การดำรงสมาธิจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาฉบับพุทธวจน

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย หลบภัย, 5 มีนาคม 2015.

 1. หลบภัย

  หลบภัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  2,210
  ค่าพลัง:
  +3,129
  การดำรงสมาธิจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาฉบับพุทธวจน | snappytux.com อ้างอิง

  ภิกษุทั้งหลาย ! ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึง
  กล่าวหาเธอ ๕ อย่างเหล่านี้ มีอยู่ คือ :-
  ๑. กล่าวโดยกาลหรือโดยมิใช่กาล
  ๒. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง
  ๓. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย
  ๔. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์
  ๕. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายใน

  ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น ในกรณีนั้น ๆ
  เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้ว่า
  “จิตของเราจักไม่แปรปรวน,
  เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป
  เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล
  มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายในอยู่,
  จักมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่
  และจักมีจิตสหรคตด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์
  ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
  แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง
  มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้.

  ภิกษุทั้งหลาย ! เธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้.
  ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมา เป็น
  สีครั่งบ้าง สีเหลืองบ้าง สีเขียวบ้าง สีแสดบ้าง กล่าวอยู่ว่า
  “เราจักเขียนรูปต่าง ๆ ในอากาศนี้ ทำให้มีรูปปรากฏอยู่”
  ดังนี้.
  ภิกษุทั้งหลาย ! เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร
  บุรุษนั้นจะเขียนรูปต่าง ๆ ในอากาศนี้ ทำให้มีรูปปรากฏอยู่
  ได้แลหรือ ?
  “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”
  เพราะเหตุไรเล่า ?
  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เพราะเหตุว่าอากาศนี้ เป็นสิ่งที่มีรูป
  ไม่ได้ แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ ในอากาศนั้น ไม่เป็นการง่ายที่ใคร ๆ จะ
  เขียนรูป ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความ
  ลำบากคับแค้นเสียเปล่า พระเจ้าข้า !”

  ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในบรรดา
  ทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหา ๕ ประการนั้น
  เมื่อเขากล่าวหาเธอ ด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใด
  ประการหนึ่งอยู่
  เธอพึงทำการสำเหนียกในกรณีนั้น อย่างนี้ว่า
  “จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป
  เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา
  ไม่มีโทสะในภายในอยู่, จักมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยัง
  บุคคลนั้นอยู่ และจักมีจิตสหรคตด้วยเมตตา อันเป็นจิต
  ไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
  แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์
  แล้วแลอยู่” ดังนี้.
  (คือมีจิตเหมือนอากาศ อันใคร ๆ จะเขียนให้เป็นรูปปรากฏ
  ไม่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้น).
  ภิกษุทั้งหลาย ! เธอพึงทำการสำเหนียก อย่างนี้แล...
  มู. ม. ๑๒/๒๕๔, ๒๕๖/๒๖๗, ๒๖๙.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • images.jpg
   images.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15.3 KB
   เปิดดู:
   32

แชร์หน้านี้

Loading...