เรื่องเด่น การแก้กรรมความรัก

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย nondanun, 31 พฤษภาคม 2013.

 1. nondanun

  nondanun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  5,980
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +32,571
  เรื่องเนื้อคู่นั้นตามหลักความเป็นจริงทุกๆ คน
  จะมีเนื้อคู่แท้เป็นของตัวเอง

  แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้เกิดมาร่วมกันเป็นเนื้อคู่แท้ และมีอีกหลายคนที่จะได้อยู่ร่วมกับคู่ครอง คู่กรรม คู่อื่นๆที่ยังไม่ใช่เนื้อคู่แท้
  ต้องแจ้งให้ทราบว่า ดวงคนเราทุกคนนั้นตามหลักความจริงมีเนื้อคู่แท้กันทุกคน
  แต่ใครจะได้เกิดมาอยู่ร่วมกับเนื้อคู่แท้ของตนเท่านั้นเอง ที่พิมพ์แจ้งอย่างนี้ก็เพราะกรรมแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกัน
  บางท่านทำกรรมกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตนมามากมาหลายภพชาติ
  ก็จะทำให้เกิดมาในชีวิตนี้จะไม่ได้เจอและอยู่ร่วมกับเนื้อคู่ของตน
  และจะได้ใช้กรรมกับคู่กรรม คู่ครอง คู่อื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อคู่แท้ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานดั่งเช่นทุกวันนี้


  วิธีแก้กรรมเรื่องเนื้อคู่

  1. ความซื่อสัตย์ต่อคนรัก
  2. ความมั่นคงในความรัก
  3. การไม่คิดและนอกใจต่อคนรัก
  4. การไม่ผิดคู่ ลูก สามี หรือภรรยาใคร
  5. ไม่พูด ไม่ทำให้คนที่รักกันต้องแตกแยกจากกัน (รักกันด้วยความถูกต้องด้วยความดี)
  6. และสุดท้ายที่
  ห้ามทำอย่างเด็ดขาด คือการเป็นพ่อสื่อ แม่สื่อให้กับใคร เพราะจะเป็นกรรม ทำให้เราต้องพลัดจากคู่ครอง คู่แท้ คู่รักของตน


  189.png


  ตรวจศีลข้อ3

  ศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
  ศึกษาสมาทานเพื่อการลด งด เว้นขาด จากราคะ
  เจตนารมณ์ศีลข้อ 3 เพื่อลดราคะ ละกามารมณ์


  ศีลขาด
  คือ เจตนามีสัมพันธ์ทางเพศ หรือโลมเล้าจับต้อง เสพสุขสัมผัสกับผู้มิใช่คู่ครองของตน แม้ในคนที่ไม่ได้แต่งงานกัน (การบริโภคกามตามสถานค้าประเวณีจัดเป็นความผิดขั้นนี้)

  ศีลทะลุ
  คือ เจตนากล่าววาจาจีบเกี้ยว พูดแซวเชิงราคะ กระซิกกระซี้ สัพยอก หยอกเย้า เร้าให้รักใคร่ พูดไปเพื่อผูกพัน หรือบำบัดบำเรออารมณ์ โดยกามราคะขับดัน ทั้งที่ผู้นั้นมิใช่คู่ครองของตน

  ศีลด่าง
  คือ มีใจคิดปรุงไปในสัมพันธ์ทางเพศ หรือมีอารมณ์แปรปรวนป่วนฝันฟุ้งบำรุงกาม และเรื่องราวคาวกามลามไหล อยู่ในใจกับใครอื่นซึ่งไม่ใช่คู่ครองของตน (นัยละเอียดต้องจบจิตคิดใคร่)

  ศีลพร้อย
  คือ มีใจยินดีในกาม ความเป็นคู่กับผู้อื่น หรือยินดีพึงใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันชวนกำหนัดรัดรึงจากเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่ครองของตน (นัยละเอียดจบสนิทจิตยินดีในกาม)

  เป็นไทโดยศีล
  คือ ขัดเกลาตนจนอิสระเสรี ไร้ความยินดีในกาม ไม่มีความพร้อย ความด่าง ความทะลุ หรือขาดทางศีลธรรม โดยเฉพาะสายราคะ ละกามารมณ์นี้ (ต้องศีล 8 จึงมีสิทธิเป็นไท)

  และคุณรู้ไหมว่าที่คุณเกิดมาในชีวิตนี้เกิดมาแล้วไม่เจอเนื้อคู่ ไม่ได้ครองรักกับเนื้อคู่แท้
  เพราะคุณต้องผิดในข้อใดข้อหนึ่งในเรื่องการแก้กรรมเรื่องเนื้อคู่ที่พิมพ์แจ้งดั่ง ข้างต้น 6 ข้อนี้ เอง
  แต่ถ้าในชีวิตนี้คุณ มีพร้อมทั้ง 6 ข้อ แต่ยังโดนคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณ คุณจงยินดีกับการที่ได้รับเช่นนั้น
  เพราะคุณได้ใช้กรรมในอดีตที่เคยทำมา ไม่ว่ากรรมจะมาจากอดีตชาติใดก็ตาม เพราะกรรมเก่านั้นย่อมส่งผลตามมาทุกชาติ
  ถ้าเราได้ใช้กรรมมากเท่าใด จะเป็นผลดีกับตัวเราเอง ดีกว่าไปใช้กรรมในชาติต่อๆไปซึ่งจะเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด
  รีบใช้กรรมให้หมด และอย่าสร้างกรรมในชีวิตปัจจุบันนี้ให้มากละ เพราะมันจะส่งผลต่อๆกันไปทำให้กรรมมากยิ่งขึ้น
  ทำกรรมในชีวิตปัจจุบันด้วยความดีความถูกต้อง แล้วศร ดวงของคุณจะชี้ไปในทางทีดี
  เกิดในชาติ ภพใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ และมีคู่รักที่ดีอยู่เสมอ

  และการแก้กรรม ถ้าทำได้ดั่งเช่นที่ได้พิมพ์แจ้งให้อ่านมา คุณจะแก้กรรมเรื่องความรักได้ถูกต้องอย่างแท้จริงนี้คือหลักกรรม ที่ต้องแก้ด้วยกรรม คือการกระทำของตัวคุณเอง เคยทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้น และกรรมไม่มีใครแก้ให้เราได้ นอกจากตัวเราเอง ด้วยเหตุ และผล ถ้าไม่มีเหตุผลในปัจจุบันคงไม่เกิดขึ้นมา คิดด้วยปัญญาแล้วคุณจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  อย่างรู้เท่าทัน ทีเดียว

  การแก้กรรมเรื่องคู่ต่างๆ

  1. แก้กรรมร้างคู่
  คนบางคนขาดคู่แท้ คู่ถาวรเพราะวิบากกรรม ชาติก่อนอาจเคยทำให้คู่รักต้องเลิกกันไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรืออาจเคยพรากคู่รักให้แยกจากกัน หรือเคยยุยงให้เขาแตกกัน หรือขัดขวางมิให้เขาได้ครองคู่กัน
  การแก้กรรมดวงที่ร้างคู่ให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1.1 ถวายเทียนคู่หรือแจกันคู่
  ถวายให้ครบ 9 วัดอย่างต่อเนื่อง จะทำบุญเดือนละ 1 วัดหรือ 2 วัดก็ได้ตามแต่สะดวก
  ให้ถวายในวันเกิดของตน เช่น คนเกิดวันพุธ ก็ไปทำบุญวันพุธ อธิษฐานจิตขอทำบุญเพื่อแก้วิบากกรรม ตั้งจิตภาวนาขอพรเรื่องคู่ตามที่หวัง
  (สามารถถวายสิ่งของอื่นแก่วัดได้ แต่ควรถวายสิ่งของที่ใช่เป็นคู่ เช่น เชิงเทียน)

  2. แก้กรรมชีวิตคู่ไม่ราบรื่น
  อาจเป็นเพราะชาติปางก่อน ทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจ
  จึงเกิดมาเป็นคู่กัน แต่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น
  หรือเมื่อครั้งที่เคยเป็นคู่กันนั้น ขาดความปรองดองต่อกันหรือร่วมมือกัน จึงต้องมาทะเลาะเบาะแว้ง ให้แก้กรรมโดยปฏิบัติ ดังนี้
  2.1 ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ ต้องเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุกกเช้า วันเว้นวัน หรือทุกอาทิตย์
  2.2 ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานสม่ำเสมอ ทุกเดือน หรือ ทุก 3 เดือน
  2.3 ร่วมกันสวดพระคาถาบท ทุกวันพระเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นสวดทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ
  2.4 เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ เกี่ยวกับงานเลื้ยงวิวาห์ ออกแรงหรือออกเงินช่วยงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่ไม่รวยนัก ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ที่เรารู้จักคุ้นเคยดี
  2.5 ตั้งตนชอบอยู่ในจริยธรรมอันดี คิดดี พูดดี และทำดีต่อคู่รักทุกคู่ มิว่าจะรู้จักกันดีหรือไม่ ช่วยให้คู่รักเขาได้สมรักหรือได้เข้าใจกัน ไม่ทำให้เขาแตกร้าวกัน จะได้อานิสงค์แรงมาก

  3. แก้กรรมคู่ไม่สมพงศ์ดวงกัน
  คู่ที่มีดวงไม่ถูกโฉลกกัน หรือไม่สมพงศ์กันในทางพื้นเรือนชะตา เมื่อมาครองคู่ด้วยกันแล้ว
  ชีวิตมักจะขรุขระไม่ราบรื่น มีอุปสรรคให้ฟันฝ่าจนเหนื่อยเสมอ หรืออาจมีความลุ่ม ๆ ดอน ๆ ก้าวหน้าช้า
  มีความขัดสน หรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้หาความสุขสบายแท้จริงไม่ได้ ให้แก้กรรม ดังนี้
  3.1 ร่วมกันทำบุญ ทำทานสม่ำเสมอ ทำบุญด้วยการออกแรงแทนเงินก็ได้ นำข้าวของไปบริจาคคนยากไร้ ไปอาสาช่วยงานบุญที่วัด
  3.2 ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
  3.3 ไปไหว้พระ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงร่วมกัน
  3.4 ไปไหว้ศาลหลักเมืองด้วยกัน
  3.5 ร่วมกันปล่อยนก ปล่อยปลาย ปล่อยหอยขม โดบไปซื้อปลาที่ตลาดสดมาปล่อย หรือไถ่ชีวิตสัตว์
  3.6 ร่วมกันล้างบ้าน จัดบ้านใหม่ ไหว้พระที่บ้าน ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

  4. อธิษฐานขอฟ้าให้พบหน้าคู่แท้
  ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวที่สูงวัย ที่ให้คำแนะนำ ตรงนี้เป็นบุญประการหนึ่ง บุญนี้จะหนุนนำให้ได้คู่ที่ดี ให้ได้ลูกที่ดีในลำดับต่อไป ต่อมาเป็นเรื่องของการทำบุญ คือไม่ทำให้คุณพ่อ คุณแม่เดือดร้อน ปู่ย่าตายายเดือดร้อน ร้อนกายร้อนใจว่าเราเอกเขรกเกเร ทั้งนี้จะเป็นบุญกุศลหนุนนำให้เราได้พบคู่รักอันเป็นคู่แท้ประการหนึ่ง อีกหลาย ๆ ประการที่กล่าวถึงดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบุญกุศลในเรื่องที่จะให้สมหวังในความรักทั้งนั้น

  การกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูล ทำบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข การทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้า การบริจาค หรือการทำบุญกับบ้านคนชรา การบริจาค หรือการทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ การบริจาคหรือการทำบุญกับมูลนิธิเพื่อนหญิง หญิงที่ถูกทำร้าย การบริจาคหรือการทำบุญกับโรงพยาบาล เป็นส่วนสำคุญที่จะเป็นบุญแรง เป็นบุญใหญ่ หนุนนำให้เกิดความสุขและความสำเร็จในเรื่องความรัก เพราะสถานที่ที่ได้กล่าวถึง มีสื่อทางจิตวิญญาณอันสัมพันธ์เกี่ยวกับบุญวาสนาบารมี ที่จะเกื้อหนุนให้เกิดพลังของผลบุญที่เกื้อหนุนในเรื่องของความรักและชีวิตครอบครัว เมื่อทำบุญแล้วต้องมีการอธิษฐานบุญ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐาน เมื่อท่านสงบนิ่งแล้วให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นผลบุญที่ได้กระทำอันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านได้ทำบุญมา และให้อธิษฐานว่า

  “ขอให้ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุลของท่าน ขอให้ประสบความสุข ความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตคู่ เรื่องของครอบครัวขอให้มีความสุข ขอให้ได้พบคู่แท้ดังที่ปรารถนา หากใครก็ตามที่เป็นคู่แท้ ก็ขอให้พบโดยเร็วพลัน ขอให้ได้เรียนรู้ ขอให้อย่าได้พบกับคนที่หลอกลวง แต่ถ้าหากใครคิดจะหลอกลวง ทำร้าย ทำลายน้ำใจให้มีความรู้สึกเจ็บช้ำ จงอย่าได้กล้ำกลายเข้ามา ขอให้ห่างไกลหลีกลี้หนีไปจากบารมี หลีกลี้ไปจากเรา ขอให้มีบารมี บุญบารมีธรรมคุ้มครองเราด้วยเถิด หากใครเป็นคู่แท้แล้วไซร้ก็ขอให้จงมีโอกาสเข้ามาใกล้ ประดุจเทพอุ้มสม คือเทพหนุนนำ เทวดาชักพา ให้เกิดการพบหน้า มีจิตประภัสสรให้เกื้อหนุนกันต่อไป จากปัจจุบันถึงอนาคตด้วยเถิด สาธุ”

  อะไรประมาณนี้ ท่านก็จะสมหวังตามที่ปรารถนา ส่วนอธิษฐานมีส่วนเหมือนกัน กล่าวคือ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้น การอธิษฐานควรจะอธิษฐานหรือทำบุญในวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสบดี ท่านที่เกิดวันจันทร์ควรจะทำบุญอธิษฐานขอพรจากเทวดาฟ้าดิน ในวันจันทร์หรือวันพุธ ส่วนท่านที่เกิดวันอังคารควรขอพรจากเทวดาฟ้าดินในวันอังคารและวันศุกร์ ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนควรอธิษฐานขอพรในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการอธิษฐานขอฟ้าให้พบหน้าคู่แท้ หวังว่าท่านคงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความสุขของท่านเองและคนรอบข้าง ให้สมหวังดังที่ปรารถนา พบรักในเร็ววัน


  ที่มา วิธีแก้กรรมในความรัก
  ตรวจศีลข้อ3
   
 2. คนแก้กรรม

  คนแก้กรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  155
  ค่าพลัง:
  +832
  ผมก็ทำแบบที่ท่านนำมาให้อ่านนี่แหละครับ

  - ทำสังฆทานร่วมกัน
  - ปล่อยปลาร่วมกัน
  - พาเธอไปทำบุญตามที่ต่าง (เธอขับรถไม่เป็น)
  - ทำบุญถวายเทียนจำพรรษา

  เวลาที่ทำบุญคนเดียวก็จะนึกแผ่บุญให้เธอและลูกด้วย โมทนาครับ

  ปล. ผมเคยนับนาคสมพงศ์กับเธอ ดวงมันตกที่ ทราย แต่ผมจะเอาชนะคำทำนายด้วยบุญครับ
   
 3. Lyxiaoyao

  Lyxiaoyao เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  106
  ค่าพลัง:
  +203
  ผมกับแฟน อยู่คนละที่กัน ก่อนเราจะทำบุญ เราจะอนุโมทนาก่อนทุกครั้ง โทรไปหาเธอ แล้วบอกให้เธอ อนุโมทนา แล้วก่อนเธอ จะทำบุญก็โทรมาบอกผม ผมก็จะร่วมอนุโมทนาบุญกับเธอ......อีกไม่กี่เดือน เราจะแต่งงานกัน ผมตั้งใจว่า แต่งงานกันแล้ว จะหมั่น พาเธอไปทำบุญด้วยกัน บ่อยๆ ทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เราคุยกันตกลงกันแล้ว ว่า จะหมั่นร่วมทำบุญร่วมกัน บ่อย วันไหนที่หยุด ..........แต่ตอนนี้ ผมอยู่ กทม. เธออยู่ ตจว. เราเลยไม่ได้อยู่ด้วยกัน เพราะเรายังไม่แต่งงาน.......:cool:
   
 4. มณีเมขลา20

  มณีเมขลา20 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +446
  อยู่มาสามสิบกว่าปี ได้เจอผู้ชายคนนึงที่แตกต่างกันในหลายๆเรื่อง ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา อายุ พื้นครอบครัว มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ร้องไห้ทุกข์ใจมากมาย แต่ไม่เคยเสียใจที่ได้รับจัก และมีความรู้สึกดีๆให้ ไหว้พระทำบุญให้เค้าอยู่เสมอ ๆ เคยพาทำไหว้พระที่เขาคิชกูฎ ด้วยกัน หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น แต่หลังจากกลับมา ทำให้เราห่าง และห่างกันออกไปทุกที นี่คงเป็นการชดใช้เวรกรรมที่เคยมีร่วมกันมาในอดีตกระมัง อยากให้เค้าเป็น คู่แท้ของเราจัง
   
 5. 9TRONG

  9TRONG เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  142
  ค่าพลัง:
  +514
  หลักธรรมสำหรับ เป็นพื้นฐานรองรับชีวิตคู่ เป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้เป็นคู่สร้างคู่สม
  เป็นคู่ครอง เป็นคู่ร่วมชีวิต สมรสครองรักกันได้ยืดยาว คือธรรม ๔ ประการ ที่เรียกว่า สมชีวิธรรม คือ

  สมศรัทธา มีศรัทธาสมกัน มีความเชื่อ ความเคารพเลื่อมใส
  นิยมในหลักการ ในคุณค่าความดีงาม หนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข้าหากันได้

  สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติเข้ากันได้ มีศีลธรรม
  จรรยามารยาท พื้นฐานการอบรมเหมาะสมสอดคล้องกัน

  สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความใจกว้าง
  ความเสียสละ พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น พึ่งพาอาศัยกัน

  สมปัญญา มีปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผล
  รู้จักรับฟังและเข้าใจเหตุผลของกันและกัน
  เป็นเพื่อนคู่คิด ร่วมทุกข์ร่วมสุขของกันและกัน


  การกระทำใดๆก็ตามหากได้พิจารณาแล้วว่าเกิดประโยชน์ และสอดคล้องรวมเข้ากันได้ตามหลักสมชีวิธรรมนี้
  ก็นับได้ว่าเป็นกรรมที่จะส่งผลเกื้อกูล ส่งเสริมคุณค่าและกำลังใจให้กับชีวิตคู่ครอง ให้มีความราบรื่น
  ใกล้ชิดสอดคล้อง ประสานกลมกลืน เป็นยอดสหาย เป็นมิตรแท้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งปวงไปด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่ง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2013
 6. 9TRONG

  9TRONG เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  142
  ค่าพลัง:
  +514
  03.jpg

  ++++
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 กุมภาพันธ์ 2020

แชร์หน้านี้

Loading...