ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน. เปิดดู: 14.

  1. วิญญาณนิพพาน
Loading...