กิจกรรมนานาชาติ-วิสาขบูชาโลก มจร.จัดใหญ่ 2 แห่งพร้อมกัน

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย aprin, 16 พฤษภาคม 2007.

 1. aprin

  aprin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  7,492
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +22,513
  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงานว่า วันวิสาขบูชาในปีนี้ ตรงกับวันที่ 31 พ.ค. ประกอบกับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทางมจร.จึงได้จัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกขึ้น ระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก โดยจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย อาทิ การประชุมวิชาการในหัวข้อ "พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา" การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "มิติทางพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล" รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยในหลากหลายหัวข้อ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การอนุรักษ์และส่งเสริมพุทธศิลป์ กรรมฐานในพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ เป็นต้น

  พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ มหาจุฬาฯ จะอัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มานำเสนอให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้รู้จักกับ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประกาศให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมอนุโมทนา ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร นอกจากนี้ มีการกล่าวสุนทรพจน์ จากประมุขสงฆ์และผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนา และจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาด้วย

  อย่างไรก็ตาม มหาจุฬาฯ ได้เตรียมความพร้อมงานวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ขณะนี้มีประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาตอบรับที่จะมาร่วมงานแล้ว ประมาณ 60 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ศรีลังกา ออสเตรเลีย สหภาพพม่า เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา ตลอดจนเห็นความสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาแห่งโลก โดยในวันที่ 29 พ.ค. ประชาชนจะได้เห็นพระสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันประกอบพิธีธรรมยาตราและเวียนเทียน ณ องค์พระศรีศากยะทศพลญาณฯ ที่พุทธมณฑล อย่างยิ่งใหญ่


  ที่มา : http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03bud01160550&day=2007/05/16&sectionid=0307
   

แชร์หน้านี้

Loading...