เรื่องเด่น ขออัญเชิญธรรมะจากสมเด็จองค์ปฐมมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 26 กันยายน 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +24,702
  101064.jpg
  t66UIwv_qJy3jBuPw4XtMRai4SNbcF_u_u7ZGdqPhtUh-E7JDGwuBDWfRMTeuhrVVOG4W65&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.jpg

  #อย่ากลัวทุกข์พราะทุกข์เป็นของจริง

  .. จากนั้นสมเด็จองค์ปฐม ได้ทรงเมตตามาตรัสสอนต่อดังนี้

  ๑. อย่ากลัวทุกข์ เพราะทุกข์นั้นเป็นของจริง อันเป็นของคู่กันมากับขันธ์ ๕ มีชาติปิทุกขาเป็นต้น

  ๒. เมื่อประสบกับความทุกข์ ก็จงอย่ากล่าวโทษผู้อื่น กฎของกรรมเกิดได้ เพราะตัวของเราทำไว้เอง จงหมั่นทำจิตให้ยอมรับ ชดใช้กฎของกรรมนั้นไปโดยสงบ

  ๓. มองด้วยตาปัญญา ให้เห็นโทษของกรรมมาจากสาเหตุอันใด มองแล้วจงยอมรับว่า เหตุมาจากการล่วงละเมิดปัญจเวรทั้ง ๕ หรือกรรมบถ ๑๐ ข้อใดข้อหนึ่ง อันมีเราเป็นผู้กระทำผิดด้วยความหลงมาแต่กาลก่อน

  ๔. จิตมีความหลงผิด จึงใช้กาย-วาจา กระทำผิดๆ กาลนั้นจิตเรายังไม่มีปัญญา จึงเห็นผิดเป็นชอบ เพลานี้พวกเจ้าได้รับการอบรมทางปัญญามาพอสมควร อย่าใช้อารมณ์มิจฉาทิฏฐิมันเข้าไปครอบงำจิต ให้เกิดความโง่เขาปัญญาขึ้นอีก

  ๕. พยายามพยุงกำลังของจิตเอาไว้ ด้วยอานาปานสติกรรมฐานให้ดีๆ ใช้วิปัสสนาภาวนาพิจารณาถึงกฎของความเป็นจริงอย่างถ่องแท้ ใช้ความพยายามดูอารมณ์ที่ฟอกจิตอยู่ให้เห็นว่า ขณะใดมีโมหะ โทสะ เข้าครอบงำอยู่บ้าง แล้วพยายามใช้กรรมฐานแก้จริต เข้าทำลายอารมณ์เศร้าหมองเหล่านั้น จนกว่าจิตผ่องใสขึ้นมาได้ ทำให้เป็นปกติ พยายามดูอารมณ์ของจิตอยู่ตลอดเวลา ให้นำไปใคร่ครวญพิจารณาและปฏิบัติด้วย จักให้ได้ผลดีก็ต้องไม่ทิ้งอิทธิบาท ๔
  .
  .
  .
  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

  ✏จากหนังสือ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น หน้า ๔๕-๔๖

  ที่มา:
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  4,800
  ค่าพลัง:
  +11,504
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกบุญทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวัน80ล้านอสงไขยกำไรแสนมหากัป+ทุกรูปทุกบุญหลวงพ่อฤาษีกรรมฐานทุกบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอดกฐินทุกบุญพระที่นิพพานแล้วทุกรูปขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระโสดาบัน-พระอรหันต์ปฐมฌาน-นิโรธสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...