  การนั่งสมาธิควรนั่งอย่างไร

  [ATTACH] การนั่งสมาธิ ถาม : นั่งสมาธิต้องนั่งอย่างไร ? ตอบ : นั่งอย่างไรก็ได้ แต่เวลายืน เดิน นั่ง นอน ดื่ม กิน คิด พูด ทำ...

  A7045102-0FA2-4D8A-B1B7-B4DC789D052C.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  13 กุมภาพันธ์ 2020 at 00:05
 29. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)...

  53CA24EF-3695-4C9D-9E33-5D72C1878EAB.jpeg 9E8AF89F-6837-4EBA-9126-12B4C780A360.jpeg 12 กุมภาพันธ์ 2020 at 18:01
Loading...