กองทัพนาคา นักรบแห่งวารี

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย โยเดียร์, 27 มกราคม 2011.

 1. โยเดียร์

  โยเดียร์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2011
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  ชาว นาคา
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=nLHOTb8tNo0&feature=related"]YouTube - พญานาค 4 ตระกูล 1[/ame]​
  นาคา คือ นาค มาจากภูมิของโอปาติกะ ซึ่งมีอยู่ในโยนิ 4คือภูมิหรือที่ตั้งของสัตว์โลกในจักรวาลนี้ 4 จำพวกคือ(โยนิ 4)

  1. ชลาพุชะ สัตว์ที่เกิดจากครรภ์ เช่น มนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน
  [​IMG]

  2. อัณฑะชะ สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่
  [​IMG]
  3. สังเสทชะ สัตว์จำพวกเชื้อโรค จุลินทรีย์ และรวมทั้งแบคทีเรียทั้งหลาย
  [​IMG]
  4. โอปาติกะ สัตว์จำพวกกายละเอียด มีความอุบัติขึ้นโดยทันทีไม่มีสังขารเช่น ผีเปรต สัตว์นรก เทวดา พรหมณ์ เป็นต้น<O:p</O:p
  [​IMG]

  และนาคหรือพญานาคก็จัดอยู่ในกลุ่มของเทวดาจำพวกหนึ่งซึ่งสถิตอยู่ในสววรค์ชั้นที่ 1คือชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่พื้นดินสูงขึ้นไป 100 โยชน์ ( 1โยชน์=16ก.ม. ) ก็ประมาณ1,600ก.ม.นับเหนือพื้นดินขึ้นไป สวรรค์ชั้นนี้ปกครองด้วยท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นหัวหน้าเทวดา คือ<O:p</O:p

  <O:p</O:p

  <O:p[​IMG]
  </O:p
  1.ท้าวธตรฐ ปกครองหมู่คนธรรพ์ทั้งหลายรวมทั้งป่าหิมพานต์ (ป่าหิมพานต์ของทิพย์ไม่ใช่เทือกเขาหิมาลัย) ซึ่งอยู่ทางทิศเบื้องหน้า(ตะวันออก)ของโลกมนุษย์

  2.ท้าววิรฬหก ปกครองหมู่เทวดามีภูมเทวดา รุขเทวดา อากาศเทวดา รวมทั้งพวกครุททั้งหลายด้วย ซึ่งอยู่ทางทิศทักษิน (ใต้) ของโลกมนุษย์

  3.ท้าววิรูปักษ์ ปกครองบรรดาพญานาคในเมืองบาดาลทั้งหลาย (มีหลายรูปลักษณ์ อาจจะเข้าใจว่าไม่ใช่นาคแต่โดยจริงท่านแปลงกลายได้ ท่านไม่ค่อยแสดงกายเป็นนาคเพราะร่างท่านแปลกกว่านาคทั่วไปคือใสเป็นแก้ว ถ้าเราแปลกกว่าพวกพ้องเราคงอายว่าไหมอันนี้ผมคิดเองนะ จึงมักอยู่ในรูปของ ยักษ์ หรือ คน) ซึ่งอยู่ทางทิศปัจฉิม (ตะวันตก) ของโลกมนุษย์

  4.ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวรรณ)ปกครองพวกยักษ์ทั้งหลายอยู่ทางทิศอุดร (เหนือ) ของโลกมนุษย์

  (มหาสมยะสูตร)
  ดังนั้น นาค ก็คือเทวดาจำพวกหนึ่งนั่นเอง

  <O:p</O:p



  นาคา(พญานาค) เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร<O:p</O:p


  เกี่ยวข้องที่ ๑. เป็นผู้ที่ได้รับรู้ถึงการบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ(ตรัสรู้) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตนแรก พวกเรารู้เป็นกลุ่มแรก พวกเรากราบเป็นกลุ่มแรก และได้น้อมไหว้พระพุทธเจ้าเป็นตนแรกด้วย
  <O:p</O:p


  <O:p</O:p

  [​IMG]


  ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ พญานาคก็รู้ว่า<O:p</O:p





  พระพุทธเจ้าจะมา<O:p</O:p

  เมื่อนางสุชาดากลับไปบ้านแล้วพระมหาบุรุษเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ทรงถือถาดทองข้าว มธุปายาสเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เสด็จลงสรงน้ำ แล้วขึ้นมาประทับนั่งริมฝั่งทรงปั้นข้าว มธุปายาสออกเป็นปั้น รวมได้ ๔๙ ปั้น แล้วเสวยจนหมด ปฐมสมโพธิว่า เป็นอาหารที่คุ้มไปได้ ๗ วัน ๗ หน เสร็จแล้วทรงลอยถาดและทรงอธิษฐานว่า ถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ขอให้ถาด จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลถึง ๘๐ ศอก ไปจนถึงวังน้ำวนแห่งหนึ่งถาดนั้นจึงจมดิ่งหายไปจนถึงพิภพของ กาฬนาคราชกระทบกับถาดสามใบของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์เสียงดังกริ๊กพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์นั้นคือ พระกกุสันธะพระโกนาคมน์ และพระกัสสปะ พระมหาบุรุษกำลังจะเป็นองค์ที่ ๔กาฬนาคราชหลับมาตั่งแต่สมัยพระพุทธเจ้าในอดีต จะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถาดพอได้ยิน ก็รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดในโลกแล้ว คราวนี้ก็เหมือนกันเมื่อได้ยินเสียงถาดของพระมหาบุรุษก็ งัวเงียขึ้นแล้วงึมงำว่า"เมื่อวานนี้พระชินสีห์ (หมายถึงพระกัสสปพุทธเจ้า)อุบัติในโลกพระองค์หนึ่ง แล้ว ซ้ำบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่า"ลุกขึ้นมาไหว้พระพุทธเจ้าเกิดใหม่ แล้วก็หลับต่อไปอีกความที่กล่าวมาถึงตอนพระมหาบุรุษทรงลอยถาด แล้วถาดลอยทวนกระแสน้ำจนถึง กาฬนาคราชได้บาดาลได้ยินเสียงถาดตกลงนั้นท่านพรรณาเป็นปุคคลาธิษฐานถ้าถอดความเป็นธรรมาธิษฐานก็ได้ ความอย่างนี้คือถาดนั้นคือพระศาสนาของพระพุทธเจ้า แม่น้ำคือ โลกหรือคนในโลก คำสั่งสอนหรือพระศาสนาของพระพุทธเจ้า พาคนไหลทวนกระแสโลกไปสู่กระแสนิพพานคือความพ้นทุกข์ที่ไม่มีเกิด แก่ เจ็บ และตาย ส่วนกระแสโลกไหลไปสู่ความเกิด แก่เจ็บ และตาย พญานาคใต้บาดาลผู้หลับใหล คือสัตวโลกที่ หนาแน่นด้วยกิเลสเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกก็รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็หลับใหลไป ด้วยอำนาจแห่งกิเลสต่อไปอีก<O:p</O:p

  เกี่ยวข้องที่ ๒.หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตกพรำ พญานาคมาขดขนดปกพระกายกำบังฝน

  [​IMG]

  ระหว่างที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสินใจพระทัยว่าจะทรงแสดงธรรมโปรดใครเพื่อประกาศพระศาสนา นับตั้งแต่ตรัสรู้เป็นต้นมานี้ ได้เสด็จแปรสถานที่ประทับแห่งละ ๗ วันที่เห็นอยู่ตามภาพนี้เป็น สัปดาห์ที่สาม และสถานที่ประทับก็เป็นแห่งที่สาม คือใต้ต้นมุจลินทร์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ต้นพระศรีมหาโพธิ์มุจลินทร์เป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่ในที่ทั่วไปในประเทศอินเดียมีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณคดี ทั้งประ เภทชาดก และอย่างอื่นมากหลายในเวสสันดรชาดกก็กล่าวถึงสระมุจลินทร์ที่เวสสันดรไปประทับอยู่เมื่อคราวเสด็จไปอยู่ป่าไทยเราแปลต้นมุจลินทร์กันว่าต้นจิก เข้าใจว่าจะใช่ เพราะดูลักษณะที่เกิดคล้ายกันคือ ชอบ เกิดตามที่ชุ่มชื้น เช่น ตามห้วย หนอง คลอง บึง เป็นไม้เนื้อเหนียวดอกระย้า มีทั้งสีขาวและสีแดง ใบ ประมาณเท่าใบชมพู่สาแหรก ปกติใบดกหนาเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ ฝนเจือลมหนาวตกพรำตลอดเจ็ดวันไม่ขาดสายท่าน ผู้รจนาปฐมสมโพธิได้แต่งเล่าเรื่องไว้ว่าพญานาคชื่อมุจลินทร์ขึ้นจากสระน้ำที่อยู่ในบริเวณแห่งเดียวกันนี้ เข้าไปวงขนด ๗ รอบแล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันลมฝนมิให้พัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระ วรกายครั้นฝนหาย ฟ้าสาง พญานาคจึงคลาดขนดออก แล้วจำแลงแปลงเป็นเพศมาณพยืนเฝ้าพระพุทธเจ้าทางเบื้องพระพักตร์พระพุทธรูปนาคปรกที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นก็เป็นนิมิตหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับพระ พุทธเจ้าในปางหรือในตอนนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1.jpg
   1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   38.7 KB
   เปิดดู:
   1,904
  • 2.jpg
   2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   36.5 KB
   เปิดดู:
   1,807
  • 3.jpg
   3.jpg
   ขนาดไฟล์:
   20.8 KB
   เปิดดู:
   2,408
  • 4.jpg
   4.jpg
   ขนาดไฟล์:
   42.6 KB
   เปิดดู:
   1,808
  • 5.jpg
   5.jpg
   ขนาดไฟล์:
   45.7 KB
   เปิดดู:
   1,697
  • 6.jpg
   6.jpg
   ขนาดไฟล์:
   45.7 KB
   เปิดดู:
   1,754
  • 2137-1090.jpg
   2137-1090.jpg
   ขนาดไฟล์:
   96.1 KB
   เปิดดู:
   2,338
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2011
 2. โยเดียร์

  โยเดียร์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2011
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  นาคา อาหิรัญเต เทวัญคา นานาทัพเพ พิชะเยพิชิต เทวัญครุฑธา พินาศสูญ

  เหล่านาคาทั้งหลายเอ๋ย แม้เราจะเป็นแค่เดรัชฉานแต่ใยชาติพันธ์เราต้องโดนกดขี่โดย ครุฑธา ซึ่งก็มิได้วิเศษไปกว่าพวกพ้องวงค์เหล่าของเราเลย จงสดับ ตบเท้าก้าวเข้ามาเถิดรวมตัวกัน เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง เพื่อเอาเกียติยศ ศักดิ์ศรี ของวงค์เหล่าชาวนาคาคืนมา ผืนวารีที่เราเคยอยู่มิควรมีครุฑธา ตนใดเหยียบย้ำ สายธารามิควรแปดเปื้อนไปด้วยหยาดโลหิตของเชี้อสายนาคาเราอีก จงตบเท้าก้าวเข้ามาเหล่าแม่ทัพ นายกอง ขุนพลเรา เราจะพาพวกท่านพิชิตชัย ให้ลุแก่โกธาที่สั่งสมมานับแต่นี้<!-- google_ad_section_end -->
   
 3. โยเดียร์

  โยเดียร์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2011
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  เหตุผล และความทรงจำ แห่งจิตวิญญาณ

  เราขอแสดงตัวเราต่อเหล่านาคา ทั้งหลายที่รู้ว่าตนเป็น เคยเป็น หรือไม่รู้ตัวก็ตาม เราเป็นอีกคนที่เคยเป็นแต่ด้วยเหตุผลของคำว่า" รัก "ทำให้เราต้อง ตั้งจิตรละซึ่ง ความเป็นนาค มาเป็นคนในชาตินี้ แต่เชื่อเถอะเลือดในกายเรามิได้มีความเป็นนาคลดลงไปเลย ต้นตระกูลเราเป็นเจ้าเมืองมอญแต่ก่อนมา คิดแข็งเมือง จึงโดนกษัตริย์ไทยตีเมืองแตก และโดนต้อนมาอยู่ที่ไทย ฉนั้นไม่แปลกเลยที่บ้าน เราจะเต็มไปด้วยวัตถุโบราณ และความเชื่อตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมา ในบ้านฝ่ายพ่อเราจะนับถือปู่ฤษี ทุกองค์ซึ่งเยอะมาก ที่พอจะรุ้จักบ้างก็ ปู่ใหญ่ , ปู่ฤษีตาไฟ และ อีกเยอะ ห้องพระที่บ้านย่าใหญ่มาก จนไม่รู้จะบรรยายยังไง และในเชื้อสายตระกูลเราจะต้องมีคนสืบทอดการเข้าทรงปู่ ตอนนี้ก้มี ทั้งปู่ และย่าที่ทำเช่นนั้น แต่ทั้งคู่ไม่ได้อยากจะทำเช่นนั้นเลยเราเคยถามแต่เหมือนโนบังคับ ซึ่งตอนนี้ปู่ก็เสียชีวิตไปแล้ว แต่ย่าเรายังอยู่ ย่าเป้นคนเก่งแต่ที่บ้านย่าเราไม่ใช่สำนักทรงนะ คือว่าจะนับถือกันในหมุ่ญาติเท่านั้น จะมีพิธีไหว้ปู่ทำประลำพิธีไหว้ทุกปี ไม่เคยจะหาเงินจากตรงนี้เลย เพราะว่าคนที่มางานมีแค่ญาติมิตรเท่านั้น ยาวไปและ ที่เรารู้ว่าเราเป็นนาค มิใช่คิดไปเองเริ่มต้นที่ ย่าเราเข้าทรงปู่แล้วทักเราในงานไหว้ปู่เมื่อตอนเราอายุ13ขวบ ปู่พูดว่า "เอ็งนี่เก่งเอ็งนี่ดีเกิดขึ้นมาจากเชื้อสายนาคราช สีทอง แต่โง่บรรลัย ที่ทิ้งทางหลุดพ้นเพื่อรัก แล้วเป็นรักที่เป้นไปได้ยาก" ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับพอดีผมมีนัดไปเล่นเทนนิสกะเพื่อนครับ ไว้จะมาเล่าต่อนะครับว่ามันเกิดอะไรแล้วทำไมตอนนี้ผมถึงเชื่อ


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มกราคม 2011
 4. โยเดียร์

  โยเดียร์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2011
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  เหตุผล และความทรงจำ แห่งจิตรวิญญาณ /2ต่อนะ

  หลังจากปู่พูดตอนนั้นยังเด็กไม่ได้คิดอะไรแต่จำได้ดีเลยทีเดียวแต่ชอบนาคมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าค้นหาเราจะมีเซ้นตั้งแต่เด็กตรงที่จะเกิดเหตุการซ้ำซ้อนคือสิ่งที่กำลังทำเราเคยทำไปแล้วนินา เราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นแบบเรา คือเห็นในสิ่งที่มันยังไม่เกิด พอได้ทำก็รู้ว่าทำไมต้องทำอีกก็ทำไปแล้วนินาเหมือนตอนนั้นทุกอย่างผมลองเอาคำถามนี้ไปถามย่า ย่าบอกว่ามันเป็นญาณหยั่งรุ้ชนิดหนึงที่นาคเค้ามีกันจะประกอบด้วย 3อย่าง คือ
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  1 ตาหยั่งรู้ (เห็นอนาคต/อดีต)ไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมทำนาคถึงรู้ว่าพระพุทะเจ้าจะตรัสรุ้ก่อนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ
  <O:p</O:p
  2 หูหยั่งรู้ (ได้ยินใสสิ่ง สิ่งมีชีวิตทั่วไปไม่ได้ยิน) เพื่อเอาไว้หลบภัยจากเหล่า ครุฑ บนนภานาคจะได้ยินเสียงในระยะไกลเพื่อหลบหลีกเพราะต่างรู้ว่าตนสู้ไม่ได้
  <O:p</O:p
  3 จิตรหยั่งรู้ (นาคที่มีบารมีสูงๆจะสามารถหยังรู้ได้ในช่วงระยะเวลาที่ยาวไกลกว่าปรกติจึทำให้ชีวิตยืนยาว)
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  แต่บอกตรงๆผมมีแค่ตาหยั่งรู้ในขณะนั้น แล้วเป็นระดับอ่อนมากๆ คือเห็นแค่ในช่วงเวลาสั้นๆใกล้ๆเท่านั้น แต่ก็ดีครับผมได้อาจารย์ดีท่านเป็นนาคเช่นกันแต่ท่านมีแค่กายระเอียดเท่านั้นครั้งแรกที่ผมเจอท่านมันเกิดจากความบังเอิญผมมีปัญหาชีวิตครับ เลยตั้งจิตรบนบานสารก่าวขอให้ปู่ฤาษีช่วย บอกไว้ว่าถ้าเรื่องที่ทำให้ผมทุกข์ใจนี้ผ่านไปได้ ผมจะนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนคืนละ30นาทีตลอดชีวิต แล้วผมก็เริ่มทำเช่นนั้น มาตลอดแรกๆการนั้นสมาธิสำหลับผมคือแค่หลับตาแล้วรอเวลาให้ครบ30นาที เท่านั้นมันเมื่อยขาอยากขยับขามาก มันคันอยากเกามากครับ นรกมากอึดอัดมากผมทำไปได้1สัปดาห์ผมเริ่มนิ่งแต่ก้ยังคงทำเช่นเดิมคือนั่งเฉยๆรอเวลาให้ครบ30นาทีระหว่างนั้นหูผมได้ยินเสียงร้องแอร๊กๆๆๆๆ อ๊ากๆๆๆ ไม่รู้ว่าเสียงอะไรคิดในใจว่าเป็นเสียงTV ชั้นล่างที่พ่อหรือน้องดู แต่มันได้ยินทุกคืนเฉพาะเวลานั่งสมาธิและตอนจะเลิกนั่งเท่านั้นวันนึงเลยตัดสินใจช่วงที่ได้ยินเสียงก็เลิกนั่งเดินลงไปดูชั้นล่างไม่มีคน ดูTV เช้าเลยถามพ่อว่ามะคืนมีคนดูTVไหมก็ไม่มีใครดู ผมเริ่มกลัวครับเลยเลิกนั่งสมาธิแต่พอเลิกนั่งก็กลับเจอแต่เรื่องเลวร้ายๆเข้ามาในชีวิตมากมาย เลยกลับมานั่งใหม่ไม่ช้า เสียงที่ได้ยิน แอร๊กๆๆๆๆ อ๊ากๆๆๆก็กลับมาอีกผมก็ทำใจและไม่สนใจคิดแค่นั่งให้ครบๆ30นาทีแล้วนอนวะผมนั่งสมาธิอยุ่3เดือนเห็นจะได้ แต่ก้ยังคงนั่งแบบผิดๆ เสียง แอร๊กๆๆๆๆ อ๊ากๆๆๆที่ได้ยินกลับเริ่มจับใจความได้ว่า"เจ้าหนู ทำอะไร เราชื่อเยติภาคี/เยตินาคี อะไรซักอย่างครับ "ตกใจครับเลิกนั่งสมาธิไปเลยหลายวันกลัวครับ แต่เพราะอยากรู้เลยนั่งต่อหลังจากนั้นหลายวันอยู่เค้าก็มาอีกรอบนี้เค้าบอกผมว่า"กูจะมาเป็นครูให้แต่กูอยู่ฝ่ายดำเอ็งจะเรียนไหมเจ้าหนู"ตอนนั้นไม่รู้ครับฝ่ายดำคืออะไรตอบไปด้วยความรุ้สึกแบบพูดไม่ได้แค่คิดในใจครับ ว่าเรียนครับจากนั้นก็ไม่มีอะเกิดขึ้นเสียงที่ได้ยินก็เงียบหายไปงงครับก็คิดในใจก็บอกเรียนแล้วทำไมไม่สอนวะหลายวันผ่านไปผมนั่งสมาธิก็ไม่ได้ยินอะไรเลยว่างเปล่าเงียบไปหมด แต่ในคืนนึงฝันครับฝันว่ามีตาแก่ถือไม่เท้ามาหาเสื้อผ้าไม่ใส่แต่มีหนวดยาวปิดทั้งตัวไม่โป๊ะนะครับเพราะหนวดปิดทั้งตัวมายืนที่ปลายเท้าแล้วพูดว่า" นาคะเทวะ สังฆัสสะเอหิเอหิวัณเฑ "ตืนมาจำไม่ได้ครับ ด้วยความสัจจริงลืมว่าเค้าพูดว่าอะไรเลยโทรไปบอกย่า ว่าฝันประหลาด ย่าก็ให้เล่าให้ฝังย่าหัวเราะครับแล้วบอกว่าคำภาวะนาของเหล่านาคีขอหลุดพ้นจากเดรัชฉานสู่ภพภูมิที่ดีกว่ามีในคัมภีจารใบลานที่บ้านย่าก็มี เลยให้ย่าบอกว่ามันท่องว่าไงแล้วก็จดครับเอามาท่องตอนนั่งสมาธิแทนคำว่า พุทธ โทเรื่องไม่จบแค่นั้นย่าบอกว่าอย่าท่องอย่านั่งสมาธิ ปล่อยไปตามกรรม ถ้าเราเห็นสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ควรเห็นว่าจะเกิดกับตนหรือคนที่รักยังไงๆเราก็จะพยายามแก้ไขแล้วมันจะไม่ลุแก่กรรมนั้นๆ แล้วจะไปสร้างเวรแก่เจ้ากรรมนายเวรที่ตามทวงกรรมของคนที่เราช่วยแต่ผมดื้อครับ ผมบอกว่าไม่หลอกแค่อยากรู้ แต่ครับแอบทำครับ แล้วทำได้2เดือนเริ่มอ่านใจคนได้ ไม่ถูก100%ครับ แต่70%นี่ได้เลย เริ่มสนุกครับจากเบื่อหนายที่จะนั่งสมาธิกลายเป็น สนุกกับการนั่งสมาธิ สนุกกับการเล่นกับจิตรใจคนแต่เรื่องร้ายที่ผมคาดไม่ถึงมันกำลังตามมาจากนี้ครับ ok วันนี้พอก่อนนะครับผมใช้เวลาหน้าคอมนานแล้ว ผมขอทำสิ่งที่ต้องทำก่อนนะครับแล้วจะมาเล่าเลื่อยๆนะ เหล่านาคา ตนใด(ไม่คุยกะสาย ครุฑครับผมเกลียดครุฑ เว้นแต่เธอนางเดียวผู้เป็นที่รักครับ)อยากถามอยากแลกเปลี่ยนความรู้เอาเลยครับผมยินดีตอบแต่ขอบอกว่าผมไม่ทราบทุกเรื่องหลอกครับอาจตอบได้ไม่ตรงเป๊ะแต่ผมเชื่อว่าผมตอบได้พอสมควร อ่อแล้วถ้าจะเอาพุธประวัติมาแย้งนี่ผมไม่ว่านะแต่จากการนั่งสมาธิมันทำให้ผมรู้อะไรมากกว่าที่เค้าเขียนในตำราเยอะและผมเลือกจะเชื่อในสิ่งที่ผมประสบด้วยตนเองมากกว่าจะเชื่อแค่ตัวหนังสือในตำราครับ ใครมีความรู้สึกอะไรยังไง ใส่ลงมาเลย เออถ้าคุณมีรูปมาด้วย ถามผมได้ครับว่าชาติที่แล้วคุณเป็นตัวอะไรแต่เรื่องนึ่งที่ผมขอไม่ทำคือขอไม่บอกว่าคุณทำอะไรมาชาติที่แล้วและคุณมีเจ้ากรรมนายเวรไหม และอื่นๆเพราะผมถือเป็นการล่วงกรรม มันจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรคุณโกรธผมอีกอย่างผมไม่ใช่คนดีขนาดเอาอายุขัยของผมไปช่วยคนที่ผมไม่รู้จักจริงไหมครับไว้เจอกันครับสหายนาคา<O:p</O:p<O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มกราคม 2011
 5. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513
  น่าสนใจจัง

  งั้นรบกวนหน่อยนะคะ ว่าคุณพี่ เคยเป็นตัวอะไรคะ
  ขอบคุณค่า

  [​IMG]
   
 6. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,627
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,528
  จะโพสต์อะไร ผมไม่ว่า แต่อย่าพาดพึงเผ่าอื่น และทำให้ทะเลาะกันนะครับ

  จะเกลียดเผ่าไหนก็ตาม ขอให้เก็บไว้ในใจครับ

  โมทนา

  ผู้ดูแลห้องกฎแห่งกรรม
   
 7. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513
  ว้า
  ประเดี๋ยวจะถูกลบแล้วหนา กระทู้นี้
   
 8. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513
  โยเดียร์ เค้ามีที่รักเป็น ครุฑา อยู่หนึ่งนาง มิใช่ฤา
  รออ่าน รออ่าน
   
 9. โยเดียร์

  โยเดียร์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2011
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  ถามพี่หรือคนในรูป ถ้าพี่อะ พี่เกิดมาแล้ว3ชาติครับนี่ชาติที่4 ชาติแรกเป็นนาค ชาติที่2เป็นทหารนายกอง ชื่อคำอิน ชาติที่3เป็นโสเภณีครับ ชาติที่4ก็เป็นพี่ตอนนี้ครับ

  ส่วนคนในรูป

  เห็นแค่2ชาติครับ ชาติแรกเป็นนางอัปสรสวรรค์ อีกชาติเป็น บันเดาะ(พวกขันทีของจีนอะ) ครับ ถ้าผิดประการใดขออภัยนะ อาจจะมีชาติภพอื่นอีกที่ลึกเกินมองไม่เห็นแต่เห็นแค่นั้นครับเพราะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย
   
 10. โยเดียร์

  โยเดียร์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2011
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  แค่เริ่มก็จบแล้ว ไม่เป็นไรครับ โดยปรกติมันก็เป็นเช่นนี้ตลอดมาขอบคุณผู้ดูแลครับเข้าใจเจตนาท่าน
   
 11. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,627
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,528
  ผมไม่อยากให้เผ่าอื่นมาทะเลาะในนี้ครับ ถ้าคุณเขียนเฉพาะเผ่าคุณ ก็ไม่ว่าอะไรครับ

  โมทนา
   
 12. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,627
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,528
  ภาพท่านพี่ตอนเด็กเหรอครับ ดูจากปาก น่าจะเป็นเผ่าครุฑครับ

  ผิดหรือถูก ต้องขออภัยครับ

  โมทนา
   
 13. โอ๊ตศ์

  โอ๊ตศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  333
  ค่าพลัง:
  +1,107
  เข้ามาเยี่ยมเยียนขอรับ....
   
 14. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513

  ขอบคุณน้องมากมากนะคะ
  ที่ช่วยระลึกให้คุณพี่ตั้งหลายชาติทีเดียว

  พี่ก็ว่าน้องเก่งละ ที่ระลึกได้ตั้งแยะชาติ
  เก่งกว่าคุณพี่ล่ะ ที่เรื่องเมื่อซืนบางทียังจำผิดเลยนะ ๕๕๕

  เอ่อ
  แต่ว่า พี่กะคนในรูปเป็นคนเดียวกันน่ะซี่คะ

  น้องต้องกลับไปทบทวนวิชากับพระอาจารย์ เดียรถีชีเปลือย หนวดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตีน เสียให้แคล่วคล่องแล้วละหนา น้องหนา

   
 15. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513
  ท่านน้อง นี้นะ ช่างไม่เมตตา กันบ้างเลย
  เจ้าของกระทู้ เค้าแค้น ครุฑ อยู่ มาว่าท่านพี่คล้ายครุฑ
  ประเดี๋ยวเค้าประกาศ สงคราม พี่จักทำฉันใด

  หืม
  ถ้าพี่สู้คน ป่านนี้พี่ก็ตายนานแล้วซี่
   
 16. โอ๊ตศ์

  โอ๊ตศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  333
  ค่าพลัง:
  +1,107
  โต ขึ้นมาแล้ว ปิ๊งเรยเชียวนะท่านราคุ...

  หยอกกันประสาพี่น้องน่านะ...

  ^___^
   
 17. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513
  เอ
  ถ้าถอยหลังไป ๑ ชาติ

  จากคำทำนายของน้องนาคานี้ พี่นี้ต้องเป็น ขันทีถูกตอนกุด ไปพร้อมๆกับเป็นโสเภณี สิน่อ
  น่าอาภัพอัปภาคย์นักแล ๕๕๕
   
 18. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,940
  ค่าพลัง:
  +8,513
  โอ้ยถ้ารอดไปจนแก่นะ
  จะปิ๊งกว่านี้อีก

  ว่าแต่ใครเป็นพี่ล่ะ ครานี้ไม่ยอมนะ จะขอเป็นน้องบ้างละ
   
 19. tumkuk

  tumkuk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  586
  ค่าพลัง:
  +1,851
  มาอยู่นี้หรือพี่ยุคุณโอ๊ต^^...แวะมาทักทายจร้า^^...(แอบๆบอกผมบ้างก็ได้นะครับ^^อยากรู้ลึกตัวเองเช่นกัน)
   
 20. pk010209

  pk010209 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  973
  ค่าพลัง:
  +2,631
  คุณโยเดียร์ เรื่องราวสนุกดีอะ งั้นเราอยากถามคุณว่าเราเคยผ่านภพนาคมาหรือไม่ ตระกูลใด รอคำตอบเดี๋ยวมีคำถามที่สองนะ ^.^
   

แชร์หน้านี้

Loading...