><กระทู้ใหม่(4) วัตถุมงคลดีพิธีใหญ่สภาพสวย หลากหลายสายราคาเบา (สรุปรายการ น.1) ><

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์ปิยธโร, 5 มกราคม 2017.

 1. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1746.สุดยอดมงคลวัตถุสายกรรมฐาน เหรียญฟ้าลั่น “เบ็ญจะมหามงคล”
  วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ลป.ชา,ลป.ฝั้น,ลป.ขาวลป.มุม อธิษฐานจิตมหาพิธี 4วาระ

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6Bis.jpg
  เหรียญฟ้าลั่น “เบ็ญจะมหามงคล” วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ. เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จัดสร้างเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2516 ดำเนินการสร้างโดยเบ็ญจะมหารชาสมาคม ประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ 4วาระ จากพระกัมมัฏฐานที่เมตตามาอธิษฐานจิต คณะกรรมการสมาคมได้จัดสร้างเหรียญจำนวน 100,000 เหรียญ

  ประวัติความเป็นมาและพิธีพุทธาภิเษก
  ในระหว่างที่พลตรีจุมพล ทองทาบ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนั้นได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการว่า ควรจะหาเงินสักจำนวนหนึ่งมาสร้างสำนักงานของสมาคม และที่ประชุมได้มีมติให้สร้างเหรียญขึ้นเพื่อจำหน่าย ดังนั้น คณะกรรมการจึงไปขอคำแนะนำจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ โดยท่านได้แนะนำให้บรรจุรูปพระอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานี 5 องค์ ลงในเหรียญคือ
  - พระคุณเจ้าพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศิริจันโท (จันทร์)
  - พระอาจารย์เสาร์ กนฺต สีโล
  - พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
  -สมเด็จมหาวีรวงศ์ ติสโส (อ้วน)
  - เจ้าคุณพระศาสนดิลก ชิตเสโน (เสน)

  รูปของพระอริยสงฆ์ทั้ง 5 องค์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและบุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ จะรวมกันอยู่อีกด้านหนึ่งของเหรียญเรียกว่า “เหรียญเบ็ญจะมหามงคล” และมีอักษรขอมแทรกไว้ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญให้นำรูปพระสัพพัญญูเจ้า ซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์วัดสุปัฏนารามวรวิหารใส่ไว้


  ด้านหน้าเหรียญประกอบไปด้วย
  1.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
  2.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
  3.ลป.เสาร์ กันตสีโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4.ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  5.พระศาสนดิลก(เสน ชยเสโน) วัเสปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


  ด้านหลังเหรียญประกอบไปด้วย
  เป็นรูปของ “พระสัพพัญญูเจ้า’ พระประธานในพระอุโบสถวัดสุปัฏนาราม ซึ่งเป็นรูปพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ของจ.อุบลราชธานี มีอักขระขอมติดองค์พระว่า “อะ อุ มะ”
  “อะ” คือ อะระหัง แปลว่า ผู้ไกลจากกิเลส ซึ่งหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  “อุ” คือ อุตมะธัมโม หมายถึง พระสัจธรรมอันเลิศเมื่อพระพุทธองค์ตรัสออกมาแล้วย่อมเป็นหนึ่งไม่มีสอง
  “มะ” คือ มหาสังโฆ แปลว่า พระสงฆ์หมู่ใหญ่
  มีอักขระโค้งไปตามขอบเหรียญ ความว่า “นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา”
  อันเป็นพระคาถา ย่อมาจากพระปริตชื่อ “โมระปริตร” ซึ่งลป.มั่น ยกย่องว่าเป็นเลิศในทางแคล้วคลาด ป้องกันภยันตราย เรียกพระคาถานี้ว่า “หัวใจยูงทอง”


  พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ : 1
  ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2516 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2516 เวลา 05.40 น. โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เป็นองค์ประธานในพิธี และได้อาราธนาพระคุณเจ้าที่มีศีลาจาริวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธามาร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวน 62 องค์ เช่น พระอาจารย์ขาว วัดถ้ำกลองเพล, พระอาจารย์วัน วัดถ้ำภูเหล็ก, พระอาจารย์ฝั้น วัดถ้ำขาม, พระอาจารย์บุญมา วัดศิริสาลวัน, พระอาจารย์ชา วัดหนองป่าพง, พระอาจารย์หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอ, พระอาจารย์หลวงพ่อเทียม วัดกษัตริยาธิราช อยุธยา, พระอาจารย์หลวงพ่อทองอยู่ สมุทรสาคร, พระอาจารย์เจ้าคุณพระราชสุทธาจารย์ วัดวชิราลงกรณ์ ปากช่อง, เจ้าคุณพระโพธิญาณมุนี ชัยภูมิ, พระครูโอภาสสมณกิจ (หลวงพ่อผาง) วัดธรรมวิเวก ชนบท เป็นต้น


  ในวันทำพิธีปลุกเสก ได้เกิดนิมิตอันดีปรากฏให้เห็นชัดเจน กล่าวคือ ขณะที่พราหมณ์กำลังกล่าวอัญเชิญเทวดา ท้องฟ้ามืดครึ้มขึ้นมาทันที ลมกระโชกแรง มีเสียงฟ้าคำรามอย่างกึกก้อง ฝนตกปรอยๆ ประมาณ 2-3 นาที แล้วก็หายไปราวปาฏิหาริย์ ประชาชนที่มาร่วมพิธีจึงให้ชื่อว่า “เหรียญฟ้าลั่น” เพราะเป็นนิมิตดี น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
  ในขณะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯท่านกำลังนำเทียนชนวนที่จุดไฟเพื่อนำไปจุดเทียนชัยอยู่นั้นบังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือ
  “ฟ้าลั่นเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวที่ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามถึง 2 ครั้งซ้อน และฟ้าได้มืดครึ้มลงอย่างกะทันหันพร้อมมีฝนโปรยปรายลงมาอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงหายไป” ในขณะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯท่านกำลังจุดเทียนชัยอยู่นั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนตร์
  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
  1.พระธรรมบัณฑิต วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  2.พระเทพมงคลเมธี วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3.พระเทพกวี วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4.พระวิโรจน์รัตนโนบล วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  5.พระศาสนดิลก วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  6.พระครูประจักษ์อุบลคุณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  7.พระครูศีลคุณาภรณ์ วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  8.พระครูวิรุฬสุตการ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  9.พระครูสังวรศีลขันธ์ วัดสุทัศนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  10.พระครุกิตยาภรณ์โกศล วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


  การอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นได้ประกอบพิธีเป็นชุด ๆ ไปมีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
  ชุดที่ 1.
  พระพิธีธรรม ชุดที่ 1.

  1.พระครูศีลคุณาภรณ์ วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  2.พระครูบวรคณานุศาสน์ วัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.อุบลราชธานี(ในสมัยนั้นอ.ป่าติ้วยังขึ้นอยู่กับจ.อุบลราชธานีครับ)
  3.พระครูปลัดสวัสดิ์ วัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4.พระครูใบฎีกามานะ วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  พระกัมมัฏฐานที่เมตตามาอธิษฐานจิต ชุดที่ 1.
  1.พระญาณสิทธาจารย์(สิงห์ สุนทโร) หรือ ลป.เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษณ์ปุณณาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  2.พระครูภาวนานุศาสน์(สาย จารุวัณโณ) วัดป่าหนองยาว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  3.พระครูสังฆรักษ์(ลป.พั่ว) วัดบ้านนาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  4.พระญาณวิริยาจารย์(วิริยังค์ สิรินธโร)วัดะรรมมงคล บางจาก กรุงเทพฯ
  5.พระครูนวกรรมโกวิท วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  6.พระครูภัทรคุณาธาร วัดพรหมวิหาร อ.เลิงนกทา จ.ยดสะร
  7.พระครูญารวิจิตร วัดประชาอุทิศ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี
  8.พระครูพินิจสังฆภาร วัดศรีนวล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  9.พระอาจารย์ประยูร วัดป่าธรรมรังษี อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี(ขณะนั้น)
  10.พระอาจารย์ภา วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


  ชุดที่ 2.
  พระพิธีธรรม ชุดที่ 2.
  1.พระครูอุบลเดชคณาจารย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  2.พระครูธรรมประเวที วัดสุทัศนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3.พระครูใบฎีกาจันทร์ วัดบ้านท่าบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4.พระปลัดหมูน วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ อ.อุบลราชธานี

  พระกัมมัฏฐานที่เมตตามาอธิษฐานจิต ชุดที่ 2.
  1.พระราชสุทธาจารย์(โชติ คุณสัมปันโน) วัดวชิราลงกรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  2.พระครูพิบูลธรรมภาณ(โชติ อาภัคโค)วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  3.พระโพธิญาณมุนี วัดศรีแก้งค้อ อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ
  4.พระครูอรุณรังษี วัดแสนสุข อ.วารินชำราบ อ.อุบลราชธานี
  5.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสรรค์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  6.พระครูโอภาสสมณกิจ วัดป่าธรรมวิเวก อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  7.พระครูวิจิตรธรรมภาณี วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  8.พระครูอมรวิสุทธิ์(ลต.พวง สุขินทริโย) วัดศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร
  9.พระครูพุทธิสารสุนทร วัดประดิษฐ์ธรรมาราม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  10.พระครูวินัยธรอุทิศ วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ อ.อุบลราชธานี


  ชุดที่ 3.
  พระพิธีธรรม ชุดที่ 3.
  1.พระครูประจักษ์อุบลคุณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  2.พระครูชิโนวาทสาธร(อุไทย์ ปภัสสโร) วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3.พระครูวินัยะร(พิมพ์) วัดสุทัศนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4.พระครูวินัยธร(แดง)วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  พระกัมมัฏฐานที่เมตตามาอธิษฐานจิต ชุดที่ 3.
  1.ลพ.มุม อินทปัญโญ วัดปราสาทเยอร์เหนือ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
  2.พระราชมุนี(โฮม) วัดปทุมวนาราม ปทุมวัน กรุงเทพฯ
  3.พระโพธิญาณเถร(ลป.ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  4.พระชินวงศาจารย์(ลพ.พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  5.ลป.บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  6.พระครูทัศนประกาศ วัดสำราญนิเวศ อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
  7.พระครูชโยบลบริบาล วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสะร
  8.พระอาจารย์บุญกอง วัดโพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี
  9.พระครูโอภาสธรรมคุณ วัดสุภรัตนาราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  10.พระมหามณี วัดบ้านก้านเหลือง จ.อุบลราชธานี

  หมายเหตุ : ก่อนทำพิธีพุทธาภิเษกนั้นพระทุกรูปได้ทำสังฆกรรมปลงอาบัติเพื่อความบริสุทธิ์ก่อนทุกรูป และในพิธีนี้ได้มีพระเถระที่เมตตานั่งอธิษฐานจิตให้ตลอดคืนจนสว่างเลย ได้แก่
  1.ลพ.มุม อินทปัญโญ วัดปราสาทเยอร์เหนือ
  2.ลป.บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข
  3.ลป.ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
  4.ลพ.พุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน  =>> ต่อมาคณะกรรมการสมาคมได้นำเหรียญ “เบ็ญจะมหามงคล” เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกในโอกาสสำคัญๆ อีก 3 ครั้ง คือ

  พุทธาภิเษกครั้งที่ : 2 ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เมื่อ พ.ศ. 2518 พร้อมปลุกเสกพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเหรียญพระแก้วบุษราคัมของจังหวัด จัดทำเป็นที่ระลึกสร้างศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  รายนามพระคณาจารย์ที่ได้รับนิมนต์มาร่วมนั่งปรกปลุกเสก
  1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
  2. พระเทพสิทธาจารย์ วัดศรีเทพประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นครพนม
  3. พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
  4. พระครูสังฆรักษ์สมาน วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
  5. พระครูสาธุกิจวิมล หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
  6. พระอาจารย์ไสว สุมโน วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ
  7. พระอาจารย์ใหญ่ วัดกู่คำ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  8. พระครูจันทสโรภาส (หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  9. หลวงพ่อเทียม จ.อยุธยา
  10. พระครูสมุห์อำพล วัดอัมพวา บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  11. พระวิบูลวชิรธรรมนันท์ (หลวงพ่อสว่าง) วัดคหบดีสงฆ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
  12. พระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
  13. พระครูสังฆวิชัย (ปรีชา โชติโก) วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
  14. พระรักขิตวันมนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
  15. พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
  16. พระครูประสาทขันธคุณ (หลวงพ่อมุม) วัดปราสาทเยอเหนือ จ.ศรีสะเกษ
  17. พระครูประสาทวรคุณ (หลวงพ่อพริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี
  18. พระครูภาวนานุโยค (หลวงพ่อหอม) วัดซากหมาก จ.ระยอง
  19. พระครูปัญญาโชติคุณ (หลวงพ่อเจริญ) วัดทองนพคุณ จ.ลพบุรี
  20. พระอาจารย์ชา วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
  21. พระครูพิบูลธรรมภาณ (พระมหาโชติ) วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
  22. พระครูนวกรรมโกวิท (หลวงปู่นาค) วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่ เมืองอุบลฯ)
  23. พระครูสังฆรักษ์ (พัว) วัดบ้านนาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
  24. พระครูพรหมวิหาร (พระอาจารย์สิงห์) วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบล
  25. พระอาจารย์ประยูร จิตตสันโต วัดป่าธรรมรังสี อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลฯ
  26. พระครูอุบลเดช (มหาด่วน) วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลฯ
  27. พระอาจารย์สาย วัดหนองยาว อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
  28. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร จ.สกลนคร
  29. พระอาจารย์ขาว (หลวงปู่ขาว) วัดถ้ำกลองเพล จ.สกลนคร
  30. พระครูพิศาลสรกิจ (มหาธวัช) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
  31. พระอารย์ขันธ์ วัดพระศรีอารีย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  32. พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
  33. พระอาจารย์บุญมา ต.โนนทัน จ.อุดรธานี
  34. พระอาจารย์อ่อน ต.โนนทัน จ.อุดรธานี
  35. พระอาจารย์ฝั้น (ฝั่น) วัดถ้ำเอราวัณ อ.วังสะพุง จ.เลย
  36. พระอาจารย์ชอบ อ.วังสะพุง จ.เลย
  37. พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
  38. พระอาจารย์เครื่อง วัดสระกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  พุทธาภิเษกครั้งที่ : 3
  ที่วัดดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย
  พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสรธิราชเสด็จแทน พระองค์ในการเททอง ณ มณฑลพิธีวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 8 มกราคม 2516และมีพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระเจ้าล้านทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตรงกับวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2516 เวลา 15.05น.(จุดเทียนชัย) นับเป็นพิธีใหญ่มีเกจิอาจารย์ทั่วประเทศร่วมปลุกเสก
  มีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต (ชุดที่แรก) เวลา 19.30 น.
  - พระพิธีธรรมสำนักวัดราชนัดดารามวรวิหารเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก
  - พระครูภาวนาภิรัตน์ (ครูบาอินทจักร) วัดบ่อน้ำหลวง จ.เชียงใหม่
  - พระครูพรหมจักรสังวร(ครูบาพรหมจักร) วัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน
  - พระครูสุตตาธิการี(หลวงพ่อทองอยู่) วัดหนองพระองค์ จ.สมุทรสาคร
  - พระครูจันทรโสภณ(หลวงพ่อนาค) วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพฯ
  - พระวิบูลย์เมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  - พระครูนนทกิจวิมล(หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
  - พระครูสาครกิจโกศล(หลวงพ่อจ้อน) วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
  - พระครูพิพัฒน์ศิริธร(หลวงพ่อคง) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
  - หลวงพ่อนำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
  - หลวงพ่อเตียง วัดเขาลูกช้าง จ.พิจิตร
  - พระครูพิพิธพัชรศาสตร์(หลวงพ่อจ้วน) จ.เพชรบุรี
  - พระครูพิพิชวิหารการ(หลวงพ่อเทียน) วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
  - พระครูปัญญาโชติคุณ(หลวงพ่อเจริญ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
  - พระครูสมุห์อำพล วัดอัมพวา กรุงเทพฯ
  - หลวงพ่อมิ่ง วัดกก กรุงเทพฯ

  ชุดที่สอง เวลา 01.30 น. พระพิธีธรรมสำนักวัดเลา เจริญพระคาถาจักรพรรดิ์ตราธิราช พระอาจารย์ไสว สุมโน วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ(เจ้าพิธี)
  - พระอาจารย์สม วัดหัวข่วง จ.ลำปาง
  - พระครูพิบูลธรรมภาณ วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี
  - หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน จ.ลำปาง
  - หลวงพ่อเปี่ยม วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ
  - พระครูชุณห์ วัดเขาชายธง จ.นครสวรรค์
  - พระราชมุนี(หลวงพ่อโฮม) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
  - พระอริยเมธี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
  - พระครูสมุห์ละมัย วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
  - พระครูประภาสธรรมาภรณ์(หลวงพ่อลำยอง) วัดบางระกำ จ.พิษณุโลก
  - พระครูสาธุกิจวิมล(หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
  - พระอาจารย์สมวงษ์ วัดวังแดงเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
  - หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพย์ศักดิ์ จ.สมุทรสงคราม
  - พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
  - พระอาจารย์สิงห์คำ วัดล่ามช้าง จ.เชียงใหม่
  - พระอาจารย์สิงห์คำ วัดเหมืองง่า จ.ลำพูน
  - พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดเจ็ดยอด
  - พระพุทธวงศ์วิวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว
  - พระครูพินิตธรรมประภาส วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย
  - พระครูโสภณธรรมมุนี วัดศรีโคมคำ อ.พะเยา
  - พระครูเมธีธวัชคุณ วัดราชคฤห์ อ.พะเยา
  - พระครูนิวัษฐ์สัทธาคุณ วัดอำมาตย์ อ.เทิง
  - พระครูธีรธรรมวิวัฒน์ วัดกาสา อ.แม่จัน
  - พระครูหิรัญญเขตคณารักษ์ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่จัน
  - เจ้าอธิการฝ้าย จันทโก วัดเหมืองแดง อ.แม่สาย
  - พระอาจารย์ตี๋ สุวรรณโชโต วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย

  นอกจากรายนามคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกนี้แล้วยังได้รับการยืนยันจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ในขณะนั้นว่ายังมีอีกหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลีร่วมปลุกเสกในการครั้งนี้ด้วย แล้วยังชี้แนะด้วยว่าเหรียญในชุดนี้ถือเป็นเหรียญดีครบทุกด้านสมควรมีไว้ใช้บูชา  พุทธาภิเษกครั้งที่ : 4 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


  สภาพสวยเดิมๆผิวหิ้งนิดๆ พิมพ์คมชัดลึก เก็บเก่าไม่ผ่านการบูชา เหรียญดีพุทธศิลป์สวยงาม พุทธคุณเหนือคำบรรยาย พ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ร่วมอธิษฐานจิตอย่างคับคั่ง แบ่งให้บูชา 999 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com

  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
 2. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1747.สุดยอดคำเดียว(๑) พระหลวงพ่อแดง พุทโธ พิธีเสด็จกลับปี11
  .ชุม,อ.นำ,ลพ.คง,ลพ.ปาล ประจุพลัง2วาระ 33วัน+7วัน7คืน

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6BiA.jpg

  6BiL.jpg
  พระผงพิธีเสด็จกลับ พิมพ์หลวงพ่อแดง พุทโธ เนื้อว่านสบู่เลือด ผสมผงมหาพุทธคุณ ดำเนินการจัดสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2511 เพื่อถวายแด่ พระอาจารย์แดง วัดอุทัยธรรม(วัดเขาถล่ม) จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปออกช่วยที่วัดเขาถล่ม และส่วนใหญ่อาจารย์แดง ได้แจกลูกศิษย์ท่านที่ไปทหารภาคใต้ ซึ่งจัดสร้างพร้อมกันกับพระรูปเหมือนอาจารย์ทองเฒ่า และ ปิดตานอโม

  มีพุทธคุณที่เชื่อกันว่า
  : โดดเด่นมาก ทางด้านมหาอำนาจ, เลื่อนยศ-เลื่อนตำแหน่ง , ประมูลงาน, ด้านการเงินการทอง , การค้าการขายต่างๆมีโชคลาภอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็น มหาเสน่ห์, มหานิยมแก่ผู้ที่ได้เคยใช้ได้บูชามาแล้วมากมาย

  มวลสารที่นำมาสร้างประกอบด้วยผงวิเศษ ดังนี้
  - กรุสุพรรณบุรี-ผงพระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง ผงพระขุนแผนไข่ผ่าซีก ผงพระเนื้อชินกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

  - กรุสุโขทัย-พระเนื้อชิน พระเนื้อดิน กรุวัดมหาธาตุ พระผงหลวงพ่อโต วัดป่ามะม่วง ผงพระกรุวัดช้างล้อม ผงระกรุวัดป่ากล้วย ผงพระนางพญาเสน่ห์จันทน์ ผงพระกรุวัดพระเชตุพน ฯลฯ

  - กรุพิษณุโลก-ผงพระเนื้อดินเผา วัดสะตือ ผงพระเนื้อดินเผา วัดท่ามะปราง ผงพระเนื้อดินเผา วัดจุฬามณี ผงพระกรุวัดชีปะขาว ผงพระอาจารย์แปลก วัดราชบูรณะ ผงพระกรุวัดนางพญา ผงพระกรุวัดอรัญญิก ผงพระพุทธรูปที่ชำรุด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

  - กรุนครศรีธรรมราช-ผงพระคัมภีร์พระไตรปิฎก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผงตะไคร่พระเจดีย์ทุกองค์ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผงพระหักกรุวัดท่าเรือ ผงอิฐพระเจดีย์วัดท่าเรือ ผงพระเนื้อดินเผากรุวัดนางตรา ผงวัดท้าวโคตร ผงว่าน 108 ของพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช

  - กรุเพชรบูรณ์-ผงดินพระหัก เจ้าพ่อหลักเมือง ผงดินพระป่นวัดเสือ ผงดินหักป่นวัดช้างเผือก ผงดินพระหักป่นวัดพระแก้ว ผงดินพระหักป่นวัดมหาธาตุ

  - กรุพัทลุง-ผง ดินดิบสมัยศรีวิชัย ถ้ำคูหาสวรรค์ ผงอิทธิเจพระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด ปทุมสโร) วัดดอนศาลา ผงพระหักป่นวัดเขาเจียก ผงดินท้องถ้ำเขาไชยสน ผงดินดิบสมัยศรีวิชัยถ้ำอกทะลุ

  - กรุลำพูน-ผงพระรอดมหาวัน ผงพระเปิม ผงพระสาม หรือพระตรีกาย และยังมีผงพระกรุอื่นๆ อีกจำนวนมาก ตลอดจนว่านหลายชนิด เช่น

  - ว่านจำพวกเมตตามหานิยม และมหาลาภ ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว ว่านเสน่ห์จันทน์แดง ว่านนางคุ้ม ว่านนางกวัก ว่านเศรษฐี ว่านนางล้อม ว่านโบตั๋น ว่านขอทอง ว่านขอเงิน ว่านขอลาภ ว่านน้ำเต้าทอง ว่านโป๊ยเซียน ฯลฯ

  - ว่านจำพวก คงกระพันชาตรี ว่านสามพันตึง ว่านพระยาดาบหัก ว่านหอกหัก ว่านคางคก ว่านมหาเมฆ ว่านมหานิล ว่านไพลดำ ว่านสบู่เลือด ว่านเพชรตาหลีก ว่านมหากาฬ ว่านมหาปราบ ว่านขมิ้นดำ ว่านสากเหล็ก ว่านเขาควาย ว่านพระเจ้าห้าพะองค์ ว่านหนุมาน ว่านประกายเหล็ก ว่านกระชายดำ ว่านกำแพงเพชรเจ็ดชั้น

  - ว่านจำพวกกำลังมาก ว่านพญาราชสีห์ ว่านเสือ ว่านม้า ว่านนิลล้อม ว่านพญาช้างสาร ว่านพญาช้างชัก ว่านถอนโมกขศักดิ์

  - ว่านจำพวกการสิทธิ์เทวดารักษา ว่านพระจันทร์ ว่านพระอาทิตย์ ว่านพระมเหศวร ว่านพระนารายณ์ ว่านพระนางมาควดี ว่านตาลปัตรฤาษี ว่านแสงไฟ ว่านกายสิทธิ์ ว่านพญานาค ว่านพญาหมอก ว่านไมยราบ ว่านพระฤาษีประสมยา ว่านปู่เจ้าสมิงพราย ว่านปู่เจ้าเขาเขียว

  ว่านที่นำมาเมื่อไปเอาต้องดูฤกษ์ยาม และต้องทำพิธีสังเวยบวงสรวงก่อนจึงนำมาใช้ได้ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาประสมว่าน และมวลสาร
  1.น้ำพระพุทธมนต์ในพระราชวังหลวง170ปี
  2.น้ำพระพุทธมนต์ทำสังคายนา 25 พุทธศตวรรษโดยพระเถระทั่วโลก 2500 องค์ประเทศพม่า
  3.น้ำพระพุทธมนต์ 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
  4.น้ำพระพุทธมนต์ 25 พุทธศตวรรษท้องสนามหลวง
  5.น้ำพระพุทธมนต์ วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
  6.น้ำพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  7.น้ำในสระศักดิ์สิทธ์ต่างๆทั่วประเทศ มีสระแก้ว สระคง สระยมนา สระเกตุ สระจันทร์ สระพังเงิน สระพังทอง สระศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเพชรบุรี
  8.น้ำมนต์หลวงพ่อเลื่อม วัดสามแก้ว ชุมพร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศระรรมราช
  9.น้ำมนต์หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ปัตตานี
  10.น้ำในมหานที9สาย
  11.น้ำในแม่น้ำ108บางทั่วประเทศ

  พิธีพุทธาภิเษก
  วาระที่ : 1
  - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2510 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยพระคณาจารย์ รวม 108 อาจารย์ เชิญวิญญาณอาจารย์สมภารนอโมและวิญญาณอาจารย์เฒ่า เข้าประทับทรงปลุกเศก เกิดเป็นตัวต่อจำนวน 1,000 ตัว มาปิดรอบปริมณฑลพิธี มีความอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน รายนามพระคณาจารย์ อาทิ
  1.หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
  2.หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง
  3.หลวงพ่อปาล วัดเขาอ้อ
  4.พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
  5.พระครูกาชาด(บุญทอง) วัดดอนศาลา
  6.หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
  7.พระไชย วัดบ้านสวน
  8.พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา
  9.พระครูกาชาด วัดอินทราวาส
  10.พระอาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง
  นอกจากนั้นยังมีศิษย์ฆราวาสสายวัดเขาอ้อ เช่น อาจารย์ชุม ไชยคีรี นายแจ้ง นายแคล้ว ฯลฯ ได้ปลุกเสกไปจนถึงรวมระยะเวลา 33 วัน

  พิธีพุทธาภิเษก7วัน7คืน วาระที่ : 2
  - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2511 ประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ วัดถ้ำเขาเงิน จังหวัดชุมพร รายนามพระคณาจารย์ อาทิ
  1.หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
  2.หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง
  3.หลวงพ่อปาล วัดเขาอ้อ
  4.พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
  5.พระครูกาชาด(บุญทอง) วัดดอนศาลา
  6.หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
  7.พระไชย วัดบ้านสวน
  8.พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา
  9.พระครูกาชาด วัดอินทราวาส
  10.พระอาจารย์แดง วัดอุทัยธรรม(วัดเขาถล่ม)
  11.พระครูปลัดพวง วัดประสาทนิกร
  12.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
  13.อาจารย์ชุม ไชยคีรี เขาไชยสน เป็นต้น

  หลังเสร็จพิธี อาจารย์ชุม ได้นำพระไปปล่อยในทะเลปากน้ำหลังสวน ไกลจากพิธีประมาณ 50 กม. แล้วตั้งศาลาปะรำพิธี ขึงผ้าขาวขึ้น สวดอาราธนา บริกรรมคาถาขอให้นาคและเทวดาช่วยนำพระกลับมา แล้วพระเครื่องวัตถุมงคลที่ปล่อยลงในแม่น้ำหรือทะเลในระยะไกลหลายๆกิโลนั้นเสด็จกลับมาปรากฎอีกครั้งหนึ่ง ที่ปะรำพิธี ทีละองค์ๆจนครบถ้วนเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ศาลเทพารักษ์กลางน้ำ มีผ้าขาวขึงไว้กลางอากาศเหนือศีรษะ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เวลาที่พระเสด็จกลับ จะมีสายรุ้งพาดลงมาบนศาลเทพารักษ์ ในขณะที่พระเครื่องวัตถุมงคลกำลังเสด็จกลับมา ก็จะมารวมกันอยู่บนผ้า ผ้านั้นจะค่อยๆตึงหนักขึ้นเรื่อยๆ และมีน้ำไหลออกมา
  ในวันนั้นหลวงพ่อหมุนท่านทราบก่อนเป็นองค์แรกว่าพระกำลังเสด็จมาแล้ว ก็ได้บอกให้ อ.ณรงค์ฤทธิ์ บุตรของท่านอาจารย์ชุม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็ก วิ่งไปบอกให้คนย่ำฆ้องเป็นสัญญาณว่าพระได้เสด็จกลับมาแล้ว

  **** มูลเหตุที่สร้างพระขุนแผนพิมพ์นี้ว่ากันว่าหลวงปู่คงตอนประทับทรงได้สั่งให้สร้างพระพิมพ์นี้ลักษณะนี้ขึ้นครับ และพิืมพ์นี้ยังเป็นต้นแบบของพระผงบารมี คงไชยชุม ที่สร้างขึ้นในปี12-13 ด้วย พระส่วนที่เหลือยังนำไปเสกเพิ่มเติมร่วมกับพิธีที่วัดบ้านสวน ดังนั้นบางท่านได้รับจากวัดบ้านสวนก็มีเช่นกันไม่ใช่เรื่องแปลก

  สภาพสวยผิวเดิมๆ คราบฝ้าไขว่านเดิม พระรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับท่านใดมีไว้บูชา จะพบกับความเจริญรุ่งเรือง พุทธคุณครอบครบทุกด้าน แบ่งให้บูชา 399 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)

  (คุณshaj จองแล้วครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com

  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มิถุนายน 2020
 3. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  4,767
  ค่าพลัง:
  +3,221
  ขอจอง1747ครับ
   
 4. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1748.สุดยอดประสบการณ์ เหรียญกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  สมเด็จพระสังฆราช,ลพ.อุตตมะ,ลป.สิม,ลป.ศรี,ลป.คำพันธ์ ร่วมอธิษฐานจิต

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6BjR.jpg

  6BjZ.jpg
  เหรียญกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รุ่นแรก พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย โดยมีเสด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นองค์ปฐมเสนาบดีพระองค์แรก เนื้อทองแดงรมน้ำตาล

  วัตถุมงคลต่าง ๆ ที่สร้างนั้น ประกอบด้วย
  - รูปเหมือนครึ่งองค์และเหรียญ สองขนาดรูปเหมือนของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระกริ่งดำรงราชานุภาพ

  ในการสร้างพระกริ่งดำรงราชานุภาพนั้น ที่ประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 มีมติร่วมกันว่า ให้ถอดแบบจากพระกริ่งองค์ที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงใช้ประจำพระองค์ ซึ่งขณะนั้นท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิศาล มูลศาสตรสาทร เป็นผู้เก็บรักษาไว้
  หลังจากนั้นจึงได้ให้คุณสุธน ศรีหิรัญ, คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิต ประสานงานกับ คุณเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร ไปทำการถอดแบบที่บ้านซอยเรวดี ซึ่งพระกริ่งองค์ดังกล่าวเป็น พระกริ่งบาเก็ง สภาพคมชัดและสวยงามกว่าองค์อื่น ๆ ที่เคยพบเห็นทั้งจากของจริงและภาพถ่าย กรรมวิธีถอดแบบนั้น ให้ช่างผู้มีฝีมือทำการถอดแบบ ชนิดพิมพ์เย็น และใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ดีที่สุด เพื่อให้มีการคงขนาดไว้เท่าเดิมทุกประการ

  การสร้างพระกริ่งดำรงราชานุภาพ เริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2532 คณะกรรมการดังกล่าวมี นายบุญช่วย ศรีสารคาม อดีตรองปลัดกระทรวงเป็นประธานกรรมการ, นายณัฏฐ์ ศรีวิหค, นายวันชาติ วงศ์ชัยชนะ, นายผไท วิจารณ์ปรีชา, นายสุรชัย พูนผลทรัพย์, นายมนัส มธุรสสุนทร, นายพินิจ อุตส่าห์ , นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ , ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล , นายประภาส บุญยินดี , นายอนุชา โมกขเวส , นายชายนำ ภาวิมล
  ในส่วนของเนื้อหาโลหะองค์พระนั้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้นำแผ่นเงิน ทอง และนาก ให้พระคณาจารย์ผู้ทรงกิตติคุณในแต่ละจังหวัดเท่าที่มีทั้งหมด จารอักขระเลขยันต์และแผ่เมตตาเพื่อนำมาสร้างเป็นเนื้อของพระกริ่งและวัตถุมงคลชุดนี้
  นอกจากนั้นยังมีผู้มอบชนวนพระจากพิธีสำคัญต่าง ๆ อีกจำนวนมากมาร่วมด้วย เช่น ท่านผู้ว่าณัฏฐ์ ศรีวิหค ได้มอบชนวนจำนวนมากมายหลายพิธีจากคณาจารย์ต่าง ๆ มาให้ และยังมีก้านช่อพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วปี พ.ศ. 2442 จำนวนหนึ่งก้านมามอบให้ด้วย พร้อมด้วยแผ่นทอง เงิน และนาก จากคณาจารย์ทั่วประเทศจำนวน 109 รูป รวมทั้งสิ้น 327 แผ่น อาทิเช่น
  1. หลวงปู่เทศก์ วัดหินหมากเป้ง หนองคาย 2. หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
  3. หลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง 4. หลวงพ่อคง วัดนอก ชุมพร 5. หลวงพ่อห้อน วัดมณีบรรพต ตาก
  6. หลวงพ่อใย วัดมะขาม จันทบุรี 7. หลวงพ่อโง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร
  8. หลวงพ่อเฉลิม วัดช้าง กำแพงเพชร 9. หลวงพ่อหนู วัดป่าพุทธมงคล กาฬสินธุ์
  10. หลวงพ่อยอด วัดศรีบุญเรือง มุกดาหาร 11. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
  12. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดศรีสุทธาวาส เลย 13. หลวงพ่อคำพันธ์ วัดพระธาตุมหาชัย นครพรม
  14. หลวงพ่อนอง วัดทรายขาว ปัตตานี 15. หลวงพ่อสำรอง วัดอโศการาม สมุทรปราการ
  16. หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง สระบุรี 17. หลวงพ่อเครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ
  18. หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า ระยอง 19. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม
  20. หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆสิตา สมุทรสงคราม 21. หลวงพ่อโต๊ะ วัดโพธิ์ภาวนาราม ชัยนาท
  22. หลวงพ่อสุทธิ์ วัดอินทบูรพา บุรีรัมย์ 23. ครูบาวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน
  24. หลวงพ่อศรี วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด 25. หลวงพ่อดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี
  26. หลวงพ่อลมัย วัดอรัญญิก พิษณุโลก 27. หลวงพ่อเติม วัดหมอนไม้ อุตรดิตถ์
  28. หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ อยุธยา 29. หลวงปู่หล้า วัดป่าตึง เชียงใหม่
  30. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา 31. หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
  32. หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา 33. หลวงปู่ธีร์ วัดจุมพล ของแก่น
  34. หลวงพ่อต่วน วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลฯ 35. หลวงพ่อแฮม วัดศรีวาบริบูรณ์ สุรินทร์
  36. หลวงพ่อทูล วัดบ้านค้อกุดเม็ก อุดรธานี เป็นต้น

  สำหรับแผ่นยันต์และชนวนอีกจำนวนมากนั้นได้ทำการรวบรวม พร้อมทำพิธีเททอง ”พระกริ่งดำรงราชานุภาพ” ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย พร้อมพระคณาจารย์จากวัดบวรนิเวศวิหารมาเจริญพุทธมนต์และพระประยูรญาติในราชสกุล ดิศกุล พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 การเททองดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  พระกริ่งที่เททองนี้มีสภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ สำหรับเม็ดกริ่งนั้น ได้ใช้ชนวนโลหะล้วนๆในวันเททอง ทำเป็นเม็ดกริ่ง ก่อนบรรจุท่านผู้ว่าฯ ณัฏฐ์ ศรีวิหค ได้นำไปให้หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้งอธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่ง

  ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2533 ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยและนั่งบริกรรมภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิต
  และพระเถระคณาจารย์ร่วมในพิธีนั่งบริกรรมภาวนาฯ ดังนี้
  1. พระอุดมสังวรเถร (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  2. พระครูกาญจนโนปมคุณ (หลวงพ่อลำใย) วัดลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
  3. พระครูฐาปนกิจสุนทร (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  4. พระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
  5. พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม
  6. พระครูเกษมนวกิจ (หลวงพ่อเต้า) วัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  7. พระราชสิงหคณาจารย์ (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
  8. พระครูวิชาญชัยคุณ (หลวงพ่อสำราญ) เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท
  9. พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) วัดวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  10. หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
  11. พระอาจารย์ศรีเงิน อาภาธโร (หลวงพ่อศรีเงิน) วัดดอนศาลา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  12. พระครูสันติวรญาณ (หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่
  13. พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
  14. หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
  15. พระครูไพจิตร สารานียากร วัดนพวงศ์สาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  16. พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (หลวงปู่ศรี) วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
  17. พระครูปลัดพรหม ติสสเทโว (หลวงพ่อพรหม) วัดขนอมเหนือ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  18. พระครูสิริปุญญาทร (หลวงพ่อวิชัย) วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  19. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี
  20. พระครูศรีฉฬังคสังวร (หลวงพ่อเริ่ม ปรโม) วัดจุกกะเฌอ จังหวัดชลบุรี
  21. พระอธิการคล้อย (หลวงพ่อคล้อย) วัดถ้ำขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  22. หลวงปู่คำพันธ์ โฆปัญโญ (พระครูสุนทรธรรมโฆษิต) วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  23. หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
  24. พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ
  25. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ชินเทพ) วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
  26. พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเพทฯ
  27. พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา (เย็นเต็ก) วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ
  28. พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการไพศาลสมณกิจ (เย็นเชี้ยว) วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ
  29. ครูบาแสงหล้าธรรมสิริ เจ้าคณะตำบลท่าขี้เหล็ก และรองเจ้าคณะภาควัดพระธาตุสายเมือง
  30. ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง


  พระกริ่งดำรงราชานุภาพรุ่นแรกนี้ ประกอบด้วยเนื้อ ทองคำ,เนื้อเงิน,เนื้อนวโลหะและเนื้อสัมฤทธิ์
  ปัจจุบันพระกริ่งดำรงราชานุภาพค่อนข้างหายากเพราะผู้ที่ครอบครองไว้ต่างหวงแหนอย่างมาก เนื่องจากพุทธคุณตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่บูชาต่างมีประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางแคล้วคลาด เมตตามหานิยม โชคลาภมากมาย โดยเฉพาะบรรดานักปกครอง ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต่างประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ของพระกริ่งดำรงราชานุภาพนี้เป็นอย่างมากตลอดมา เนื่องจากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นที่สุด


  สภาพสวยผิวรุ้งผิวปรอทเดิมๆ พุทธคุณครอบครบทุกด้าน พระกริ่งราคาไปไกลเกินเอื้อมแล้วใช้เหรียญแทนก็ได้ครับพิธีเดียวกัน แบ่งให้บูชา 432 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)
  (คุณshaj จองแล้วครับ)
  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com

  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
 5. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  4,767
  ค่าพลัง:
  +3,221
  ขอจอง1748ครับ
   
 6. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1749.สุดยอดคำเดียว(๒) พระหลวงพ่อแดง พุทโธ พิธีเสด็จกลับปี11
  .ชุม,อ.นำ,ลพ.คง,ลพ.ปาล ประจุพลัง2วาระ 33วัน+7วัน7คืน

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6BjG.jpg

  6bil-jpg.jpg
  พระผงพิธีเสด็จกลับ พิมพ์หลวงพ่อแดง พุทโธ เนื้อว่านสบู่เลือด ผสมผงมหาพุทธคุณ ดำเนินการจัดสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2511 เพื่อถวายแด่ พระอาจารย์แดง วัดอุทัยธรรม(วัดเขาถล่ม) จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปออกช่วยที่วัดเขาถล่ม และส่วนใหญ่อาจารย์แดง ได้แจกลูกศิษย์ท่านที่ไปทหารภาคใต้ ซึ่งจัดสร้างพร้อมกันกับพระรูปเหมือนอาจารย์ทองเฒ่า และ ปิดตานอโม

  มีพุทธคุณที่เชื่อกันว่า
  : โดดเด่นมาก ทางด้านมหาอำนาจ, เลื่อนยศ-เลื่อนตำแหน่ง , ประมูลงาน, ด้านการเงินการทอง , การค้าการขายต่างๆมีโชคลาภอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็น มหาเสน่ห์, มหานิยมแก่ผู้ที่ได้เคยใช้ได้บูชามาแล้วมากมาย

  มวลสารที่นำมาสร้างประกอบด้วยผงวิเศษ ดังนี้
  - กรุสุพรรณบุรี-ผงพระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง ผงพระขุนแผนไข่ผ่าซีก ผงพระเนื้อชินกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

  - กรุสุโขทัย-พระเนื้อชิน พระเนื้อดิน กรุวัดมหาธาตุ พระผงหลวงพ่อโต วัดป่ามะม่วง ผงพระกรุวัดช้างล้อม ผงระกรุวัดป่ากล้วย ผงพระนางพญาเสน่ห์จันทน์ ผงพระกรุวัดพระเชตุพน ฯลฯ

  - กรุพิษณุโลก-ผงพระเนื้อดินเผา วัดสะตือ ผงพระเนื้อดินเผา วัดท่ามะปราง ผงพระเนื้อดินเผา วัดจุฬามณี ผงพระกรุวัดชีปะขาว ผงพระอาจารย์แปลก วัดราชบูรณะ ผงพระกรุวัดนางพญา ผงพระกรุวัดอรัญญิก ผงพระพุทธรูปที่ชำรุด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

  - กรุนครศรีธรรมราช-ผงพระคัมภีร์พระไตรปิฎก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผงตะไคร่พระเจดีย์ทุกองค์ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผงพระหักกรุวัดท่าเรือ ผงอิฐพระเจดีย์วัดท่าเรือ ผงพระเนื้อดินเผากรุวัดนางตรา ผงวัดท้าวโคตร ผงว่าน 108 ของพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช

  - กรุเพชรบูรณ์-ผงดินพระหัก เจ้าพ่อหลักเมือง ผงดินพระป่นวัดเสือ ผงดินหักป่นวัดช้างเผือก ผงดินพระหักป่นวัดพระแก้ว ผงดินพระหักป่นวัดมหาธาตุ

  - กรุพัทลุง-ผง ดินดิบสมัยศรีวิชัย ถ้ำคูหาสวรรค์ ผงอิทธิเจพระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด ปทุมสโร) วัดดอนศาลา ผงพระหักป่นวัดเขาเจียก ผงดินท้องถ้ำเขาไชยสน ผงดินดิบสมัยศรีวิชัยถ้ำอกทะลุ

  - กรุลำพูน-ผงพระรอดมหาวัน ผงพระเปิม ผงพระสาม หรือพระตรีกาย และยังมีผงพระกรุอื่นๆ อีกจำนวนมาก ตลอดจนว่านหลายชนิด เช่น

  - ว่านจำพวกเมตตามหานิยม และมหาลาภ ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว ว่านเสน่ห์จันทน์แดง ว่านนางคุ้ม ว่านนางกวัก ว่านเศรษฐี ว่านนางล้อม ว่านโบตั๋น ว่านขอทอง ว่านขอเงิน ว่านขอลาภ ว่านน้ำเต้าทอง ว่านโป๊ยเซียน ฯลฯ

  - ว่านจำพวก คงกระพันชาตรี ว่านสามพันตึง ว่านพระยาดาบหัก ว่านหอกหัก ว่านคางคก ว่านมหาเมฆ ว่านมหานิล ว่านไพลดำ ว่านสบู่เลือด ว่านเพชรตาหลีก ว่านมหากาฬ ว่านมหาปราบ ว่านขมิ้นดำ ว่านสากเหล็ก ว่านเขาควาย ว่านพระเจ้าห้าพะองค์ ว่านหนุมาน ว่านประกายเหล็ก ว่านกระชายดำ ว่านกำแพงเพชรเจ็ดชั้น

  - ว่านจำพวกกำลังมาก ว่านพญาราชสีห์ ว่านเสือ ว่านม้า ว่านนิลล้อม ว่านพญาช้างสาร ว่านพญาช้างชัก ว่านถอนโมกขศักดิ์

  - ว่านจำพวกการสิทธิ์เทวดารักษา ว่านพระจันทร์ ว่านพระอาทิตย์ ว่านพระมเหศวร ว่านพระนารายณ์ ว่านพระนางมาควดี ว่านตาลปัตรฤาษี ว่านแสงไฟ ว่านกายสิทธิ์ ว่านพญานาค ว่านพญาหมอก ว่านไมยราบ ว่านพระฤาษีประสมยา ว่านปู่เจ้าสมิงพราย ว่านปู่เจ้าเขาเขียว

  ว่านที่นำมาเมื่อไปเอาต้องดูฤกษ์ยาม และต้องทำพิธีสังเวยบวงสรวงก่อนจึงนำมาใช้ได้ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาประสมว่าน และมวลสาร
  1.น้ำพระพุทธมนต์ในพระราชวังหลวง170ปี
  2.น้ำพระพุทธมนต์ทำสังคายนา 25 พุทธศตวรรษโดยพระเถระทั่วโลก 2500 องค์ประเทศพม่า
  3.น้ำพระพุทธมนต์ 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
  4.น้ำพระพุทธมนต์ 25 พุทธศตวรรษท้องสนามหลวง
  5.น้ำพระพุทธมนต์ วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
  6.น้ำพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  7.น้ำในสระศักดิ์สิทธ์ต่างๆทั่วประเทศ มีสระแก้ว สระคง สระยมนา สระเกตุ สระจันทร์ สระพังเงิน สระพังทอง สระศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเพชรบุรี
  8.น้ำมนต์หลวงพ่อเลื่อม วัดสามแก้ว ชุมพร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศระรรมราช
  9.น้ำมนต์หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ปัตตานี
  10.น้ำในมหานที9สาย
  11.น้ำในแม่น้ำ108บางทั่วประเทศ

  พิธีพุทธาภิเษก
  วาระที่ : 1
  - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2510 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยพระคณาจารย์ รวม 108 อาจารย์ เชิญวิญญาณอาจารย์สมภารนอโมและวิญญาณอาจารย์เฒ่า เข้าประทับทรงปลุกเศก เกิดเป็นตัวต่อจำนวน 1,000 ตัว มาปิดรอบปริมณฑลพิธี มีความอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน รายนามพระคณาจารย์ อาทิ
  1.หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
  2.หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง
  3.หลวงพ่อปาล วัดเขาอ้อ
  4.พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
  5.พระครูกาชาด(บุญทอง) วัดดอนศาลา
  6.หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
  7.พระไชย วัดบ้านสวน
  8.พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา
  9.พระครูกาชาด วัดอินทราวาส
  10.พระอาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง
  นอกจากนั้นยังมีศิษย์ฆราวาสสายวัดเขาอ้อ เช่น อาจารย์ชุม ไชยคีรี นายแจ้ง นายแคล้ว ฯลฯ ได้ปลุกเสกไปจนถึงรวมระยะเวลา 33 วัน

  พิธีพุทธาภิเษก7วัน7คืน วาระที่ : 2
  - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2511 ประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ วัดถ้ำเขาเงิน จังหวัดชุมพร รายนามพระคณาจารย์ อาทิ
  1.หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
  2.หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง
  3.หลวงพ่อปาล วัดเขาอ้อ
  4.พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
  5.พระครูกาชาด(บุญทอง) วัดดอนศาลา
  6.หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
  7.พระไชย วัดบ้านสวน
  8.พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา
  9.พระครูกาชาด วัดอินทราวาส
  10.พระอาจารย์แดง วัดอุทัยธรรม(วัดเขาถล่ม)
  11.พระครูปลัดพวง วัดประสาทนิกร
  12.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
  13.อาจารย์ชุม ไชยคีรี เขาไชยสน เป็นต้น

  หลังเสร็จพิธี อาจารย์ชุม ได้นำพระไปปล่อยในทะเลปากน้ำหลังสวน ไกลจากพิธีประมาณ 50 กม. แล้วตั้งศาลาปะรำพิธี ขึงผ้าขาวขึ้น สวดอาราธนา บริกรรมคาถาขอให้นาคและเทวดาช่วยนำพระกลับมา แล้วพระเครื่องวัตถุมงคลที่ปล่อยลงในแม่น้ำหรือทะเลในระยะไกลหลายๆกิโลนั้นเสด็จกลับมาปรากฎอีกครั้งหนึ่ง ที่ปะรำพิธี ทีละองค์ๆจนครบถ้วนเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ศาลเทพารักษ์กลางน้ำ มีผ้าขาวขึงไว้กลางอากาศเหนือศีรษะ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เวลาที่พระเสด็จกลับ จะมีสายรุ้งพาดลงมาบนศาลเทพารักษ์ ในขณะที่พระเครื่องวัตถุมงคลกำลังเสด็จกลับมา ก็จะมารวมกันอยู่บนผ้า ผ้านั้นจะค่อยๆตึงหนักขึ้นเรื่อยๆ และมีน้ำไหลออกมา
  ในวันนั้นหลวงพ่อหมุนท่านทราบก่อนเป็นองค์แรกว่าพระกำลังเสด็จมาแล้ว ก็ได้บอกให้ อ.ณรงค์ฤทธิ์ บุตรของท่านอาจารย์ชุม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็ก วิ่งไปบอกให้คนย่ำฆ้องเป็นสัญญาณว่าพระได้เสด็จกลับมาแล้ว

  **** มูลเหตุที่สร้างพระขุนแผนพิมพ์นี้ว่ากันว่าหลวงปู่คงตอนประทับทรงได้สั่งให้สร้างพระพิมพ์นี้ลักษณะนี้ขึ้นครับ และพิืมพ์นี้ยังเป็นต้นแบบของพระผงบารมี คงไชยชุม ที่สร้างขึ้นในปี12-13 ด้วย พระส่วนที่เหลือยังนำไปเสกเพิ่มเติมร่วมกับพิธีที่วัดบ้านสวน ดังนั้นบางท่านได้รับจากวัดบ้านสวนก็มีเช่นกันไม่ใช่เรื่องแปลก

  สภาพสวยผิวเดิมๆ คราบฝ้าไขว่านเดิม พระรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับท่านใดมีไว้บูชา จะพบกับความเจริญรุ่งเรือง พุทธคุณครอบครบทุกด้าน แบ่งให้บูชา 399 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)
  (คุณสักการะ จองแล้วครับ)
  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com

  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2020
 7. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1750.สวยแชมป์เดิมๆไร้มลทิน ครอบจักรวาล
  เหรียญมงคลจักรวาล สำนักปู่สวรรค์ พลังมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6BjH.jpg

  image-25dd_59436dc4-jpg.jpg image-85e0_59436dc4-jpg.jpg
  เหรียญมงคลจักรวาล สำนักปู่สวรรค์ เนื้อกะไหล่ทอง งาน2ชิ้นประกอบกัน ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538

  ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ได้จัดทำเหรียญที่มีภาพเครื่องหมายของ 12 ศาสนา โดยนำแบบจากหนังสือ
  คำสอน 12 ศาสนาของโลก ที่ทูตสันติภาพอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ได้รับจากผู้รวบรวมคือ มร.โอ.พี.กาย(Mr.O.P.GHAI)ประธานสถาบันพัฒนาบุคคล(Institute of Personal Development) แห่งประเทศอินเดีย และให้ชื่อเหรียญนี้ว่า "เหรียญมงคลจักรวาล" เพื่อเป็นที่ระลึกให้ศาสนิกชนทั่วไประลึกถึงศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นอีก 11 ศาสนา ในขณะเดียวกัน ให้เป็น มงคลวัตถุประเภทเครื่องรางของขลังอีกส่วนหนึ่งด้วย ตามนัยคติที่ว่า"วัตถุธาตุนำไปสู่พระเจ้า ตัณหานำไปสู่นิพพาน"(คตินี้เป็น ปรัชญาลึกซึ้งมาก ต้องใช้การใคร่ครวญ ก็จะทราบถึงความเป็นจริงของคตินี้)  ลักษณะของเหรียญ
  - ทำด้วยโลหะสีทองรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร วงกลมรอบนอกเป็นเครื่องหมายของ 12 ศาสนา ด้านบนสุดเป็นเครื่องหมายขอศาสนาพุทธ เรียงลำดับไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกาคือ เครื่องหมายของศาสนา อิสลาม ซิกข์ เชน ชินโต ขงจื๊อ บาไฮ เต๋า ยูดาย โซโรอัสเตอร์ ฮินดู และศาสนาคริสต์ วงกลมด้านในเป็นรูปนกพิราบและรวงข้าว เพื่อเน้นเรื่องสันติภาพและเรื่องของอาหารของมนุษย์ การที่ให้ชื่อว่าเหรียญมงคลจักรวาลแทนที่จะชื่อว่าเหรียญ 12 ศาสนา
  ก็เนื่องด้วยต้องการให้เห็นความสำคัญของจักรวาลหรือสากลโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ อันมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสุงสุด

  การประกอบพิธีปลุกเสกเหรียญดังกล่าว
  - โดยผู้ที่มีพลังจิตสูงทั้งภาคมนุษย์ และภาควิญญาณ
  ผู้สำเร็จของทั้ง12ศาสนาทั่วจักรวาล ถูกต้องตามพรหมบัญญัติ เทวบัญญัติ มนุษย์บัญญัติ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญ  “เหรียญมงคลจักรวาล”
  สร้างมาด้วยหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นมงคล ผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงย่อมได้รับอานุภาพตามคำอธิษฐาน มากน้อยแล้วแต่กระแสจิตที่ศรัทธา ประกอบด้วยการปฎิบัติบูชาที่แน่วแน่ ต่างกับเครื่องประดับอื่นที่เป็นเหรียญหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน แต่ทำขึ้นลักษณะของสมัยนิยมที่สวยงาม แต่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเครื่องประดับนั้น ไม่ว่าโดยสภาพเนื้อหาของวัสดุนั้นเองหรือโดยพลังจิตที่ลงไว้

  เมื่อกล่าวถึงความเป็นมงคลทุกๆ ชีวิตย่อมมีความปรารถนา จะพบแต่สิ่งที่เป็น “มงคล” กับตนเองและครอบครัว ผู้ทรงคุณธรรมสูงท่านหนึ่งที่ปลีกเร้นอยู่อย่างสันโดษกล่าวยืนยันถึงมงคลอันสูงสุดที่สถิตย์อยู่ในเหรียญมงคลจักรวาลนี้ทันทีที่ได้พบเหรียญนี้ว่า “บุคคลใดก็ตามที่มีเหรียญมงคลจักรวาลติดตัวเท่ากับบุคคลนั้นมีมหามงคลทั่วภิภพจักรวาลติดตัวอยู่ นับว่าเป็นโชควาสนาของบุคคลนั้นและผู้อยู่ใกล้ชิด” จากคำยืนยันนี้จึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ท่านที่มีเหรียญนี้ติดตัวแล้ว เท่ากับท่านมีมหามงคลติดตัวอยู่กับท่านตลอดเวลา เมื่อเดินทางไปไหนจะประสบแต่โชคลาภ มีความสุขในชีวิตแคล้วคลาด ปลอดภัย มีโชคมีชัย สามารถป้องกันไสยคุณ อภิญญาฝ่ายดำ ปัดเสนียดจัญไร ป้องกันวิญญาณร้ายได้เป็นอย่างดี

  ***** หมายเหตุ ข้อมูลจากหนังสือ สปส จักรพรรดิพระเครื่อง
  ขอขอบพระคุณที่มาจาก :

  http://www.buddha-dhamma.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=94383&Ntype=2

  สภาพสวยเดิมไม่หักไม่ซ่อม สวยกริ๊บหูตากระพริบ เหรียญจริงสภาพสวยเดิมๆไม่มีคราบมลทินใดๆทั้งสิ้น ไม่สวยไม่เอาตังค์ครับ เจ้าของเก่าเลี่ยมกันน้ำตั้งแต่แรกได้มาแขวนติดตัวมานาน สุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ พุทธคุณครอบครบครอบจักรวาล แบ่งให้บูชา 999 บาท(พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)  (คุณMATHS จองแล้วครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com
  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มิถุนายน 2020
 8. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1751.เล็กดีรสโตสวยกริ๊บๆ(๑) พระแม่โพสพ สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคาราม
  ยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ข้าวทิพย์ และมวลสารหลวงปู่ศุข

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6Bj3.jpg
  พระแม่โพสพ สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ เนื้อผงวิเศษผสมข้าวทิพย์(สีอมแดงแก่ข้าวทิพย์) จำนวนการสร้าง ไม่เกิน 2,000องค์

  พระแม่โพสพรุ่นนี้สร้างและปลุกเสกในโอกาส จัดงานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส ณ วัดโพธิ์ศรี ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 16 - 17 พ.ค.2497 โดยอาจารย์ สิสส. หรือ สุธีร์ สอนสลับ(เฮ็ง) ชาวลพบุรีมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ข้างวัดโพธิ์ศรี ได้ไปร่ำเรียนจนเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ คลุกคลีอยู่ในกรุงเทพโดยเฉพาะในวงการพระสงฆ์ จนเคารพนับถือสมเด็จฯ เป็นอย่างมาก และได้นิมนต์ท่านมาเป็นประธานในพิธีกวนข้างทิพย์ที่บ้านเกิดของตน

  มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้าง
  - เนื้อข้าวพิพย์เพียง 2กะทะ ได้พระทั้งหมดประมาณว่าไม่เกิน 2,000องค์ มีสองวรรณะ คือเหลืองนวลจางๆ(แก่ผง) และ สีเข้มออกส้ม(แก่ข้าวทิพย์) หลังเสร็จพิธีสมเด็จฯท่านได้นำพระแม่โพสพรุ่นนี้กลับไปแจกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมทำบุญถึง 300 บาทต่อ 1 องค์
  - ผงขี้เถ้าธูปบูชาพระประธานในพระอุโบสถ 108 วัดทั่วประเทศ
  - ผงพุทธคุณที่สมเด็จฯท่านได้มาจากหลวงปู่ศุข และเกจิอาจารน์ท่านอื่นๆที่ท่านสะสมมาชั่วชีวิต เพราะสมเด็จฯท่านเป็นคนชัยนาทโดยกำเนิด มีความสนิทกับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า มากชนิดที่เรียกว่า เมื่อใดที่หลวงปู่ศุขมีกิจนิมนต์มาที่กรุงเทพฯ หากท่านไม่ไปพักที่วังนางเลิ้งแล้ว หลวงปู่ศุขจะต้องมาพักที่วัดอนงค์ฯ เสมอ แม้แต่พระปรกใบมะขามของสมเด็จฯนั้น หลวงปู่ศุขกับ สมเด็จฯ ก็ยังได้ปลุกเสกร่วมกัน เป็นต้น


  ปัจจุบันในพื้นที่(วัดโพธิ์ศรี ลพบุรี) จะหาพระพิมพ์นี้ดูได้ยากยิ่งนัก นับได้ไม่เกินสิบองค์ เพราะพระที่แจกในวันงาน แจกให้เฉพาะพระผู้ใหญ่และกรรมการจัดงานเท่านั้น พระส่วนใหญ่ท่านนำกลับมาแจกในกรุงเทพฯ และเวลานี้พระได้กระจัดกระจายไปแบบไม่ทราบที่มา เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก

  พุทธคุณ :
  จากใบฝอยกำกับระบุไว้ว่า มีพุทธคุญเด่นด้านเมตตา และเจริญในโภคทรัพย์ ส่วนประสบการณ์ของผู้ที่บูชาติดตัว เกือบทุกท่านบอกว่า ทำมาหากินคล่อง เจราจาต่อรองใดมักจะได้รับความสำเร็จสมประสงค์อยู่เสมอ สรุปว่าน่าจะมีพุทธคุณเหมือนกับพระของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม รุ่นอื่นๆ เช่นกัน


  คนในพื้นที่เชื่อกันว่า เนื่องจากข้าวทิพย์เป็นอาหารมื้อสุดท้าย ที่ทำให้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ ดังนั้นหากใครได้ทำบุญ หรือบูชาข้าวทิพย์ จึงทำให้ผู้บูชามีอานิสงค์ให้เกิดปัญญา และสามารถหลุดพ้นจากทุกภัย ตลอดจนปัญหาชีวิตต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนั้นบรรดดาทวยเทพเทวดาต่างๆ ที่ลงมาร่วมสร้างกุศลในพิธีกวนข้าวทิพย์ย่อมประสิทธ์ประสาทพรให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ผู้ที่บูชาพระแม่โพสพเนื้อข้าวทิพย์นี้อีกด้วย


  สภาพสวยเก่าเก็บผิวหิ้งเดิมๆ คราบฝ้าไขว่านเดิม ไม่หักไม่ซ่อม พิมพ์คมชัดลึก เนื้อหาสุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ราคาเบาหวิวแต่พุทธคุณเกินตัว แบ่งให้บูชา 370 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com
  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
 9. MATHS

  MATHS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  546
  ค่าพลัง:
  +700
  ขอจองครับ
   
 10. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1752.สุดยอดมหาพิธี (New1) เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์
  ลป.ทิม,ลป.โต๊ะ,ลพ.กวย พิธีใหญ่เศก2วัน2เต็ม

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6BpV.jpg

  t4gocp-jpg-jpg-jpg.jpg
  t4gpte-jpg-jpg-jpg.jpg

  เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นมั่นในธรรม พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธภิเศก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษนุโลก เนื้อทองแดงผิวไฟ
  พิธีมหาพุทธภิเศก เป็นเวลา 2 วันเต็ม นับจากวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2515 พระคณาจารย์บริกรรมปลุกเสก 109 รูป


  ประวัติการจัดสร้างพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธภิเศก
  ดำเนินการ ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2515 โดยพุทธสมาคมพิษณุโลก เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นเข้าพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลในรุ่นนี้มี พระพุทธชินราชจำลอง พระชัยวัฒน์ พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พระพิมพ์ และเหรียญมหาจักรพรรดิ์ ฯลฯ พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก เป็นพิธีที่ใหญ่มาก
  ยากแก่การดำเนินการหาเจ้าพิธี ตลอดจนตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้ ตามประวัติ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์


  พิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" นี้ ครั้งแรกได้กระทำพิธีในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้มีการกระทำพิธีนี้อีก เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2515 ในสมัยรัชกาลที่ 9 หลังนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำพิธีฯ นี้อีกเลย ในพิธีนี้ พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ซึ่งเป็นเจ้าพิธีได้กำหนด และควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" ครบถ้วนตามแบบฉบับของโบราณกาลพิธีทุกประการ

  คณะกรรมการพิธีฯ
  สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นประธานบริกรรมปลุกเสก
  กรรมการฝ่ายเจ้าพิธี
  พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร อาจารย์มาโนช มาโสภาศ
  กรรมการอุปถัมป์ฝ่ายสงฆ์
  พระสุวรรณวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระพิษณุบูราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จ.พิษณุโลก ฯลฯ
  กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
  นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ท.สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ฯลฯ
  กรรมการดำเนินงาน
  คณะกรรมการพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก
  กรรมการที่ปรึกษา
  นายประชุม กาญจนวัน์ นายสุฉันท์ โพธิสุวรรณ ฯลฯ


  พิธีมหาพุทธภิเศก เป็นเวลา 2 วันเต็ม นับจากวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2515 พระคณาจารย์บริกรรมปลุกเสก 109 รูป
  รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมบริกรรมปลุกเสก อาทิ
  1. หลวงพ่อทอง (พระครูวิริยะโสภิต) วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี

  2. หลวงพ่อเงิน (พระราชธรรมมาภรณ์) วัดดอนยาหอม จ.นครปฐม
  3. หลวงพ่อนาค (พระครูจันทรโสภณ) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ
  4. หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ) วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
  5. หลวงพ่อหอม (พระครูภาวนาณุโยค) วัดซากหมากป่าเรไร จ.ระยอง
  6. หลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์
  7. หลวงพ่อสด (พระครูวิจิตนชัยการ) วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท
  8. หลวงพ่อชื่น (พระครูนนทกิจวิมล) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
  9. หลวงพ่อบุญ (พระครูประดิษฐ์นวการ) วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี
  10. หลวงปู่ทองอยู่ (พระครูสุตาธิการี) วัดใหม่หนองพระองค์ จ.สมุทรสาคร
  11. หลวงพ่อกรับ (พระครูธรรมสาคร) วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
  12. หลวงพ่อเจริญ (พระครูปัญญาโชติ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
  13. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี
  14. หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี
  15. พระครูสนิทวิทยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี
  16. พระครูปิยะธรรมโสภิณ (หลวงพ่อคำ) วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี
  17. พระครูกิตพิจารณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดราฎร์เจริญ จ.สระบุรี
  18. พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
  19. พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
  20. พระวินัยรักขิตาวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
  21. พระวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  22. หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
  23. หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
  24. หลวงพ่อเผือก วัดสาลีโข จ.นนทบุรี
  25. พระครูประกาศสมาธิคุณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯกรุงเทพฯ
  27. พระเทพโสภณ (สมเด็จพระมหาธีราจารย์) (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
  28. หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม
  29. พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
  30. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ จ.กาญจนบุรี
  31. พระครูอุดมสิทธาจารย์ (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
  32. พระครูจันทสโรภาส (หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม จ.กาญจนบุรี
  33. พระครูโกวิทยาสมุทคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
  34. พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
  35. พระอาจารย์ผ่อง (จินดา) วัดจักรวรรคิ์ราชาวาส กรุงเทพฯ
  36. พระครูศรีปริยานุรักษี วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
  37. พระครูวิรุฬห์ธรรมโกวิทย์ วัดเจดีย์สถาน จ.เชียงใหม่
  38. พระครูมงคลคุณาธร วัดหม้อตองคำ จ.เชียงใหม่
  39. หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสต๋อย จ.เชียงใหม่
  40. หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน จ.ลำปาง
  41. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง
  42. หลวงพ่อชุบ วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง
  43. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
  44. หลวงพ่อเงิน วัดเขาสาก จ.ลำปาง
  45. หลวงพ่อบุญสม วัดหัวข่วง จ.ลำปาง
  46. พระวิบูลวชิรธรรม วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
  47. หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
  48. หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
  49. หลวงพ่อโอด (พระครูนิสัยจริยคุณ) วัดจันเสน จ.นครสวรรค์
  50. หลวงพ่อคัด วัดท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท
  51. หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท
  52. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
  53. หลวงพ่อดวง วัดทอง จ.สิงห์บุรี
  54. พระครูอาทรสิกขการ (หลวงพ่อโต๊ะ) วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
  55. พระครูสันทัดธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดท่าช้าง จ.อยุธยา
  56. พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) วัดวังแดง จ.อยุธยา
  57. พระครูประสาทวิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ จ.อยุธยา
  58. พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
  59. พระครูสาธรพัฒนกิจ (หลวงพ่อลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
  60. พระครูวิเศษมงคลกิจ (หลวงพ่อมิ่ง) วัดกก กรุงเทพฯ
  61. พระครูอนุกูลวิทยา (หลวงพ่อเส็ง) วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
  62. พระครูพิริยกิจติ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
  63. พระครูภาวณาภิรมย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
  64. พระครูโสภณกัลป์ยานุวัฒน์ (หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยาณ์ กรุงเทพฯ
  65. พระครูพินิจสมาจารย์ (หลวงพ่อโด่) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี
  66. หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
  67. พระครูวชิรรังษี วัดมฤคทายวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  68. พระครูวชิรคุณาญาณ วัดในกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  69. หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  70. พระครูอุดมศีลจารย์ (พ่อท่านเย็น) วัดโคกสะท้อน จ.พัทลุง
  71. พระครูพิศาลพัฒนกิจ (พ่อท่านพระครูปลัดบุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม จ.พัทลุง
  72. พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
  73. หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
  74. หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร
  75. หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น
  76. หลวงปู่จันทร์ วัดสำราญ จ.อุบลราชธานี
  77. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
  78. หลวงพ่อครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
  79. หลวงพ่อครูบาตัน วัดเชียงทอง จ.ตาก
  80. หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย
  81. หลวงพ่อปี้ วัดบ้านด้านลานหอย จ.สุโขทัย
  82. พระครูคีรีมาสธรรมคุณ วัดวาลุการาม จ.สุโขทัย
  83. พระครูพิลาศธรรมคุณ วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย
  84. พระครูไกรลาศสมานคุณ วัดกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
  85. พระอาจารย์พวง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย
  86. พระอาจารย์ฉลอง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย
  87. พระครูพินิจธรรมภาณ วัดวังแดง จ.พิจิตร
  88. พระครูธรรมมานิสิทธิ์ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร
  89. พระอาจารย์ชัย วัดกลาง จ.อุตรดิตถ์
  90. หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส จ.อุตรดิตถ์
  91. หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์
  92. พระพิษณุบุราจารย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
  93. พระสมุห์ละมัย (พระวรญาณมุนีวัดอรัญญิก) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
  94. พระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สัมปันโน) วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก
  95. พระครูอภัยจริยาภรณ์ วัดใหม่อภัยยาราม จ.พิษณุโลก
  96. พระครูวินัยธรสุเทพ วัดแสงดาว จ.พิษณุโลก
  97. พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
  98. พระครูประภาสธรรมมาภรณ์ (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
  99. พระครูศรีรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อไช่) วัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก
  100. หลวงพ่อเปรื่อง วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก
  101. พระอาจารย์พิมพ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก
  102. หลวงพ่อเฉลิม วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก
  103. หลวงพ่อเปรื้อง วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก
  104. พระอาจารย์ชุ่ม วัดกรมธรรม์ จ.พิษณุโลก
  105. พระอาจารย์โต วัดสมอแข จ.พิษณุโลก
  106. พระครูประพันธ์ (หลวงพ่อพัน) วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก
  107. พระครูวิจารณ์ศุภกิจ (อาจารย์ทองม้วน) วัดวังทอง จ.พิษณุโลก
  108. พระอาจารย์นวล วัดนิมิตธรรมาราม จ.พิษณุโลก
  109. พระอาจารย์ธงชัย วัดวชิรธรรมราชา จ.พิษณุโลก

  และจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม 109 รูป พุทธคุณของพระชุดนี้ กล่าวขวัญมากโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดและเหนียวสุดๆครับ น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนับแต่นั้นมา ยังมีการชุมนุมของพระเกจิอาจารย์ครั้งไหน จะยิ่งใหญ่เท่านี้อีก
  สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่แช่พระกริ่งเข้าพิธี ใช้น้ำที่วัดตูม เป็นน้ำที่ออกจากพระเศียรพระพุทธรูปที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยใช้ในพิธีชุบพระแสงและเครื่องศัตราวุธ รวมกับน้ำในบ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดพระพายหลวง (บ่อพระร่วง) เมืองเก่าสุโขทัย  ### รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาต่อได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ เลยครับผมครบถ้วนกระบวนความ ###

  http://palungjit.org/threads/กระทู้ใหม่-3-วัตถุมงคลดีพิธีใหญ่สภาพสวย-หลากหลายสายราคาเบา-สรุปรายการ-น.2/page-291309page-3#post-4702140


  สภาพสวยเดิมๆผิวหิ้งนิดๆ ไม่หักไม่ซ่อม มวลสารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการเคารพบูชา พุทธาภิเษกด้วยพิธีจักรพรรดิ์ ด้านพุทธคุณหาที่เปรียบมิได้สูงส่งเกินกว่าพิธีใดๆ ไม่แท้ไม่ทันคืนเต็มครับ แบ่งให้บูชา 1,555 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com

  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
 11. สักการะ

  สักการะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  2,920
  ค่าพลัง:
  +3,912
  โอนแล้วครับ วันนี้ เวลา 09.09 pm จำนวน 1399 บาท ผ่าน KTB ครับ
  จัดส่งที่อยู่เดิมพร้อมรายการฝากได้เลยครับ
  ขอบคุณครับ
   
 12. MATHS

  MATHS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  546
  ค่าพลัง:
  +700
  โอนค่าบูชารายการ 1738 และ 1750 แล้วครับ รายละเอียดทางpmครับ
   
 13. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1753.ของดีเมืองสองแคว(ตัดชิด) พระผงพระพุทธชินราช รุ่นพระมาลาเบี่ยง
  ลป.โต๊ะ,ลพ.อุตตมะ,ลพ.สุด,ลพ.เนื่อง ร่วมเสกมหาพิธี 2วาระ

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6BTS.jpg

  image-742d_5926d4a1-jpg-jpg.jpg

  พระผงพระพุทธชินราช รุ่นพระมาลาเบี่ยง พิมพ์ตัดชิด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อผวพุทธคุณ ปั้มหมึกรันนัมเบอร์ ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยพระราชรัตนมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน ร่วมกันสร้างเพื่อหาทุนหล่อพระพุทธชินราชบูชา ขนาด 29นิ้ว แจกแก่วัดในเขตทุรกันดารจำนวนประมาณ 120องค์ และพระเครื่อง สำหรับแจกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบผู้ก่อการร้าย

  วัตถุมงคลที่จัดสร้าง ประกอบด้วย :
  1.พระบูชาพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง ขนาด 9 และ 5 นิ้ว ลงรักปิดทอง
  2.พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระพุทธชินราช มาลาเบี่ยง เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ
  3.เหรียญพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง (รูปทรงพระมาลาเบี่ยง)
  4.พระพุทธชินราชเนื้อผง รุ่นพระมาลาเบี่ยง จำนวน 3 พิมพ์ คือ พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ พิมพ์สมเด็จ และพิมพ์เล็กตัดชิด (สามเหลี่ยม) หลังเป็นยันต์อกเลาอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และพระมาลาเบี่ยง ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอักขระขอม หัวใจธาตุ 4 (นะ มะ พะ ทะ) มีหมายเลข (หมึกปั๊ม) กำกับทุกองค์


  ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ 2วาระ

  วาระที่ 1 : ประกอบพิธีเมื่อปี พ.ศ.2519
  รายนามพระคณาจารย์ อาทิ
  - พระธรรมราชานุวัตร วัดสุวรรณาราม เป็นประธานสงฆ์

  - พระครูประสาทธรรมวัตร(หลวงตาละมัย) วัดอรัญญิก เป็นเจ้าพิธี
  - พระครูประภาสธรรมาภรณ์(หลวงพ่อแขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าพิธี

  - หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
  - ครูบาสายทอง วัดท่าไม้แดง ตาก
  - หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน พิจิตร
  - หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง สุโขทัย
  - หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง ชลบุรี เป็นต้น


  วาระที่ 2 : พิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันยุทธหัตถี 25 ม.ค.2520 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช พิษณุโลก
  รายนามพระคณาจารย์ จำนวน 125รูปนั่งปรกตลอดคืน อาทิ
  - หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี
  - หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
  - หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
  - หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
  - หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
  - หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
  - หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
  - หลวงพ่อวัดเกตุมฯ สมุทรสาคร
  - หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
  - หลวงพ่อเทียม วัดกษัตรธิราช
  - หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
  - หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ เป็นต้น


  สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้งาน เก่าเก็บรักษาอย่างดีไม่ได้ใช้ พิมพ์คมชัดลึกสวย พิธีสุดอลังการ พุทธคุณครอบครบ พระคณาจารย์ประจุพลังกันเต็มเปี่ยม แบ่งให้บูชา 299 บาท (พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com

  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
 14. bat119

  bat119 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2009
  โพสต์:
  13,057
  ค่าพลัง:
  +28,844
 15. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542


  ### ฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆสมาชิกครับ ###


  https://palungjit.org/threads/กระทู...ามกระทู้ไว้จะไม่ผิดหวัง.661373/#post-10867359


  #############
  - รับทราบการจอง,การแจ้งโอน,การแจ้งการได้รับของ และการเข้ามาเยี่ยมชมครับผม  ขออนุญาตแจ้งเรื่องการจองและการเช่าบูชาครับ

  พระเครื่องที่ผมนำมาลงผ่านการคัดกรองมาแล้วอย่างดี หากท่านสมาชิกท่านใดที่จะทำการจองหรือเช่าบูชา ไม่เชื่อมั่นในตัวผม หรือ ยังไม่มีรายละเอียดในพระที่ต้องการเช่าบูชา ขอความกรุณาทำการศึกษาให้ตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับ หรือจะนำภาพที่ผมลงไว้ไปให้คนที่คุณไว้ใจตรวจสอบก่อนก็ได้ ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ครับ เพราะการตัดสินว่าพระไหนดีไหนไม่ดี มันต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์บวกกับการพิจารณความเป็นไปได้ด้วย คน10คนดูพระองค์เดียวกัน ผลที่ออกมาแทบไม่เหมือนกันเลย

  ถ้าท่านยังไม่ผ่านกระบวนการดังที่ผมกล่าวไว้นี้ และบวกกับยังไม่เชื่อมั่นในตัวผม ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งบูชาไปนะครับ เพราะถ้าเกิดความกังขาขึ้นในตัวองค์พระแล้วพุทธคุณไม่เกิดครับ ชี้แจงจากกรณีที่มีผู้ให้ผมตรวจสอบพระที่บูชามาจากที่อื่นให้ครับ คือบูชามาแล้วไม่สบายใจ บอกได้เลยว่ากรณีนี้ไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งนั้นครับ ทางที่ดีควร ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรอง พิจารณาให้รอบคอบก่อนเช่าบูชานะครับ

  :););):);):):)  ขออนุญาตแจ้งเรื่องการจัดส่ง

  เพื่อความสะดวกในการได้รับของครับผม เนื่องจากผมติดภารกิจ การจัดส่งของจะสะดวกในช่วงวัน วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ นะครับพี่ๆ หากล่าช้าอย่างไรไปบ้างผมต้องขอประทานโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  เข้ารับชมสรุปรายการที่ หน้า 1
  ได้เลยครับผม ตามลิ้งค์เลยครับ

  []
  []
  \/  http://palungjit.org/threads/กระทู้ใหม่-4-วัตถุมงคลดีพิธีใหญ่สภาพสวย-หลากหลายสายราคาเบา-สรุปรายการ-น-1.573785/#post-10209663

  -gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif.gif

  ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม
  และอุดหนุนผมนะครับ
   
 16. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  รายการจัดส่งพัสดุครับผม
  29/06/2563


  คุณthavornsiripat
  - EMS เลขที่ EW870983245TH
  ---------------------------------------


  คุณสักการะ
  - EMS เลขที่ EW870983237TH
  ---------------------------------------


  คุณMATHS
  - EMS เลขที่ EW870983285TH
  ---------------------------------------
  ***อย่าลืมชม สรุปรายการที่ หน้า1 นะครับผม***
  ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

  และอุดหนุนผมนะครับ
  Tel: 086-0441367, engineer0206nu@gmail.com

  3vblji-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
  -gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif.gif -gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif.gif -gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif.gif -gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif-gif.gif

  ==>> ตรวจสอบเลขEMS : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
   
 17. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1754.The last สวยเดิมแผ่นดินไหว 7 ริกเตอร์ พระกริ่งปวเรศ-พระชัยวัฒน์ แผ่นดินไหว
  หลวงปู่แว่น วัดถ่ำพระสบาย อธิษฐานจิตเต็มไตรมาสปี38

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6B8J.jpg

  image-4a29_592127c1-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
  image-e577_592127c1-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
  พระกริ่งปวเรศ-พระชัยวัฒน์ดินไหว รุ่นมหามงคลไตรมาส38 หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ่ำพระสบาย จังหวัดลำปาง เนื้อทองทิพย์ ก้นปิดแผ่นจาร ไตรมาส ๓๘ และปั้มอักขรขอมอ่านว่า “ว” จัดสร้างเมื่อปีพ.ศ.2538 ผู้ที่สร้างถวายหลวงปู่คือ ครูบาแก้ว(พระทวีโชค สัจจวโร ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่) ดำเนินการจัดสร้างและประกอบพิธีโดย คุณชินพร สุขสถิตย์ (ลูกศิษย์คนสนิทและผู้สร้างพระกริ่งชินบัญชร อันโด่งดังให้หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่) แบบพิมพ์พระใช้วิธีการถอดแบบ จากพระกริ่งปวเรศปี30 ของวัดบวรนิเวศฯ 60ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนการจัดสร้าง 3,989ชุด มูลนิธิให้บูชาชุดละ 2,500บาท

  พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์แผ่นดินไหว
  ใช้กรรมวิธีเททองหล่อช่อตัดทีลองค์แบบโบราณ ตะไบก้นปิดฝา ขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดทุกขั้นตอนดำเนินการตามโบราณกาล โดยหลวงปู่ท่านเมตตาตรวจดูความเรียบร้อยของพระกริ่ง รวมถึงท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตใหอย่างเต็มเปี่ยมตลอดไตรมาสในปี พ.ศ.2538โดยไม่ขาดแท้แแต่วันเดียว พิธีของพระกริ่งปวเรศเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของวัดถ้ำพระสบาย แม้แต่หลวงปู่หลวง ฯ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็มาร่วมพิธีพุทธาภิเษก ในวันออกพรรษาที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2538 หลังจากที่หลวงปู่นั้งภาวนาทุกวันวันละ 3ชั่วโมง ตลอด 3เดือน

  ก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวัน นำพระกริ่งธนปาโลทั้งหมดทุกเนื้อไปส่งถึงวัดเมื่อประมาณ 2 ทุ่มเศษนำพระกริ่งทั้งหมดเข้าไปไว้ในกุฏิ หลวงปุ่แว่นในคืนนั้นเพื่อท่านจะได้ทำพิธีตอนเช้ามืดวันแรกของพรรษาปี พ.ศ.2538 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วภาคเหนือ ความสั่นสะเทือนเกือบ 7 ริกเตอร์ และเวลาเดียวกับพี่หลวงปู่แว่นท่านทำพิธีปลุกเสกพระกริ่งธนะปาโล

  แสดงว่าฟ้าดินรับรู้ว่าของวิเศษบังเกิดขึ้นแล้วหลวงปู่แว่นท่านปลุกเสกพระกริ่งธนะปาโล ตลอดพรรษา พ.ศ.2538 และทำพิธีพุทธาภิเษก เดี่ยวอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2538  ขอมูลโดยละเอียด จากเว็บอิทธิญาโณ
  เขียนโดย ชินพร สุขสถิตย์
  อังคาร, 15 มกราคม 2008

  พระกริ่งแผ่นดินไหว สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิเกิดขึ้นในโลกแล้ว หลวงปู่แว่น ธนปาโล

  ก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๓๘ ครูบาแก้ว ศิษย์ผู้ใกล้ชิดองค์หนึ่งของหลวงปู่แว่น ธนาปาโล วัดถ้ำเขาพระสบาย ให้คุณธรรมโชติ ลังกาวี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแม่เมาะ มาตามผมไปหาที่วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ขอให้ผมช่วยสร้างพระกริ่งให้หลวงปู่แว่น ธนะปาโล ศิษย์เอกองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตเถระ พระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า เพื่อหาปัจจัยมาก่อสร้างเพิ่มเติมเสนาสนะที่ยังค้างอยู่ หลวงปู่แว่น ถามผมเป็นประโยคแรกเมื่อผมกราบท่านแล้ว “จะมาสร้างพระให้อาตมาพระที่บ้านเป็นอย่างไรบ้าง” ผมตอบท่านว่า พ่อผม แม่ผม พ่อตาผม แม่ยายผม ทั้ง ๔ ท่าน ตายที่บ้านผมทุกคน หลวงปู่แว่น ท่านบอกใช้ได้ ให้ผมช่วยสร้างพระกริ่งให้ท่านๆ จะปลุกเสกตลอดพรรษาทำให้เสร็จก่อนเfข้าพรรษา ส่วนรูปแบบ ชื่อ แล้วแต่ผม แม้แต่ฤกษ์ยามการเท ท่านก็ให้ผมจัดการทั้งหมด
  ผมเสนอครูบาแก้วผู้มาชักนำผมว่า ผมจะถอดแบบพระกริ่งปวเรศของวัดบวรนิเวศฯ เพราะเป็นพระสายธรรมยุทธ ด้วยกันและตั้งชื่อพระกริ่งธนปาโล ตามฉายาของหลวงปู่แว่น ส่วนฤกษ์ยามเททองนั้นหลวงปู่แว่นท่านพ้นแล้วไม่ยึดติดเรื่องเวลาเททองเทเมื่อไรก็ได้ตามแต่ผมจะสะดวกประการสำคัญพระกริ่งทุกองค์ต้องสร้างเพื่อปลุกเสกตลอดพรรษา

  ผมนำพระกริ่งธนปาโลขึ้นไปเททองที่วัดเขาถ้ำพระสบาย ระหว่าง สุมทองสำรอกหุ่น นายเล็ก แซ่แต้ น้องเมีย ช่างถนอม นครอินทร์ (ช่างหล่อพระกริ่งปวเรศ ๖๐ ปีในหลวง) สุ่มหุ่นอยู่คนเดียวประมาณตีสาม ผมเดินลงมานายเล็ก บอกผมด้วยเนื้อตัวสั่นว่า เมื่อกี้นี้มีผู้หญิงสาวสวยนุ่งขาวห่มขาวผมยาวมาจากไหนไม่รู้เอาน้ำมาพรมหุ่น คิดว่าผีหลอกโคดหลบมาแอบหลังรถ ไปเทพระมาไม่รู้กี่วัดไม่เคยพบแบบนี้เลย เมื่อผมไปนิมนต์หลวงปู่แว่นออกมาเททองหล่อ พระกริ่งธนะปาโล ประมาณ ๐๘.๑๙ น. แล้วกราบเรียนท่านถึงเรื่องนี้ ท่านบอกว่า เขาเอาเงินเอาทองมาช่วยสร้างวัด ผมสงสัยถามว่าใครครับ ท่านบอกว่า เจ้าแม่จามเทวีและผู้เป็นใหญ๋ในสยาม เขาอยู่ที่นี้มาแล้ว ๗๐๐ ปี พูดพลางท่านก็ชี้มือไปที่ภูเขา ขณะหลวงปู่แว่นเททองหล่อพระกริ่งผมอธิฐานไปด้วยว่า ถ้าเรื่องที่ช่างเล็กเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวผมยาวปะบามาพรหมน้ำมนต์ และที่หลวงปู่แว่น บอกเจ้าแม่จามเทวีเอาเงินเอาทองมาให้เป็นเรื่องจริงขอให้มีปรากฏการณ์พิเศษให้เห็น เมื่อเททองเสร็จผมขนพระกริ่งกลับกรุงเทพเพื่อดำเนินการต่อ สองวันต่อมามีจดหมายมาถึงผมพร้อมภาพถ่ายขณะที่หลวงปู่แว่นกำลังเททอง กลางเปลวไฟบนเบ้าหล่อมทองมีภาพผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวนั่งพนมมืออยู่กลางเปลวไฟ ทางวัดถ้ำพระสบายโดยครูบาแก้วและคุณธรรมโชตินำภาพนี้มาทำโบว์ชัวร์ เพียงเท่านนี้พระกริ่งธนะปาโลก็มีผู้จองอย่างเหลือเชื่อได้ปัจจัยทะลุเป้า ผมรีบเร่งควบคุมสร้างพระกริ่งให้เสร็จตามกำหนดเพื่อนำไปยังวัดถ้ำพระสบายให้หลวงปู่แว่น ธนะปาโล ปลุกเสกตั้งแต่วันแรกของพรรษาปี ๒๕๓๘ เพื่อให้เต็มพรรษาจริงๆ ไม่ขาดไม่เกินแม้เพียงวันเดียว

  ก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันผมนำพระกริ่งธนปาโลทั้งหมดทุกเนื้อไปส่งถึงวัดเมื่อประมาณ ๒ ทุ่มเศษนำพระกริ่งทั้งหมดเข้าไปไว้ในกุฏิ หลวงปุ่แว่นในคืนนั้นเพื่อท่านจะได้ทำพิธีตอนเช้ามืดวันแรกของพรรษาปี ๒๕๓๘ เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วภาคเหนือ ความสั่นสะเทือนเกือบ ๗ ริกเตอร์ และเวลาเดียวกับพี่หลวงปู่แว่นท่านทำพิธีปลุกเสกพระกริ่งธนะปาโล

  แสดงว่าฟ้าดินรับรู้ว่าของวิเศษบังเกิดขึ้นแล้วหลวงปู่แว่นท่านปลุกเสกพระกริ่งธนะปาโล ตลอดพรรษา ๒๕๓๘ และทำพิธีพุทธาภิเษก เดี่ยวอีกครั้งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ ผมได้รับหน้าที่เป็นผู้นำไฟชนวนให้ท่านจุดเทียนชัยเมื่อภาพถ่ายปรากฏ (ภาพจริง) มีเพลิงไฟสีแดงสว่างไปทั้งตู้เทียนแล้วแผ่ไปทั่วบริเวณแสดงว่าท่านใช้ เตโชกสิน เต็มที่เพื่อให้พลังทั่วจักรวาลแผ่ไปทั่วทุกอนูในพิธีนั้นตามการอธิฐานจิตของพระอรหันต์ของดีได้เกิดขึ้นแล้วในโลกตั้งแต่วันเริ่มพิธีปลุกเสกในเวลาเช้ามืดของวันแรกเข้าพรรษาปี ๒๕๓๘
  การสร้างพระกริ่งชุดธนะปาโล หรือกริ่งแผ่นดินไหว ได้ปัจจัยถวายวัดถ้ำพระสบายสมตามความมุ่งหมาย เมื่อหลวงปู่แว่นมรณะภาพ ครูบาแก้วและคุณธรรมโชติส่งพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่เหลืออยู่มาให้ผม ส่วนใหญ่เป็นเนื้อทองทิพย์พร้อมเหรียญทั้งสองแบบและพระรูปเหมือนเนื้อผงของหลวงปู่แว่น อีกจำนวนหนึ่ง

  ดังนั้นพระชุดกริ่งแผ่นดินไหวจึงยังพอมีให้บูชาที่ผม ส่วนหนึ่ง ดังนี้
  - พระกริ่งแผ่นดินไหว พิเศษอุดผงพราย ขี้เหล็กไหล จีวรและด้ายสายสิญน์ บูชาองค์ละ ๕,๐๐๐ ยาท (มีน้อย)
  - พระกริ่งแผ่นไหวเนื้อทองทิพย์ ปิดก้น พร้อมพระชัยวัฒน์ บูชาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท
  - เหรียญ และพระผง บูชาองค์ละ ๓๐๐ บาท ( ระบุแบบเหรียญที่ต้องการให้ชัดเจน ,พระผงมีน้อย)
  สนใจติดต่อบูชา ได้ที่สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก หรือ ทางไปรษณีย์ (เพื่มค่าจัดส่ง ๕๐ บาท)

  ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก อิทธิญาโณ
  : http://www.ittiyano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=4  ประวัติโดยย่อของหลวงปู่
  หลวงปู่แว่น ธนปาโล เป็นศิษย์ในสายหลวงปู่มั่น เป็นชาวสกลนคร โดยกำเนิด เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2453 ที่บ้านบัว อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บวชตั้งแต่เป็นสามเณรอายุได้ 18 ปีที่ วัดศรีรัตนาราม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์สีทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้พบหลวงปู่สิม พฺทธาจาโร ซึ่งเป็นญาติ(ลูกพี่ลูกน้องกัน) เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงได้สนใจการปฏิบัติทางสายธุดงค์กัมมัฏฐานในแนวทางหลวงปู่มั่น ได้บวชเป็นพระ เมื่ออายุ 21 ปี ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม โดยพระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาจากท่านพ่อลี ที่วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะเข้ามาเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น หลวงปู่แว่น เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสอยู่ 6 ปี ก่อนที่จะมาอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำพระสบาย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จนกระทั่งมรณภาพ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2541 สิริรวมอายุได้ 88 ปี ตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ เมื่อมรณภาพอัฏฐิของท่านแปรสภาพเป็นพระธาตุ

  สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมจากวัด ไม่ผ่านการใช้งาน พระกริ่งและวัตถุมงคลรุ่นนี้ของหลวงปู่ ผมขอออนุญาตแนะนำให้เก็บ ทั้งเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์, หลวงปู่อธิษฐานจิตเต็มเปี่ยม พุทธคุณสูงส่งดั่ง องค์ท่านหลวงปู่แว่น ผู้ทรงไว้ซึ่งอรหันตเถรจารย์ แบ่งให้บูชา 1,111 บาท(พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)
  (คุณMATHS จองแล้วครับ)


  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com
  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2020
 18. MATHS

  MATHS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  546
  ค่าพลัง:
  +700
  ขอจองครับ
   
 19. ศิษย์ปิยธโร

  ศิษย์ปิยธโร อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  11,287
  ค่าพลัง:
  +11,542
  1755.เหรียญดีที่ถูกลืม เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบ 350 ปี พระพุทธบาทสระบุรี
  ลป.โต๊ะ,ลพ.กวย,ลพ.พริ้ง,ลป.หน่าย,ลพ.แพ ร่วมปลุกเสกมหาพิธี

  คลิ้กเพื่อชมรูปใหญ่ครับ
  6Be9.jpg
  เหรียญพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ครบ 350 ปี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 เนื้อทองไหล่ทอง

  พระพุทธบาท สระบุรี เป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มาก ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงเสด็จไปนมัสการถึง 4 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ.2415 2425 2445 และ 2449

  พิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่มากสุดยอดเกจิคณาจารย์แห่งยุคร่วมปลุกเสก รายนาม อาทิ
  - หลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี
  - หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
  - หลวงพ่อเทียม วัดกษัตริย์ตราธิราช
  - หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านเเจ้ง
  - หลวงพ่อกวย ชัยนาท
  - หลวงพ่อพริ้ง วัดโก่งธนู
  - หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
  - หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์
  - หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
  - หลวงพ่อผัน วัดเเป็ดอาร์
  - หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดเเก่งคอย
  - หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ
  - หลวงพ่ออวน วัดหนองพลับ
  - หลวงพ่อนาค วัดหนองโปร่ง
  - หลวงพ่อตั๋ง วัดโพธิ์เอน
  - หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เป็นต้น


  ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก
  - https://www.lnwmall.com/product/เหร...ดพระพุทธบาท-สระบุรี-ปี-2517/11000213338001304


  สภาพสวยผิวหิ้งเก่าเก็ฐไม่ไดใช้ พุทธคุณครอบครบเต็มเปี่ยม พิธีใหญ่ แบ่งให้บูชา 250 บาท(พร้อมจัดส่ง EMS อย่างดีครับ)

  (คุณshaj จองแล้วครับ)

  คุณวิทมน สุ่มเกิด ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่ 6000088418
  โทร.086-0441367, Engineer0206nu@gmail.com
  *** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผมครับ ***
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2020
 20. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  4,767
  ค่าพลัง:
  +3,221
  ขอจองครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...