ธรรมะไม่ได้มีไว้ให้ยึดมั่น

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก ธรรมะไม่ได้มีไว้ให้ยึดมั่น. เปิดดู: 13.

Loading...