iamfu's Recent Activity

 1. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  3280242F-445C-45B5-8F23-5BA873D72389.jpeg A2427AF3-9985-4F0C-B2A8-CD768A5AD03D.jpeg 28 พฤศจิกายน 2020 at 19:12
 2. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  DC40798D-21A0-4B43-B79C-B9DFF755087A.jpeg F4B73938-55A3-4DA0-9F13-FEBA7161304A.jpeg 28 พฤศจิกายน 2020 at 16:14
 3. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  การเข้าสมาธิกับชีพจรที่วัดได้

  [ATTACH] พระอาจารย์เล่าให้พระด้วยกันฟังว่า "พระสายวัดป่าท่านบอกว่า ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าเอาเข้าโรงพยาบาล...

  8C5ABD8E-35F8-4626-8098-9A422321B7E4.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  28 พฤศจิกายน 2020 at 10:47
 4. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  EDCFA455-B5A0-4BC9-98F6-A74B508A21EC.jpeg 24C4BFA6-AFF4-43BD-8418-D70E054AC376.jpeg 28 พฤศจิกายน 2020 at 10:22
 5. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  569B0339-117F-4A7E-99FC-6E270A2DE2AD.jpeg D3419C86-D2D4-4C0B-83A3-72351E68DE5B.jpeg 28 พฤศจิกายน 2020 at 09:54
 6. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  DEA77474-4D8B-4516-82D4-87CB90EF4529.jpeg 1A37B549-1E47-4AD2-9A46-F7FDF26AB50E.jpeg 27 พฤศจิกายน 2020 at 19:26
 7. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  สาเหตุของความกลัวที่แท้จริง สุดท้ายก็คือ ความกลัวตาย

  [ATTACH] เรื่องความกลัวนี้ว่ากันไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราพิจารณาไม่ตลอดก็จะกลัวอยู่นั่นแหละ กลัวไม่เลิก อาตมาพิจารณาอยู่เป็นปี ๆ...

  B1B25E40-B917-4C52-B0EE-7F1A14533D01.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  27 พฤศจิกายน 2020 at 07:44
 8. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  F57CEA36-76EC-4A64-B2C8-267C457C81D4.jpeg 80F188A7-E092-405D-84BB-2A11584E307F.jpeg 26 พฤศจิกายน 2020 at 08:37
 9. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  24EC2C0C-4C85-4E5F-BC88-74B86A1B1A8B.jpeg 76637317-42D9-407B-9FA4-82F42878C57B.jpeg 26 พฤศจิกายน 2020 at 08:27
 10. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  F4A50082-F6D2-413C-B9CA-859AEF0AF41E.jpeg E30D2BF9-ECA8-40BE-8048-70C2E81BB897.jpeg 26 พฤศจิกายน 2020 at 08:26
 11. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...

  DA5158B1-EF18-4F09-95A5-EACD5DBC8D23.jpeg 80FF3C09-1EEE-4230-851A-8996EEE6DEB1.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 17:18
 12. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  A930A816-9C31-44A7-B658-B35A45975021.jpeg B080A920-4CF8-4747-AEAF-041AD44F5EDF.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 13:21
 13. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  8E6FA45B-27C9-4E98-9C67-B44E7BAB36DF.jpeg CCB3AFD0-4E8F-408C-A934-1EF519C0A600.jpeg 0FB0BE77-4C1E-49C8-9D0D-562C763EDFC1.jpeg 2316978D-9F9F-4731-8FB2-FE67E1E293F0.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 12:55
 14. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  D365FC0D-383F-4B6C-BB00-CD858842F18E.jpeg BE43A494-2432-491E-8903-2A25686D5A4B.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 12:20
 15. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...

  DFF03FC9-5CB2-457D-AED8-15444BE0F01F.jpeg 18E33E15-C211-4F9F-9BD4-BA476C9A210F.jpeg 6BA2E33D-0E89-4047-B4BF-1D7BF4F70B88.jpeg 8C419DDF-1E27-4F6C-B09C-68C343758548.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 12:13
 16. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  A20C9918-C146-4249-B631-89B6A8387777.jpeg A85D94E4-A86F-447A-BFFC-962FEEB6526B.jpeg 040F5728-64CA-4570-AD57-52CDBABA126A.jpeg 62947241-4EE2-4992-A660-031F92E89A91.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 09:59
 17. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  9880E322-4A06-40B9-8D08-4CA45467367F.jpeg 233F55DD-E2C4-4E8A-9DED-55531AC7CA97.jpeg 008A127D-63BC-44E2-A590-1D3F15EF981B.jpeg E7849A2D-CFCC-4E4A-AEF9-02AB676AE463.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 09:54
 18. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  744FF7BB-806A-42DD-A128-4400CF3DDE76.jpeg 99C710FB-5AF1-4B7D-81DF-BEE15191C55C.jpeg 25 พฤศจิกายน 2020 at 09:47
 19. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  วางกำลังใจสงเคราะห์ทุกคนเสมอกัน

  [ATTACH] ถาม : ............................ ตอบ : โดยส่วนใหญ่แล้ว โดยสัญชาตญาณเราจะประกอบไปด้วยอคติไม่รู้ตัว อคติอย่างเช่นว่า...

  05842FA6-4793-4900-8910-BF530703D77A.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  25 พฤศจิกายน 2020 at 07:51
 20. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  คาถาย่นระยะทาง

  [ATTACH] ถาม : มีคาถาย่นระยะทางไหมคะ ? ตอบ : จริง ๆ แล้วไม่ได้ย่นระยะทางหรอก คือ ระยะทางยังคงไกลเท่าเดิม แต่เราไปถึงเร็วขึ้นกว่าเดิม...

  126983981_3911815888869063_3531941092731509020_n.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  24 พฤศจิกายน 2020 at 13:12
 21. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  E369AD94-92A4-435C-87E2-5D75BFF60D93.jpeg CBC73AD6-121F-4172-AC8F-23860FF9FF99.jpeg 24 พฤศจิกายน 2020 at 12:42
 22. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์...

  3AC34670-F5FC-49E5-8F48-D969382C6A7E.jpeg 24 พฤศจิกายน 2020 at 11:20
 23. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  6062617B-1411-42D5-9615-DBAAD61CD39D.jpeg 7A740311-E943-4506-A80A-1C98ADBC48A7.jpeg 8559A8FC-496D-47F7-AD0A-7400D8AF2D41.jpeg 6315425A-1170-43BF-862D-255572875253.jpeg 23 พฤศจิกายน 2020 at 16:15
 24. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เห็นความเป็นธรรมดาแล้วปล่อยวาง

  [ATTACH] การปฏิบัติธรรมของเราต้องมีความมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ และเคยชินกับ 'สิ่งธรรมดา' อย่างที่เขาพิจารณากันว่า...

  F9604799-F709-4814-BA6D-117B9F769BE1.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  23 พฤศจิกายน 2020 at 09:16
 25. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  51E33119-9769-44F8-A804-37DD3DB3A389.jpeg 4431E7E8-B4E7-40CE-9F6F-9A09192F6083.jpeg 81742533-8571-46FB-9AB4-B574E48A449A.jpeg 9B8A2577-A5F0-4687-BCF3-981D8C78E86E.jpeg 22 พฤศจิกายน 2020
 26. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  63F79916-D435-41C9-9888-E325C49FE8F3.jpeg 013AC620-19A7-45EF-860A-826B6874743D.jpeg 22 พฤศจิกายน 2020
 27. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  770CDF74-B859-4BE1-9570-6703AF53BD9B.jpeg DBFDF584-E12C-42BA-8AC3-9B38CD8223F7.jpeg 22 พฤศจิกายน 2020
 28. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  54FA1029-8208-4F8C-846A-8774EF7C613F.jpeg 5C536B2A-DD47-4F47-B7CA-AB2ED4B46AD4.jpeg 22 พฤศจิกายน 2020
Loading...