Moderators

 • Komodo

  Moderating forums: ในนามเว็บพลังจิต, ศูนย์ประชาสัมพันธ์, ในนามเว็บพลังจิต, กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด, พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง, ธรรมทาน - วิทยาทาน, งานบวช, งานบุญอื่นๆ, อนุโมนาบุญ - อุทิศบุญส่วนกุศล, ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์, ลงประกาศ ซื้อ-ขาย หรือทั่วไป, อานิสงส์การทำบุญ, ร้องเรียนและปัญหา, พุทธศาสนา และ ธรรมะ, คำถามที่หลวงพี่เล็กตอบให้แล้ว, กระโถนข้างธรรมาสน์, ฝากคำถามถึงหลวงพี่เล็ก, สมเด็จโต พรหมรังสี, กรรมฐาน ๔๐, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่แหวน, หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ, หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน, ในหลวงกับพุทธศาสนา, ท่องวัดและศาสนสถาน, หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน, กระโถนข้างธรรมาสน์, คำถามที่หลวงพี่เล็กตอบให้แล้ว, ฝากคำถามถึงหลวงพี่เล็ก, กรรมฐาน ๔๐, ภพภูมิ-สวรรค์ นรก, รวมบทสวดมนต์และคาถา, ประสบการณ์อภิญญา, กระโถนข้างธรรมาสน์, เสียงพุทธประวัติ, คำถามที่หลวงพี่เล็กตอบให้แล้ว, พุทธศาสนา และ ธรรมะ, ฝากคำถามถึงหลวงพี่เล็ก, สมเด็จโต พรหมรังสี, ประสบการณ์ เรื่องเล่า, พระเครื่อง วัตถุมงคล, ประสบการณ์ ผลของการสวด, บุญ-อานิสงส์การทำบุญ, วิธีดูพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง, ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล, อภิญญา - สมาธิ, กรรมฐาน ๔๐, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระไตรปิฎก เสียงอ่าน, ห้องแสดงวัตถุมงคล, หลวงปู่แหวน, ข่าวพุทธศาสนา, หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ, กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ, หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน, พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์, พระไตรปิฎก, บทสวดมนต์ - คาถา, ในหลวงกับพุทธศาสนา, กระทู้เก่า, ท่องวัดและศาสนสถาน, ร้องเรียนและปัญหา
 • MBNY

  Moderating forums: All
 • suthamma

  Moderating forums: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน, กระโถนข้างธรรมาสน์, คำถามที่หลวงพี่เล็กตอบให้แล้ว, ฝากคำถามถึงหลวงพี่เล็ก, กรรมฐาน ๔๐, ข่าวพุทธศาสนา, ภพภูมิ-สวรรค์ นรก, รวมบทสวดมนต์และคาถา, ประสบการณ์อภิญญา, กระโถนข้างธรรมาสน์, เสียงพุทธประวัติ, คำถามที่หลวงพี่เล็กตอบให้แล้ว, พุทธศาสนา และ ธรรมะ, ฝากคำถามถึงหลวงพี่เล็ก, สมเด็จโต พรหมรังสี, ประสบการณ์ เรื่องเล่า, พระเครื่อง วัตถุมงคล, ประสบการณ์ ผลของการสวด, บุญ-อานิสงส์การทำบุญ, วิธีดูพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง, ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล, อภิญญา - สมาธิ, กรรมฐาน ๔๐, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระไตรปิฎก เสียงอ่าน, ห้องแสดงวัตถุมงคล, หลวงปู่แหวน, ข่าวพุทธศาสนา, หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ, กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ, หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน, พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์, พระไตรปิฎก, บทสวดมนต์ - คาถา, ในหลวงกับพุทธศาสนา, กระทู้เก่า, ท่องวัดและศาสนสถาน, ร้องเรียนและปัญหา
 • WebSnow

  Moderating forums: All
 • Loading...