การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย aprin, 9 มิถุนายน 2010.

 1. aprin

  aprin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  7,475
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +22,491
  [​IMG]
  งานสงกรานต์ และงานลอยกระทงในอเมริกาเป็นงานที่ดึงคนเข้าวัดได้มากงานหนึ่ง


  [​IMG]

  ชาวไทยที่มาร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

  [​IMG]
  พระธรรมทูตสายอเมริกา

  [​IMG]
  การสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ โดย พันเอก เอช เอส ออลคอตต์ ได้แต่งหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่า ปุจฉาวิสัชชนาทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Catechism) ออกเผยแผ่ แต่ประชาชนยังไม่ได้ให้ความสนใจ จากนั้น พ.ศ. ๒๔๓๖ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา ได้แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ในครั้งนั้นได้แสดงปาฐกถาขึ้นที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งมีชาวจีน ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกัน จึงเริ่มมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น


  พ.ศ. ๒๔๔๘ มีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในนครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้สร้างวัดทางพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดี 浄土教
  [​IMG]

  ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญศาสนกิจ และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม จึงทำให้ชาวอเมริกันเริ่มหันมาให้ความสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น และพ.ศ. ๒๔๕๗ ชาวพุทธในรัฐแคลิฟอร์เนีย และชาวพุทธในสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น ซึ่งสมาคมนี้ในปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่และขยายสาขาไปยังรัฐต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

  ปัจจุบัน มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาทมีจำนวนมากขึ้น และกระจายไปยังเมืองต่างๆ มีวัดพระพุทธศาสนาจำนวนมากขึ้นตามชุมชนที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ ซึ่งมีวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ ๑๕๐ วัด บทบาทนอกเหนือจากศาสนกิจแล้ว ยังเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยไปด้วย ได้แก่ การเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และภาคฤดูร้อนให้เด็กๆ ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยด้วย

  พระครูวิเทศพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม (Wat Promkunaram) เมืองฟินิกซ์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา และนักศึกษา สสสส.ร ๒ สถาบันพระปกเกล้าฯ บอกว่า ขณะนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้มีชาวไทยและชาวเอเชียที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่กระจัดกระจายตามรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๖ แสนคน จากการสำรวจใน ค.ศ.๑๙๙๕ เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๘ ล้านคน โดยกระจายไปอยู่ตามเมืองต่างๆ ที่หนาแน่น เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐอิลลินอยส์ และนิวยอร์ก

  ส่วนองค์การพุทธศาสนาสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ได้แก่ พุทธสมาคมในวอชิงตัน ดีซี ชื่อว่า “สหายพุทธศาสนา” (Friend of Buddhism) ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในสหรัฐ จนเป็นที่สนใจของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาไม่น้อย จนถึงกับเปิดหลักสูตรวิชาพุทธศาสตร์ในระดับปริญญาเอกขึ้นเป็นแห่งแรกในอเมริกา ในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ในแผนกวิชาภารตศึกษา ทั้งนี้ ประเทศพุทธศาสนาต่างๆ ๘ ประเทศ โดยการประชุมกันของเอกอัครราชทูต คือ พม่า กัมพูชา ลังกา อินเดีย ลาว ไทย เวียดนาม ไต้หวัน และญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้างวัดพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

  นอกจากนี้แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกามากขึ้นนั้น พระครูวิเทศพรหมคุณ บอกว่า พ.ศ.๒๕๐๔ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์ ในระดับปริญญาเอก และพ.ศ. ๒๕๑๘ จึงได้ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธธรรมขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา จัดว่ามีความสมบูรณ์ทุกประการ เช่น การจัดปาฐกถา การอภิปราย สนทนาธรรม สัมมนาทางวิชาการ การจัดอบรมทางพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การแสดงพระธรรมเทศนา การบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น

  "กระแสความนิยมพระพุทธศาสนาในอเมริกาก็มาจากตัวอย่างผู้คนในสังคมหลักที่ทำหน้าที่สื่อสารกับมวลชน เช่น พวกดาราภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา นักกีฬา นักดนตรี ที่มีชื่อเสียงและผู้คนอื่นๆ ที่มีหน้ามีตาในสังคมอเมริกันประกาศตัวเป็นชาวพุทธ ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้พุทธศาสนาโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้การนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นแฟชั่นเท่านั้น แต่เป็นการแซกซึมเข้าไปอยู่ในกระแสหลักของสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันเสียแล้ว" พระครูวิเทศพรหมคุณกล่าว
  พระธรรมทูตอ่อนหัด

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พระดร.มหาวินัย บอกว่า หากพิจารณาตามความรู้สึกของผู้คนที่เป็นชาวพุทธ จะมีความรู้สึกหลากหลาย อาทิ พระสงฆ์ไทยไปอยู่ในประเทศนี้ เพื่อหวังเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามอุดมการณ์ เพื่อหวังความก้าวหน้าในชีวิตของตนเอง เพื่อหวังต้องการหาลู่ทางในการแสวงหาที่อยู่ เหล่านี้เป็นต้น แม้จะมีบางท่านกล่าวว่า พระธรรมทูตบางรูปไม่มีความชำนิชำนาญในการใช้ภาษา ถึงขั้นอธิบายหลักธรรมให้แก่เจ้าของประเทศนั้นๆ ได้ พระธรรมทูตไปทำหน้าที่ได้เฉพาะพิธีกรรม เช่น การทำบุญในโอกาสต่างๆ พระทูตบางรูปไม่เคร่งครัดในวินัย แสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ดูหมอ รดน้ำมนต์ เสดาะเคราะห์ พระธรรมทูตบางรูปไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอ

  อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายในตัวพระธรรมทูต โดยมีคำเบื้องต้นเป็นจุดมุ่งหมาย การทำงานจะสำเร็จตามมุ่งหวัง แม้คนไทยในสหรัฐอเมริกาจะไม่ค่อยสนใจคุณสมบัติของพระสงฆ์หรือพระธรรมทูต แม้จะมีผู้หวังให้มีการทบทวนกระบวนการเลือกสรรพระสงฆ์ไปทำงานในต่างประเทศเสียใหม่ ในความเป็นจริงในปัจจุบัน พระธรรมทูตต้องรอการปรับตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีความสามารถดีและมีจริยสมบัติดี จึงจะไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศได้ การอบรมและปลูกฝังความเป็นพระธรรมทูต ด้วยการเคร่งครัดในวิธีการพูด วิธีการเขียน และวิธีการเป็นตัวอย่าง ตั้งใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยคณะสงฆ์ได้ดำเนินการผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์และองค์กรกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

  ทั้งนี้ พระดร.มหาวินัย ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาว่า คณะสงฆ์ต้องสนับสนุนให้พระธรรมทูตก่อนไปต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาและสามารถพูดภาษาประเทศนั้นๆ แต่ทุกวันนี้การไปเป็นพระธรรมทูตโดยไม่มีการเตรียมการไว้ก่อน เป็นเรื่องที่หนักใจและเป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก ต้องเอาคนที่ยอมรับงานหนัก เป็นงาน ที่ต้องเอาจริงเอาจัง ต้องมีความอดทนสูง บางแห่งไม่มีรายได้ บางแห่งมีรายได้น้อย ในการดำรงอยู่ แต่เพื่อความสุขสบายใจของประชาชน โดยยึดหลักแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

  "ทุกวันนี้การนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นแฟชั่นเท่านั้น แต่เป็นการแซกซึมเข้าไปอยู่ในกระแสหลักของสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันเสียแล้ว"

  หน่อพันธุ์พุทธฯในมะกัน จากมุม...พระครูวิเทศพรหมคุณ (พระ ดร.มหาวินัย)

  ˹
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2010
 2. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  อนุโมทนา สาธุ ๆ
  ยินดีกับท่านทั้งหลาย
  ที่ได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลทุกอย่าง
  ในกาลนี้ด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
  (พระนิพพานมีที่เข้าได้ทุกที่ไม่จำกัดกาลเวลา )
   
 3. somkiatdhana

  somkiatdhana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  259
  ค่าพลัง:
  +619
  ยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วนสร้างเสริมพุทธศาสนาให้คนยากทั้งหลายในโลกนี้ อันเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป คือ 1) ฟัง อ่าน ศึกษาพุทธวจน 2) น้อมนำธรรมะไปปฏิบัติ 3) กล่าวสอน บอกต่อ แผยแผ่

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ด้วยครับ
  ----------------------------------------------
  พุทธวจน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 มิถุนายน 2010
 4. มาพบพระ

  มาพบพระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  641
  ค่าพลัง:
  +1,952
  กราบอนุโมทนากับทุกท่านที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลไปสู่ทุกมุมโลกครับ พุทธานุภาพจะทำให้โลกได้สงบร่มเย็น
   
 5. บุตรพระแม่อนุตตรธรรม

  บุตรพระแม่อนุตตรธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กันยายน 2008
  โพสต์:
  548
  ค่าพลัง:
  +428
 6. fullmoonsun

  fullmoonsun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  735
  ค่าพลัง:
  +2,320
  Anumothana Sathu
   

แชร์หน้านี้

Loading...