กระแส"พญานาค"กับข้อเท็จจริงบางอย่าง(มีคลิป) คนที่ไม่เชื่อควรดูด้วยดุลพินิจ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย 9@Phonlee, 1 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
  เช้าวันใหม่เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่
  แต่จะนำเสนอข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วให้อ่าน
  "งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช"
  ในวันที่ 7-13กรกฎาคม2566(7เดือน7)
  ซึ่งเป็นงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุพนม

  ด้วยเหตุผลบางประการ
  1.โดยส่วนตัวผมกับองค์พระธาตุพนมน่าจะมีบุญสัมพันธ์แต่ปางก่อน
  ด้วยเหตุการณ์บังเอิญที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองหลายครั้ง
  2.มีเรื่องล่าสุดเกิดขึ้นอีกที่เชื่อมโยงกับองค์พระธาตุพนมโดยบังเอิญ
  3.วันที่ 7 เดือน 7 วันนี้น่าจะมีนัยยะบางอย่าง
  เพราะ7เดือน7(ปฎิทินจีน)เป็นวันแห่งความรักที่เก่าแก่ที่สุด
  (ข้อ 3 นี้ไม่เกี่ยวกับพญานาคและองค์พระธาตุพนม)

  **ข้อ 1 น่าจะเคยเขียนให้อ่านที่กระทู้นี้แล้ว
  ถ้าวันไหนว่างจะค้นหาหรือย่อให้ฟังสั้นๆอีกครั้ง
  ส่วนข้อ 2 เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่วัดป่าภูหายหลง**

  สำหรับข้อ3. ( 7เดือน7) คงมีอะไรที่น่าสนใจที่จะนำมาให้อ่าน  ***********************************
  งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566 พลังแห่งศรัทธา “นาค” ผู้รักษาองค์พระธาตุพนม
  6 กรกฎาคม 2023Thailandplusกิน/เที่ยว, ท่องเที่ยว - วัฒนธรรม
  S__3294022.jpg
  “นาค” เป็นสัตว์ในตำนานที่ดำรงอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานนับพันปี ซึ่งส่งอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของผู้คนในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ตำนานบ้านเมือง ตลอดจนคติทางศาสนาที่กล่าวว่า นาคเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องศาสนสถานนำความสุขความเจริญให้แก่พุทธบริษัท จึงมักปรากฏรูปนาคสร้างประกอบไว้ในศาสนสถานเสมอ

  ขณะเดียวกันมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ “นาค” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ประเภทสัตว์ในตำนาน อันเป็นการประกาศเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ

  นาคในตำนานปรัมปราหรือนิทานพื้นบ้านตามคติความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาวไท-ไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ ในลุ่มแม่น้ำโขง มักปรากฏในรูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนคติความเชื่อและเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ พิธีกรรมฮดสรง (พิธีเถราภิเษก) พิธีแห่พระอุปคุตเพื่อบูชาก่อนจัดงานบุญพระเวสสันดร ตำนานบั้งไฟพญานาค ตำนานคำชะโนด หรือตำนานประเพณี ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ซึ่งเรือที่ตกแต่งขึ้นนั้นเป็นตัวแทน องค์พญานาคเพื่อลอยบูชารอยพระพุทธบาท นาคจึงถือเป็นสัญลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรมของประชาชนจังหวัดนครพนมอย่างแนบแน่น

  S__3294026.jpg

  จากความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ที่มีต่อตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคในฐานะที่เป็นผู้เกื้อหนุนพระพุทธศาสนา รวมถึง องค์พระธาตุพนมและปกปักษ์ดินแดนแถบลุ่มน้ำโขง จังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและผู้ที่เคารพศรัทธาต่อองค์พญานาค จัดสร้างประติมากรรม “พญาศรีสัตตนาคราช” เพื่อเป็นสัญลักษณ์เมืองที่แสดงถึง พลังแห่งความศรัทธา ประติมากรรมพญาศรีสัตตนาคราชนั้น หล่อด้วยทองเหลืองมี 7 เศียร ขดลำตัว 3 ชั้น ขนาดกว้างรวมหาง 4.49 เมตร ประดิษฐานอยู่บนแท่นรวมความสูง 16.29 เมตร น้ำหนักรวม 9 ตัน หันหน้าไปทางทิศเหนือเฉียงตะวันออก ประดิษฐานเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามริมแม่น้ำโขง ณ บริเวณถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาโดยจังหวัดนครพนมได้จัดพิธีอัญเชิญองค์พญาศรีสัตตนาคราชขึ้นประดิษฐานและจัดพิธีสมโภชใหญ่พุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

  S__3294027.jpg

  คติการสร้างกล่าวถึงพญาศรีสัตตนาคราชนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ผิวกายตนมีโคลนตมคราบไคลที่มัวหมองเปรียบกับกิเลส ตัณหา ราคะอันเป็นมลทิน จึงได้ลอกคราบไคลเหล่านั้น ไว้เบื้องล่างเหลือเพียงผิวกายสีทองอร่าม เป็นสิริมงคล แล้วขึ้นไปขดอยู่บนแท่นอันเป็นเอกมงคลแห่งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีความศรัทธาได้เดินทางมาสักการะขอพร พระศอคล้องสังวาลรูปสัญลักษณ์ เหนือซุ้มประตูพระธาตุพนมแสดงถึงการเป็นพญานาคผู้รักษาองค์พระธาตุพนม

  S__3294028.jpg

  จังหวัดนครพนม มูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) นครพนม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงาน “บวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช ” ในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ตลอดระยะเวลา 7 วัน 7 คืน โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและรำบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ตลอดระยะเวลา 7 วัน จาก 12 อำเภอ นางรำสวมใส่ชุดพื้นเมืองตามอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ชาติพันธุ์ไทอีสาน ไทญ้อ ไทแสก ไทข่า ไทกะเลิง ไทโส้ ผู้ไท ไทกวน ไทตาด ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายจีน การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมพงศ์วงศ์อสุรา โดยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ บริเวณถนนนิตโย และการเสวนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ “นาค” เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ณ ตลาดคนเมืองไทนคร บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช รวมทั้งนิทรรศการ เรื่อง“นาค” เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ประเภทสัตว์ในตำนาน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “นาคในคติศาสนาและวิถีชีวิต” โดยกรมการศาสนา และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  S__3294029.jpg
  S__3294030.jpg
  S__3294031.jpg
  นอกจากนั้น ยังมีการจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาค ภายใต้ชื่อ “ตลาดคนเมืองไทนคร” ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช และหน้าวัดมหาธาตุ มีการออกร้านสาธิต จัดแสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT CCPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ ร่วมสมัย ที่เกี่ยวเนื่องกับนาค ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก และอาหาร เป็นต้น จากชุมชน 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ จังหวัดนครพนม รวมทั้งจังหวัดแถบลุ่มน้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย มุกดาหาร และยโสธร

  S__3294025.jpg
  S__3294024.jpg
  งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชประจำปี 2566 เป็น 1 ใน 16 เทศกาลประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกระดับสู่ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครพนมบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนครพนม จัดขึ้นโดยเป็นการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยวัฒนธรรมรวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F งานเทศกาลประเพณี (Festival) กระตุ้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมและประเทศด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

  ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จังหวัดนครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครพนม  (ขอขอบคุณแหล่งที่มา)
  https://www.thailandplus.tv/archives/717158
  วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนสิงหาคม 2566
   
 2. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  เลข 7 ส่วนตัวผมเป็นตัวแทนพญานาค (ปู่ศรีสุทโธ 7 เศียร)
  77 อาจจะแปลว่านาคเกี้ยวก็ได้นะ อิอิ ความรักมั่นคงตลอดไปรึเปล่า
  น่าอธิษฐานต่อหน้าพระธาตุพนมนะครับ ให้คนรักหายป่วย
   
 3. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687

  ขอบคุณมากครับน้องเอก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กันยายน 2023
 4. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
 5. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
  9@Phonlee, post: 11966842, member: 688032"]
  เช้าวันใหม่เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่
  แต่จะนำเสนอข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วให้อ่าน
  "งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช"
  ในวันที่ 7-13กรกฎาคม2566(7เดือน7)
  ซึ่งเป็นงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุพนม

  ด้วยเหตุผลบางประการ
  1.โดยส่วนตัวผมกับองค์พระธาตุพนมน่าจะมีบุญสัมพันธ์แต่ปางก่อน
  ด้วยเหตุการณ์บังเอิญที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองหลายครั้ง
  2.มีเรื่องล่าสุดเกิดขึ้นอีกที่เชื่อมโยงกับองค์พระธาตุพนมโดยบังเอิญ
  3.วันที่ 7 เดือน 7 วันนี้น่าจะมีนัยยะบางอย่าง
  เพราะ7เดือน7(ปฎิทินจีน)เป็นวันแห่งความรักที่เก่าแก่ที่สุด

  ********************************

  วันนี้จะนำข้อ1 (1.1)มาให้อ่านก่อน
  เรื่อง ความฝันในคืนวันที่พระธาตุพนมพังทลายลงมา

  ความฝันเกิดขึ้นในคืนวันที่ 11 สิงหาคม 2518

  ในคืนที่พระธาตุพนมพังทลายลงมาเมื่อเวลา 19.30 น.
  คืนนั่นผมฝันว่าได้เข้าไปอยู่ในพระอุโบสถแห่งหนึ่ง เห็นพญานาคหลายเศียรส่ายศีรษะไปมาอยู่หลังองค์พระประธาน

  หลังจากตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกเฉยๆเพราะคิดว่าแค่เป็นความฝันปกติ

  รุ่งเช้าได้ฟังข่าวจากวิทยุ และเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวเกี่ยวกับองค์พระธาตุพนมล้มทลายลงมาเมื่อเวลา19.30 ท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน ยังความเศร้าโศกสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก
  ช่วงนั่นนึกว่าความฝันเมื่อคืนแค่ฝันถึงอุโบสถ พระประธานกับพญานาคหลายเศียร จึงคิดว่าไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่เกี่ยวข้องกับการล้มทลายขององค์พระธาตุพนม

  และด้วยตัวผมปกติเข้านอนเวลาประมาณ 22.00 น.
  นั่นแสดงว่าองค์พระธาตุพนมล้มลงมาก่อนที่ผมจะฝันถึงจึงไม่ใช่ความฝันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า แต่แค่เป็นความฝันที่เชื่อมโยงกับเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเท่านั่น


  หลังจากผ่านไปไม่กี่วัน ผมได้อ่านบทความเรื่องนี้จากคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขียนระบุไว้ว่า

  “ในคืนวันที่11 ที่พระธาตุพนมล้มทลายลงมา ได้เกิดเหตุบังเอิญเหลือเชื่อ เพราะมีพระเกจิอาจารย์หลายรูปฝันเห็นพญานาคหลายเศียรปรากฏอยู่ในพระอุโบสถในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน

  ซึ่งคล้ายกับความฝันของผมในคืนนั่น หลังจากอ่านแล้วผมจึงเริ่มรู้สึกฉงนใจและให้ความสนใจกับความฝันนี้ขึ้นมาทันที

  เพราะคิดว่าการที่ตนเองฝันถึงพญานาคหลายเศียรในคืนนั่นด้วย น่าจะมีสิ่งดลใจบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ หรือเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพญานาค หรือเทพเทวาที่พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุพนมดลใจให้ผมได้รับรู้เหตุการณ์นี้ด้วย
  บางโอกาสผมเล่าให้พระอาจารย์บางรูปฟัง ท่านบอกว่าไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นบุญสัมพันธ์ในอดีตชาติ ที่มีบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุพนม  (ส่วนเรื่องที่ 1 (1.2) จะเล่าภายหลัง
  รวมทั้งเรื่องที่ 2 เกิดขึ้นล่าสุดที่วัดป่าภูหายหลง   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กันยายน 2023
 6. maxmi

  maxmi แม็กคับ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  477
  ค่าพลัง:
  +1,205
  มีหมอดูแม่นๆแนะนำมั้ยครับช่วงนี้รู้สึกว่าดวงตก
   
 7. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  ดวงตกคือผลบุญของกรรมดีทีทำ ส่งผลไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นพระท่านจึงให้ทาน ศีล ภาวนา ต่อเนื่อง เพราะว่าเวลาดวงตก จะได้มีบุญพวกนี้มาหนุน เพื่อไม่ให้รับวิบากถึงตาย ให้บรรเทาเบาบางหรือไม่ได้ผลกระทบเลย
   
 8. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  อาจมีบุพกรรมร่วมกัน อาจเป็นผู้ร่วมสร้าง หรือเคยเกิด ณ สถานที่นั้น หรือบุญสัมพันธ์กับพญานาคที่ดูแลสถานที่แห่งนั้น มีโอกาสท่าน9 ลองไปกราบไหว้ดู
   
 9. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687

  ไปมาแล้ว 2 ครั้ง
  ครั้งแรกก่อนวันออกพรรษา 1 วัน
  ก่อนช่วงเย็นรีบไปเที่ยวงานทำบุญไหว้พระเพราะผู้คนไม่แออัด
  โชคดีที่ได้เห็นปรากฏการณ์เงาพระธาตุเจดีย์
  รุ่งเช้าจึงไปเช่าองค์พระธาตุเจดีย์จำลองมาบูชาที่บ้าน

   
 10. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687

  คุณ maxmi ยังทำงานอยู่นครพนมใช่ไหมครับ
  ให้ท่องพระคาถาลป.ทวด ควบ พระคาถามหาจักรพรรดิ
  ทุกเช้าและก่อนนอน 3 เดือนควรจะดีขึ้น
   
 11. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
  เช้าวันนี้จะขอนำข้อ1 (เรื่องที่ 2) มาเล่าต่อ

  เป็นบุญตาที่ได้เห็นเงาพระธาตุพนมในงานวันบุญ


  20 ตุลาคม 2545 ผมและภรรยาลูกรวม 3 คนได้มีโอกาสเดินทางไปกราบไหว้องค์พระธาตุพนมครั้งแรก ซึ่งตรงกับงานประจำปีก่อนวันออกพรรษา1วัน
  ช่วงเวลาที่ไปถึงวัดประมาณก่อน 17.00 น.ท้องฟ้าสว่าง ขณะที่เรายืนชมความงดงามขององค์พระธาตุเจดีย์อยู่ใกล้ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก

  ได้ยินเสียงภรรยาชี้ให้ดูท้องฟ้าฟากฝั่งตรงข้ามเยื้องๆทิศตะวันตกด้วยความตื่นเต้น เพราะได้เกิดปรากฏการณ์เงาพระธาตุเจดีย์สีเทาอ่อนบนท้องฟ้า
  ส่วนกลางถึงยอดเต็มองค์ ส่วนฐานล่างลางๆ
  สูงกว่าองค์จริงเป็นเวลานานกว่า 2 นาที

  แล้วจึงค่อยๆจางหายไป ช่วงเวลาที่ตื่นเต้นผมได้ถ่ายรูปไว้หลายรูป
  แต่เมื่อนำไป
  ล้างอัดที่ร้านกลับไม่เห็นเงาพระธาตุ
  คงเห็นแต่องค์พระธาตุจริง

  185 (2).jpg

  147 - Copy.jpg

  ผมจึงตั้งข้อสันนิฐานว่าเป็นเพราะคุณภาพของกล้องราคาถูกไม่ถึงพันไม่มีซูม
  และจุดที่ยืนถ่ายห่างจากเงาพระธาตุไกลเกินไป หรืออาจเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมต้องการให้ผู้คนรับรู้เหตุการณ์ครั้งนี้เพียงแค่ไม่กี่คน หรืออาจเป็นเพราะเหตุปัจจัยอื่น

  จากปรากฏการณ์ที่พบเห็นพร้อมกัน3คนวันนั่นด้วยตาเนื้อ

  ผมจึงขอยืนยันว่า “ปรากฏการณ์เงาพระธาตุพนมมีจริง”
  ไม่ใช่นวนิยายที่เล่าขานสืบต่อกัน ไม่ใช่เกิดจากแสงไฟใดสะท้อน และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยจึงมีผู้พบเห็นน้อยมาก

  เคยมีนักวิชาการบางท่านออกมาในเชิงวิเคราะห์ว่า...

  เกิดจากแสงไฟสปอร์ตไลท์หรือแสงไฟรอบฐานเจดีย์ที่ส่องไปกระทบองค์พระธาตุพนมสะท้อนเป็นเงาบนท้องฟ้า หรือเกิดจากแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาพระธาตุเจดีย์

  ฟังดูเพลินๆสนุกๆจากนักวิชาการบางท่าน
  อาจมีเหตุผลบ้างในบางเคสบางกรณี

  **แต่สำหรับเงาพระธาตุที่เรา3คนพบเห็นพร้อมกันในเย็นวันนั่น**

  "ผมกล้าฟันธงว่าเป็นเงาพระธาตุพนมที่เกิดขึ้นจริง"
  *ไม่ใช่เหตุเกิดจากแสงไฟใด*


  เพราะช่วงเวลาดังกล่าวท้องฟ้ายังสว่าง ทางวัดยังไม่ได้เปิดไฟ
  (ดูรูป)
  IMG_20171024_064535.jpg


  โชคดีที่ผมยังเก็บภาพถ่ายเก่าวันดังกล่าวไว้เพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากแสงไฟ(ตามรูปที่ส่งมา)
  IMG_20171024_065248.jpg


  และมิใช่เกิดจากแสงอาทิตย์ส่อง เพราะดวงอาทิตย์อยู่ด้านทิศตะวันตก ถ้าจะเกิดเงาพระธาตุเจดีย์ ควรเกิดเงาบนท้องฟ้าฝั่งตรงกันข้าม
  คือทิศตะวันออกที่เรายืนอยู่


  ก่อนจบผมขอแสดง คคห.และมุมมองบางประการ
  เรื่องเงาพระธาตุพนมและอัศจรรย์อื่นๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า


  “ไม่ว่าปรากฏการณ์เงาพระธาตุเจดีย์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะเกิดจากแสงไฟหรือเหตุใด หรือเห็นก้อนเมฆเป็นองค์พระโพธิสัตว์ หลวงปู่หลวงพ่อ หรือเกิดดวงอาทิตย์ทรงกลด ณ บริเวณท้องฟ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเหนือท้องฟ้าวัดวาอาราม หรือปะรำงานพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

  คนที่ไม่เชื่อมักบอกว่าเป็นเพราะสิ่งนั่นสิ่งนี้ทำให้เกิด
  หรือเป็นธรรมชาติของก้อนเมฆที่ลอยไปมาบนท้องฟ้า
  เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องแปลกและอัศจรรย์อะไร


  แต่ผมกลับมีมุมมองว่า....
  “สิ่งอัศจรรย์ที่พบเห็นอาจเกิดขึ้นจากอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานความลี้ลับที่ตามองไม่เห็นดลบันดาลให้เกิดภาพอัศจรรย์ขึ้นได้ในบางโอกาสบางงานมงคลพิธี โดยอาศัยพลังงานจาก *ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ*
  เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงให้เกิดภาพอัศจรรย์ต่างๆขึ้น"


  (ดินคือความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินบริเวณนั่น) (น้ำคือฝน ฝนตก กระแสน้ำ)
  (ลมคือลมพัด เคลื่อนที่) (ไฟคือแสง ความร้อน)


  นอกจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่แล้ว ยังเป็นที่ทราบดีว่า แม้แต่พระเกจิอาจารย์ที่เข้มขลังวิชา ยังสามารถเสกหรือดลบันดาลให้เกิดสิ่งอัศจรรย์บนท้องฟ้าได้โดยผ่านพลังงานดิน-น้ำ-ลม-ไฟ

  ดังนั่นผู้ที่พบเห็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นบุญตา
  เพราะนานปีทีหนจึงเกิดขึ้นและต้องประจวบเหมาะวันนั่นใครที่บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ จึงได้พบเห็นภาพอัศจรรย์ดังกล่าว

  จงเชื่อมั่นว่าปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่พบเห็น
  ถือว่าเป็น *บุญตา* ครั้งหนึ่งในชีวิต


  *************************************


  (ข้อ 2. อัศจรรย์ใจพระธาตุพนมที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุด
  เดี๋ยว5-6วันจะเล่าให้ฟัง)
   
 12. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  สาธุๆครับ เป็นบุญของท่านจริงๆ ผมอยากรู้ว่า เงานี้เป็นลักษณะแบบไหนครับ เช่น เป็นพระธาตุพนมแนวตั้ง และเหมือนมีอีกองค์ซ้อนกันหรือว่า เป็นแบบอื่นครับ อยากเห็นจัง
   
 13. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
  QUOTE="aegmanmu, post: 11971534, member: 452097"]สาธุๆครับ เป็นบุญของท่านจริงๆ ผมอยากรู้ว่า เงานี้เป็นลักษณะแบบไหนครับ เช่น เป็นพระธาตุพนมแนวตั้ง และเหมือนมีอีกองค์ซ้อนกันหรือว่า เป็นแบบอื่นครับ อยากเห็นจัง[/QUOT

  แนวตั้งแบบองค์จริง เหมือนซ้อนกัน แต่ห่างออกไปกลางท้องฟ้า
  สูงกว่าองค์จริง1-2เท่าตัว เทาอ่อนจางๆ ส่วนบนเต็มองค์ ส่วนฐานล่างลางๆ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2023
 14. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  บุญตาแท้ๆ
   
 15. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  ไม่รู้ว่าเหตุอันใด หลังฟังเรื่องของท่าน9 ผมได้นึกถึงเพื่อนคนนึงที่อยู่ที่พระธาตุพนม ที่เขาได้เคยมอบพระธาตุพนมจำลองให้ผมเอาไว้ ปรากฏว่าวันนี้ผมหาที่อยู่พระธาตุพนม ได้ที่อยุ่คือ 183 13 และได้นำไปแทงหวยลาว ปรากกฏว่าหวยลาวออก 8831 ผมนี้ตกใจเลย งงกับโชคลาภในครั้งนี้
  Capture.PNG
  374406.jpg
   
 16. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
  เช้าวันนี้จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดมาเล่าให้ฟัง

  อัศจรรย์ใจกับความบังเอิญที่วัดป่าภูหายหลง ปากช่อง

  เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อกรกฎาคม 2566 หลังจากภรรยากลับคืนสู่ธรรมชาติ ผมและครอบครัวมีดำรินำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำบุญของญาติมิตรสหายไปเสริมบุญต่อบุญให้ทุกท่าน

  ในที่สุดตกลงว่าจะสร้างศาลาไม้สัก
  “ลานธรรมชมวิว”ถวายให้วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง

  ครั้งถึงวันแม่ที่ผ่านมาเมื่อ12 สิงหาคม
  ผมและลูกๆได้เดินทางไปนมัสการกราบเรียนเรื่องนี้กับพระอาจารย์สุ่ม เจ้าอาวาส
  ท่านก็กล่าวสาธุ ยินดีกับบุญกุศลที่จะทำ หลังจากนั่นท่านอนุญาตให้ครอบครัวผมขึ้นไปเลือกดูบริเวณที่เหมาะกับการตั้งศาลานี้

  หลังจากใช้เวลาเดินดูทั่ว จึงตัดสินใจเลือกด้านหน้าเยื้องซ้ายองค์พระสังกัจจายน์ แล้วได้ไปกราบเรียนพระอาจารย์สุ่มรับทราบบริเวณที่จะตั้งศาลาลานธรรมชมวิวนี้

  วันรุ่งขึ้นช่วงบ่าย เหมือนมีอะไรมาดลใจ จึงทำให้ผมต้องย้อนขึ้นไปวัดป่าภูหายหลงกราบนมัสการพระอาจารย์สุ่มอีกครั้ง พอพบท่าน ท่านบอกประมาณว่า “ศาลาให้วางตรงตำแหน่งฐานปูนสี่เหลี่ยมที่มีอยู่ ซึ่งมีญาติธรรมคนหนึ่งสร้างขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อสร้างเจดีย์พระธาตุพนมจำลอง ด้วยญาติธรรมคนนี้เคยให้ผู้รู้ดูทิศทางและตำแหน่งองศา ได้ทราบว่าหันหน้าตรงกับด้านหน้าเจดีย์พระธาตุพนม แต่สุดท้ายล้มเลิกไปด้วยสาเหตุใดไม่รู้จึงปล่อยทิ้งไว้”

  หลังจากพระอาจารย์สุ่มพูดจบ ผมจึงตอบตกลงทันที
  แล้วเดินขึ้นไปดูบริเวณฐานปูนนี้อีกครั้ง
  จากเมื่อวานที่ขึ้นมาดูบริเวณนี้แค่เห็นผ่านๆ
  ในใจเพียงคิดว่าว่าฐานปูนสี่เหลี่ยมยกพื้นสูง20-30ซม.
  พร้อมบันไดเดินขึ้น 3 ขั้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร?

  วันนี้หลังจากรับทราบจากพระอาจารย์ ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นดีใจ
  จะบอกว่าเป็นความบังเอิญคงไม่ใช่…ส่วนตัวผมเชื่อเช่นนี้


  ก่อนกราบลาพระอาจารย์สุ่ม ผมได้ถือโอกาสเล่าเรื่องราวความฝันคืนที่เจดีย์พระธาตุพนมล้มทลายลงมา และเรื่องไปกราบไหว้พระธาตุพนมครั้งแรกพร้อมภรรยาและลูกสาว บังเอิญได้เห็นอัศจรรย์เงาพระธาตุพนมปรากฏบนท้องฟ้าในงานบุญเดือน11 ก่อนออกพรรษา 1 วันให้พระอาจารย์ฟัง พอฟังแล้วท่านบอกว่า

  “นี่เป็นบุญสัมพันธ์ บุญสัมพันธ์แบบลึกๆในอดีตชาติ”
   
 17. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  สาธุๆ สรุปความได้ว่า ท่าน9 จะต้องสร้างพระธาตุฯ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระธาตุพนมให้โชคผม อาจเพื่อให้ผมมาช่วยท่านบอกบุญก็เป็นได้ แสดงความเสียใจกับภรรยาท่านด้วยครับ
   
 18. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  อ่านแล้วปิติเลยครับ
   
 19. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  5,201
  ค่าพลัง:
  +10,081
  ฝันเห็นพระบรมสารีริกธาตุวรรรณะไข่ปลาสีทอง หกมารวมกันเต็มไปหมด และยังมีวรรณะอื่นหกมารวมกันอีก จำนวนมหาศาลมาก
   
 20. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,836
  ค่าพลัง:
  +4,687
   

แชร์หน้านี้

Loading...