อานาปานสติแม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้ว

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก อานาปานสติแม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้ว. เปิดดู: 76.

  1. วิญญาณนิพพาน
Loading...